Şablon:MEB mevzuat bakınız - d


Eğitim mevzuatı MEB mevzuat Mevzuat/Eğitim Eğitim/Mevzuat
Son değişiklikler ve taslaklar Milli Eğitim Bakanlığı Ortaokul Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde düzeltme 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Rehberlik Ve Denetim Başkanlığı İle Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği 2014 6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik/2014 Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik/2014 Ekim 23 Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği/2014 Temmuz 26 Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği/2004 Haziran 8
Eğitim mevzuatı - sektörel Eğitim mevzuatı/OÖE Eğitim mevzuatı/Temel eğitim Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği/2014 İlköğretim Kurumları Yönetmeliği/2008 Eğitim mevzuatı/İÖO Eğitim mevzuatı/OÖ Eğitim mevzuatı/Mesleki eğitim Eğitim mevzuatı/HBÖ Eğitim mevzuatı/Hayat Boyu Öğrenme GM Eğitim mevzuatı/Özel eğitim
Eğitim mevzuatı/Yönetici Eğitim mevzuatı/Öğretmen Eğitim mevzuatı/MEM Eğitim mevzuatı/İÖK Eğitim mevzuatı/OÖK Eğitim mevzuatı/Üniversite Eğitim mevzuatı/HEM Eğitim mevzuatı/ORGM Eğitim mevzuatı/RAM Eğitim mevzuatı/BSM
Eğitim mevzuatı - hiyerarşik Tarihsel eğitim mevzuatı tümü [1] Eğitim mevzuatı/Anayasa Eğitim mevzuatı/Kanunlar Eğitim kanunları Eğitim mevzuatı/KHK Eğitim mevzuatı/Tüzükler Eğitim mevzuatı/Yönetmelikler Eğitim yönetmelikleri Eğitim mevzuatı/Yönergeler Eğitim mevzuatı/Genelgeler Eğitim mevzuatı/Talimatlar Eğitim mevzuatı/Baş Emirler Eğitim mevzuatı/Emirler Eğitim mevzuatı/Valilik tamimleri
Kanunlar Eğitim mevzuatı/Kanunlar 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Yönetmelikler Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği/2014 Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Ve Denetim Başkanlığı İle Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığına Yapılan Bilgisayar Bağışlarında KDV İstisnası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yıllardır tartışılan serbest kıyafet uygulamasına nihayet geçiyor Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliği İlköğretim ve Ortaöğretim Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Eğitim Öğretim Tesislerinin Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Eğitim Öğretim Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik MEB ve Kültür Yayınları Yönetmeliği/2014 Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik/2014 Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yönergeler Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge ULUSLARARASI YARIŞMALARDA DERECEYE GİREN EKİP VE ÖĞRENCİLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE < ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ARASI ÖĞRENCİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNERGESİ Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okulların Geçit Töreni Yönergesi Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi Millî Eğitim Bakanlığı Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesi Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge Millî Eğitim Müdürlükleri Araştırma Geliştirme (AR-GE) Birimleri Yönergesi Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Uzaktan Öğretim Yapan Dershane ve Kurslar Yönergesi Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistemle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci Yerleştirme Yönergesi Genelgeler Konusal eğitim mevzuatı MEM/Disiplin MEM/Taşıma Taşımalı İlköğretim Değerlendirme Komisyonu Toplantı Onayı
Mevzuat/Eğitim Eğitim mevzuatı/MEB
Şablon:MEB Şablon:MEM Şablon:Eğitim - Şablon:Disiplin Şablon:Eğitim mevzuatı Şablon:Eğitimmevzuatıbakınız
http://www.egitimmevzuat.com/ http://www.meb.gov.tr/mevzuat/liste.asp?ara=10&Submit=Listele/

