FANDOM


İL YAZI İŞLERİ HİZMETLERİ

- 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

- 237 Sayılı Taşıt Kanunu

- 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu ve bu konuda yayınlanan yönetmelik ve tüzükler

- 2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu ve bu konuda yayınlanan yönetmelik ve tüzükler

- 3628 Mal Bildirim Kanunu

- 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu bu konuda yayınlanan yönetmelik ve tüzükler

- 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu bu konuda yayınlanan yönetmelik ve tüzükler

- 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

- 4734 Kamu İhale Kanunu bu konuda yayınlanan yönetmelik ve Tüzükler

- Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

- İçisleri Bakanlığı Merkez ve Tasra Teşkilatı Arşiv Yönetmeliği

- 8610782 Sayılı Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

- İçişleri Bakanlığı Sicil Amirligi Yönetmeliği

- 85336 Sayılı İçisleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

- 836061 Saylı Aday memurların Yetiştirilmesine Dair Yönetmelik

- 4635 Sayılı Tanıtıcı Bayrakların Kullanma İznine ve Tescil İşlemlerine ait Yönetmelik

- İçisleri Bakanlığı Memurlarinin Nitelikleri ve Atanma Usulleri ile Görevde Yükselme Esaslarina Dair Yönetmelik

- 76913 Sayılı Devlet Memurları Tedavi Yardım ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği

- 4620 Sayılı Kaymakam Adayları Yönetmeliği

- İçişleri Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği

- Ayniyat Yönetmeliği

- Tabi Afetler Yönetmeliği

- [[Askeri Firar, Bakaya, Yoklama Kaçağı, İzinsiz ve Saklıların Kayıt, Takip ve Yakalanmaları ile İlgili Haklarında Yapılacak Hukuki İşlemlere ait Yönerge]]

- 6305 Sayılı İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları Hakkında Yönetmelik ve Yönerge

- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.