FANDOM


Şablon:MEMbakınız

İl Yatılılık ve Bursluluk Komisyonu


İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği’nin 8.maddesinde; “ İl veya İlçe Yatılılık ve Bursluluk komisyonu; Milli Eğitim Müdürlüğünde ilgili müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, MEBBİS veya sistem yöneticisi, bakanlığa bağlı pansiyonlu kurumlarda en fazla yatılı öğrencisi bulunan bir okul müdürü, o okulun okul- aile  birliği yönetim kurulunca belirlenen bir temsilci ile yatılı öğrenciler arasından okul yönetimince belirlenen bir öğrenciden oluşur.” denilmektedir.

Bu amaçla aşağıda isimleri belirtilen ilgililerden 2014-2015 eğitim öğretim yılı    “İl Yatılılık ve Bursluluk Komisyonu”nun oluşturulması  Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir. 

Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde, gereğini Olurlarınıza arz ederim

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.