Şablon:Eğitim kurulları - d {{Eğitim kurulları}}


Eğitim kurulları Eğitim komisyonları
İl İzleme ve Koordinasyon Kurulu İzinsiz Eğitim ve Öğrenci Barınma Faaliyeti Gösteren Yerleri İzleme İl Koordinasyon Komisyonu Okul Dönüşümleri İl Çalışma Komisyonu Bursa MEM/Değerlendirme Komisyonu
Sınav komisyonu
Sözlü Sınav Komisyonu Eğitim Kurumları Yöneticileri Sözlü Sınav Komisyonu
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu
İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu
Ücretsiz Ders Kitapları Muayene ve Kabul Komisyonu
Okul Zümre Başkanları Kurulu
İl Danışma Komisyonu veya İl Milli Eğitim Danışma Kurulu yönetmelikte komisyon olarak geçen haliyle İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu Bu doğrusu İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa Bu doğrusu. İl Milli Eğitim Danışma Kurulu/Bursa Bu yanlış kullanım 2013-2014 İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/Toplantısı İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/4 Haziran 2013 toplantısı İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/26 Haziran 2014 Toplantısı Sunumu İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/Aralık 2013 toplantısı İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/20.11.2012 Toplantısı
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Danışma Komisyonu/Bursa toplantısı 2014 Haziran
İlçe Danışma Kurulu İlçe Milli Eğitim Danışma Kurulu İlçe Milli Eğitim Danışma Kurulu/Büyükorhan
İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu İl Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu
İl Görev Yeri Belirleme Kurulu İl Görev Yeri Belirleme Kurulu/Bursa İl Milli Eğitim İl Görev Yeri Belirleme Kurulu İşletmelerde Mesleki Eğitim (İşletme Belirleme Komisyonu)
eğitim bölgesi danışma kurulu eğitim bölgesi müdürler kurulu
Sınav komisyonları İl Değerlendirme ve Sınav Kurulu Sınav Organizasyon Komisyonu
Disiplin kurulları İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu Öğrenci Üst Disiplin Kurulu
HBÖ komisyonları Hayat Boyu Öğrenmeye Katılım Oranlarının Artırılması Komisyonu
Mevzuat İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgesi ve Eğitim Kurulları Yönergesi [2]
Atama İl Milli Eğitim Atama Kurulu
Özel eğitim İl Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu
Şablon:Kurul Şablon:Eğitim kurulları Şablon:Eğitimbakınız Şablon:Bursa MEM Şablon:MİA başkanlığındaki kurul ve komisyonlar

Şablon:Eğitimbakınız - d {{Eğitimbakınız}}
Eğitim Education


Talim Terbiye Eğitim Öğretim
Kaçak eğitim Eğitim ruhsat işlemleri
Eğitim kritikleri Eğitim sorunları
Eğitim komisyonları Eğitim kurulları
Alo 147
Temel eğitim Bursa'da temel eğitim
OÖE Anaokulu Bursa'da OÖE
İlköğretim İlkokul İlköğretim okulu Bursa'da ilkokullar
Temel eğitim/Bursa Temel eğitim mevzuatı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Ortaokul Orta okul Bursa'da ortaokullar Bursa'da orta okullar
Orta öğretim Bursa'da orta öğretim Bursa'da liseler Orta Öğretim Genel Müdürlüğü Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği Orta öğretim mevzuatı Orta Öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği
Mesleki eğitim Bursa'da mesleki eğitim Bursa'da meslek okulları Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği
Din eğitimi Din Eğitimi Genel Müdürlüğü Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Din Eğitimi Çalıştayı Bursa'da din eğitimi Bursa'da İHL'ler
Hayatboyu öğrenme Halk Eğitim HBÖ HBÖ Genel Müdürlüğü Hasta ve yaşlı refakatcısı eğitimi
Özel eğitim Şablon:Özel eğitim
Özel öğretim
Ekders Ders dışı egzersiz [3] Ders dışı eğitim çalışmaları
Temel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Eğitimi ve Çalışmaları Yüz Yüze Semineri
TEFBİS Türkiye Eğitim Finansmanı Bilgi Sitemi
Mevzuat Eğitim mevzuatı Eğitim kanunları Eğitim yönetmelikleri Temel eğitim kanunları Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Türk eğitim sistemi Türk eğitim sisteminin tarihçesi Rus eğitim sistemi İngiliz eğitim sistemi ABD eğitim sistemi
Şablon:Eğitim kurulları Şablon:Bursa MEM Şablon:Eğitim mevzuatı Eğitim mevzuatı


