FANDOM


BAŞKANI Edit

İllerde valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında


ÜYELERİ Edit

Bakanlıktan iki, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Millî Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Jandarma Teşkilâtı ve Gönüllü Kuruluşları temsilen birer, Mahalli Avcı Kuruluşlarından üç üye olmak üzere toplam onbir üyeden teşekkül eden İl Av Komisyonu kurulur.


GÖREVLERİ Edit

Gerekli hâllerde valilik İl Av Komisyonundaki yapıya benzer İlçe Av Komisyonu kurabilir.

İlçe Av Komisyonu kararları İl Av Komisyonunda, İl Av Komisyonu kararları da Merkez Av Komisyonunda değerlendirilir.


MEVZUAT Edit


Madde:3 Edit

Merkezde, Bakanın veya Müsteşarın başkanlığında, Bakanlık ve Genel Müdürlük merkez teşkilâtı ilgili birimlerinden üç, bir bitki koruma uzmanı ve bir veteriner hekim olmak üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığından iki, Jandarma Genel Komutanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile orman fakülteleri ve gönüllü kuruluşları temsilen birer, dokuz coğrafi bölge esas alınarak belirlenecek avcı kuruluşlarından dokuz, özel avlak temsilcisi bir olmak üzere toplam yirmibir üyeden teşekkül eden Merkez Av Komisyonu kurulur.

İllerde ise valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında; Bakanlıktan iki, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile millî eğitim müdürlüğü, gençlik ve spor il müdürlüğü, jandarma teşkilâtı ve gönüllü kuruluşları temsilen birer, mahalli avcı kuruluşlarından üç üye olmak üzere toplam onbir üyeden teşekkül eden il av komisyonu kurulur.

Gerekli hâllerde valilik, il av komisyonundaki yapıya benzer ilçe av komisyonu kurabilir.

İlçe av komisyonu kararları il av komisyonunda, il av komisyonu kararları da Merkez Av Komisyonunda değerlendirilir. Merkez Av Komisyonu bu Kanunda Bakanlığa verilen yetkiler dışında av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi için gerekli kararları alır. Merkez Av Komisyonu kararı kesindir.

Merkez Av Komisyonu ile il ve ilçe av komisyonlarının görev, yetki ve sorumlulukları, üyelerinin seçimi, çalışma usulleri, coğrafik bölgelerin belirlenmesi, karar alınması, kararların yayın ve yayım esasları Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Merkez Av Komisyonunda alınan kararların uygulanması, av ve yaban hayvanlarının korunması, üretimi ve bakımı ile avcı kuruluşlarının kurulmasının ve çalışmasının teşviki, üyelerinin eğitimi Bakanlıkça yürütülür.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.