Millî Eğitim Bakanlığı İl Ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği

Birinci Bölüm: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar[düzenle | kaynağı değiştir]

Amaç[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Madde 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Kapsam[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Madde 2

(1) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığının il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerini kapsar.

Dayanak[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Madde 3

(1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Madde 4

(1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakan: Millî Eğitim Bakanını, b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını, c) Millî eğitim müdürlükleri: Millî Eğitim Bakanlığının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerini, ifade eder.

İkinci Bölüm: Teşkilatlanma, Görev ve Yetkiler[düzenle | kaynağı değiştir]

Teşkilat[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Madde 5

(1) İl millî eğitim müdürlüğü illerde (merkez ilçeler dâhil), eğitim denetmenleri başkanlığı ile şube müdürü kadro sayısına göre birleştirilerek veya ayrılarak teşkilatlandırılan şube müdürlükleri; ilçe millî eğitim müdürlüğü ise ilçelerde, şube müdürü kadro sayısına göre birleştirilerek veya ayrılarak teşkilatlandırılan şube müdürlükleri eliyle millî eğitim hizmetlerini yürütür.

(2) İl millî eğitim müdürlüklerindeki sivil savunma uzmanları hakkında 5/8/2010 tarihli ve 27663 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında Yönetmelik]] hükümleri uygulanır.

İl ve ilçe yöneticilerinin görevleri ve işbölümü[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Madde 6 (1) İl ve ilçe millî eğitim müdürleri , Bakanlığın eğitim politikaları ve stratejik planlarını, mevzuat ve programlar doğrultusunda yönetmek, yönlendirmek, denetlemek ve koordine ederek etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek ile görevli ve sorumludurlar. İl ve ilçe millî eğitim müdürleri, bu görevlerini il ve ilçe yöneticileri arasında yapacakları işbölümü çerçevesinde yürütür. İl millî eğitim müdürleri bu görevlerin yürütülmesinde kendilerine yardımcı olmak üzere büro oluşturabilir.

(2)İl millî eğitim müdür yardımcıları , sorumluluklarına verilen görevleri yapmak, hizmetler arasında uyumlu işbirliği ve çalışma düzenini sağlamak, il müdürlüğü adına toplantılara katılmak, yazışmaları ve belgeleri il müdürü adına imzalamak, il müdürlüğüne vekâlet etmek ve millî eğitim müdürü tarafından verilen diğer görevleri yürütmekle görevli ve sorumludurlar.

(3) İl ve ilçe millî eğitim şube müdürleri , sorumluluklarına verilen hizmetleri yürütmek, il veya ilçe müdürlüğü adına toplantılara katılmak, yazışmaları ve belgeleri il veya ilçe müdürü adına imzalamak, ilçe millî eğitim müdürlüğüne vekâlet etmek ve il veya ilçe millî eğitim müdürü tarafından verilen diğer görevleri yürütmekle görevli ve sorumludurlar.

(4) İl ve ilçelerde bulunantesis müdürleri , tesislerle ilgili il millî eğitim müdürünün vereceği görevleri mevzuat çerçevesinde yürütürler.

Eğitim Denetmenleri Başkanlığı[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Madde 7

(1) Eğitim denetmenleri başkanlığının görevleri şunlardır:

 • a) Öğretim programlarının uygulamalarını izlemek ve rehberlik faaliyeti yürütmek,
 • b) Öğretim materyalleri ile ilgili süreç ve uygulamaları izlemek ve değerlendirmek,
 • c) Sistem boyutunda eğitim ve öğretim süreçleri ile uygulamaları izlemek ve değerlendirmek,
 • ç) Eğitim-öğretim ve yönetim faaliyetlerinin denetim ve değerlendirme çalışmalarını yapmak,
 • d) İzleme ve değerlendirme raporları hazırlayarak ilgili birimlerle paylaşmak,
 • e) İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumlarının teftiş, denetim, rehberlik, işbaşında yetiştirme ve değerlendirme hizmetlerini yürütmek,
 • f) İl millî eğitim müdürü hariç yönetici, öğretmen ve diğer memurların denetim ve rehberlik hizmetlerini yürütmek,
 • g) İnceleme, soruşturma veya ön inceleme raporlarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • ğ) Öğretmen ve yöneticilerin uyum eğitimi ve gelişimlerine yönelik çalışmalar yapmak,
 • h) Eğitim-öğretim ve yönetim süreçlerinin geliştirilmesinde rehberlik çalışmaları yapmak,
 • ı) Eğitim-öğretim ve yönetim alanlarını geliştirici araştırma ve çalışmalar yapmak.

Üçüncü Bölüm: Eğitim Öğretim Hizmetleri[düzenle | kaynağı değiştir]

Hizmetler[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Madde 8

(1) İl millî eğitim müdürlükleri;

Eğitim öğretim hizmetlerinde ortak görevler[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Madde 9

(1) Temel eğitim, ortaöğretim, mesleki ve teknik eğitim, din öğretimi, özel eğitim ve rehberlik ile hayat boyu öğrenme ye yönelik ortak hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

a) Eğitimi geliştirmeye yönelik görevler:[düzenle | kaynağı değiştir]

1) Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını sağlamak, uygulama rehberleri hazırlamak,

2) Ders kitapları, öğretim materyalleri ve eğitim araç-gereçlerine ilişkin işlemleri yürütmek, etkin kullanımlarını sağlamak,

3) Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak,

4) Eğitime erişimi teşvik edecek ve artıracak çalışmalar yapmak,

5) Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde verimliliği sağlamak,

6) Eğitim kurumları ve öğrencilere yönelik araştırma geliştirme ve saha çalışmaları yapmak,

7) Eğitim moral ortamını, okul ve kurum kültürünü ve öğrenme süreçlerini geliştirmek,

8) Eğitime ilişkin projeler geliştirmek, uygulamak ve sonuçlarından yararlanmak,

9) Ulusal ve uluslararası araştırma ve projeleri takip etmek, sonuçlarından yararlanmak,

10) Kamu ve özel sektör eğitim paydaşlarıyla işbirliği içinde gerekli iş ve işlemleri yürütmek,

11) Eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla Bakanlığa tekliflerde bulunmak,

12) Etkili ve öğrenci merkezli eğitimi geliştirmek ve iyi uygulamaları teşvik etmek.

b) Eğitim kurumlarına yönelik görevler:[düzenle | kaynağı değiştir]

1) Eğitim ortamlarının fiziki imkânlarını geliştirmek,

2) Resmi eğitim kurumlarının açılması, kapatılması ve dönüştürülmesi işlemlerini yürütmek,

3) Öğrencilere barınma hizmeti sunulan eğitim kurumlarında bu hizmeti yürütmek,

4) Eğitim kurumları arasında işbirliğini sağlamak,

5) Eğitim kurumlarının idari kapasite ve yönetim kalitesinin geliştirilmesini sağlamak,

6) Eğitim kurumlarının hizmet, verimlilik ve donatım standartlarını uygulamak, yerel ihtiyaçlara göre belirlenen çerçevede standartlar geliştirmek ve uygulamak,

7) Eğitim kurumlarındaki iyi uygulama örneklerini teşvik etmek, yaygınlaşmasını sağlamak,

8) Eğitim kurumları arasındaki kalite ve sayısal farklılıkları giderecek tedbirler almak,

9) Kutlama veya anma gün ve haftalarının programlarını hazırlamak, uygulatmak,

10) Öğrenci velileri ve diğer tarafların eğitime desteklerini sağlayıcı faaliyetler yapmak.

c) Öğrencilere yönelik görevler:[düzenle | kaynağı değiştir]

1) Rehberlik ve yöneltme/yönlendirme çalışmalarını planlamak, yürütülmesini sağlamak,

2) Öğrencilerin eğitim kurumlarına aidiyet duygusunu geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, yaptırmak ve sonuçlarını raporlaştırmak,

3) Öğrencilerin kayıt-kabul, nakil, kontenjan, ödül, disiplin ve başarı değerlendirme iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

4) Öğrencilerin yatılılık ve burslulukla ilgili işlemlerini yürütmek,

5) Öğrencilerin ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel, sportif ve izcilik etkinliklerine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek,

6) Öğrencilerin okul başarısını artıracak çalışmalar yapmak, yaptırmak,

7) Öğrencilerin eğitim sistemi dışında bırakılmamasını sağlayacak tedbirleri almak,

8) Yurtdışında eğitim alan öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

9) Öğrencilerin okul dışı etkinliklerine ilişkin çalışmalar yapmak, yaptırmak,

10) Sporcu öğrencilere yönelik hizmetleri planlamak, yürütülmesini sağlamak.

ç) İzleme ve değerlendirmeye yönelik görevler:[düzenle | kaynağı değiştir]

1) Eğitim kurumu yöneticilerinin performanslarını izlemek ve değerlendirmek,

2) Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,

3) Öğretim materyallerinin kullanımını izlemek ve değerlendirmek,

4) Öğretmen yeterliliklerini izlemek ve değerlendirmek.

Temel eğitim hizmetleri[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Madde 10

(1) Temel eğitime ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

 • a) Okul öncesi eğitimi yaygınlaştıracak ve geliştirecek çalışmalar yapmak,
 • b) İlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini koordine etmek.

Ortaöğretim hizmetleri[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Madde 11

(1) Ortaöğretime ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

 • a) Yükseköğretimle ilgili Bakanlıkça verilen görevleri yerine getirmek,
 • b) Yükseköğretime giriş sınavları konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Mesleki ve teknik eğitim hizmetleri[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Madde 12

(1) Mesleki ve teknik eğitime ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

 • a) Mesleki ve teknik eğitim-istihdam ilişkisini yerelde sağlamak ve geliştirmek,
 • b) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında çıraklık eğitimi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • c) Meslekî ve teknik eğitimin yerel ihtiyaçlara uygunluğunu sağlamak.

Din öğretimi hizmetleri[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Madde 13

(1) Din öğretimine ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

 • a) Din kültürü ve ahlak bilgisi eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak,
 • b) Seçmeli din eğitimi derslerini takip etmek, uygulanmasını gözetmek,
 • c) Din eğitiminde kullanılan ders kitabı ve materyallerin teminini koordine etmek.

Özel eğitim ve rehberlik hizmetleri[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Madde 14

(1) Özel eğitim ve rehberliğe ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

Hayat boyu öğrenme hizmetleri[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Madde 15

(1) Hayat boyu öğrenmeye ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

 • a) Örgün eğitim alamayan bireylerin bilgi ve becerilerini geliştirici tedbirler almak,
 • b) Hayat boyu öğrenme nin imkân, fırsat, kapsam ve yöntemlerini geliştirmek,
 • c) Yetişkinlere yönelik yaygın meslekî eğitim verilmesini sağlamak,
 • ç) Öğrenme fırsat ve imkânlarını destekleyici çalışmalar yapmak,
 • d) Beceri ve hobi kursları ile kültürel faaliyetlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • e) Çocuk, genç ve aileler ile ilgili eğitim ve sosyo-kültürel etkinlikler yapmak,
 • f) Açık öğretim sistemi ile ilgili uygulamaları yürütmek,
 • g) Edinilen bilgilerin denkliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • ğ) Mesleki Yeterlilik Kurumuyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

Özel öğretim kurumları hizmetleri[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Madde 16

(1) Özel öğretim kurumlarına ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

 • a) Özel öğretim kurumlarıyla ilgili Bakanlık politika ve stratejilerini uygulamak,
 • b) Özel öğretim kurumlarınca yürütülen özel eğitimin gelişmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak,
 • c) Engellilerin özel eğitim giderleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • ç) 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında yer alan kurumların açılış, kapanış, devir, nakil ve diğer iş ve işlemlerini yürütmek,
 • d) Özel yurtlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • e) Özel öğretim kurumlarındaki öğrencilerin sınav, ücret, burs, diploma, disiplin ve benzeri iş ve işlemlerini yürütmek,
 • f) Azınlık okulları, yabancı okullar ve milletlerarası okullara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • g) Özel okulların arsa tahsisi ile teşvik ve vergi muafiyetiyle ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,
 • ğ) Kursiyerlerin sınav, ücret, sertifika ve benzeri iş ve işlemlerini yürütmek,
 • h) Özel öğretim kurumlarını ve özel yurtları denetlemek, sonuçları raporlamak ve değerlendirmek,
 • ı) Özel öğretim kurumlarında öğretim materyallerinin kullanımıyla ilgili süreçleri izlemek, değerlendirmek,
 • i) Özel eğitim ve özel öğretim süreçlerini izlemek ve değerlendirmek,
 • j) Öğrencilerin daha fazla başarı sağlamalarına ilişkin faaliyetler yürütmek.

Bilgi işlem ve eğitim teknolojileri hizmetleri[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Madde 17

(1) Bilgi işlem ve eğitim teknolojilerine ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

 • a) Ölçme ve değerlendirme iş ve işlemlerini birimlerle işbirliği içerisinde yürütmek,
 • b) Sınavların uygulanması ile ilgili organizasyonu yapmak ve sınav güvenliğini sağlamak,
 • c) Sınav komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,
 • ç) Öğretim programlarını teknik yönden izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek,
 • d) Eğitim faaliyetlerinin iyileştirilmesine yönelik teknik çözümlere ve yerel ihtiyaçlara dayalı uygulama projeleri geliştirmek ve yürütmek,
 • e) Yenilikçi eğitim ve teknoloji destekli eğitim uygulamaları için yenilikçi çözümler hedefleyen proje ve araştırmalarda birimlere ve resmi ve özel kurumlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • f) İlgili birimler ile işbirliği içinde proje ve araştırma sonuçlarının yeni uygulamalara yön vererek sürdürülebilir iş süreçlerine dönüşümünü sağlamak,
 • g) Eğitim araç ve ortam standartlarının uygunluk testlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • ğ) Uzaktan eğitim ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • h) Eğitim bilişim ağını işletmek ve geliştirmek, erişim ve paylaşım yetkilerini yönetmek,
 • ı) Tedarikçilerin eğitim materyalleri ve e-içerik projelerini incelemek ve değerlendirmek,
 • i) Eğitim teknolojileriyle ilgili bütçe ve yatırım planlamalarını yapmak,
 • j) Bilişime ilişkin Bakanlık ve diğer birim projelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • k) Kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek,
 • l) Haberleşme, veri ve bilgi güvenliğini sağlamak,
 • m) Eğitim bilişim ağının kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak,
 • n) Bilişim hizmetlerine ve internet sayfalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • o) Elektronik imza ve elektronik belge uygulamalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • ö) Bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacının karşılanmasına destek sağlamak ve işletimini yapmak,
 • p) İstatistikî verilerin saklanmasına ilişkin teknik iş ve işlemleri yürütmek,
 • r) Çağrı sistemleri kurulmasına ve işletilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

Strateji geliştirme hizmetleri[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Madde 18

(1) Strateji geliştirmeye ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

 • a) İl/ilçe düzeyinde iş takvimini hazırlamak,
 • b) İl/ilçe stratejik planlarını hazırlamak, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak,
 • c) Hükümet programlarına dayalı eylem planı ile ilgili işleri yürütmek,
 • ç) Kalkınma planları ve yılı programları ile ilgili işlemleri yürütmek,
 • d) Faaliyetlerin stratejik plan, bütçe ve performans programına uygunluğunu sağlamak,
 • e) Hizmetlerin etkililiği ile vatandaş ve çalışan memnuniyetine ilişkin çalışmalar yapmak,
 • f) Bütçe ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • g) Ayrıntılı harcama programını hazırlamak,
 • ğ) Nakit ödemelerin planlamasını yapmak, ödemeleri izlemek,
 • h) Malî durum ve beklentiler raporunu hazırlamak,
 • ı) Kamu zararı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • i) Yatırımlarla ilgili ihtiyaç analizlerini yapmak, verileri hazırlamak,
 • j) Performans programıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • k) Okul aile birlikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • l) Eğitim kurumu bina veya eklentileri ile derslik ihtiyaçlarını tespit etmek,
 • m) İstatistikî verileri ilgili birimlerle işbirliği içinde ulusal ve uluslararası standartlara uygun ve eksiksiz toplamak, güncelleştirmek, analiz etmek ve yayınlamak,
 • n) Eğitim kurumları, yönetici, öğretmen ve çalışanlar için belirlenen performans ölçütlerinin uygulanmasını izlemek, yerel ihtiyaçlara göre performans ölçütleri geliştirmek ve uygulamak,
 • o) İlgili birimlerle koordinasyon sağlayarak vatandaş odaklı yönetimin oluşturulması, idarenin geliştirilmesi, yönetim kalitesinin artırılması, hizmet standartlarının belirlenmesi, iş ve karar süreçlerinin oluşturulması ile bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılmasına ilişkin araştırma geliştirme faaliyetleri yürütmek,
 • ö) Eğitime ilişkin araştırma, geliştirme, stratejik planlama ve kalite geliştirme faaliyetleri yürütmek,
 • p) Eğitime ilişkin projeler hazırlamak, uygulamak,
 • r) İlçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumlarının proje hazırlama ve yürütme kapasitesini geliştirici çalışmalar yapmak,
 • s) Araştırma ve uygulama projelerinde finansal ve malî yönetimi izlemek, raporlamak.

Hukuk hizmetleri[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Madde 19

(1) Hukuki konulara ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

 • a) Malî, hukukî ve fikrî haklar konusundaki uyuşmazlıklara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • b) Adlî ve idarî davalar ile tahkim yargılaması ve icra işlemlerinde Valiliği veya Kaymakamlığı temsil etmek,
 • c) Dava ve icra işlemlerini yürütmek, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri almak,
 • ç) Hizmet satın alma yoluyla yaptırılan dava ve icra takiplerini izlemek ve denetlemek,
 • d) Soruşturma ve inceleme raporlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • e) Disiplin kuruluna girecek dosyaların iş ve işlemlerini yapmak,
 • f) Adlî ve idarî makamlardan gelen ön inceleme iş ve işlemlerini yürütmek,
 • g) İdarî, adlî ve icra davalarıyla ilgili yazışmaları yapmak,
 • ğ) İdarî ve adlî itirazlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • h) Mevzuatı takip etmek, uygulanmasını gözetmek,
 • ı) Mevzuat ve hukuki konularda birimlere görüş bildirmek.

İnsan kaynakları hizmetleri[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Madde 20

(1) İnsan kaynaklarına ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

 • a) İnsan kaynaklarıyla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yapmak,
 • b) Norm kadro iş ve işlemlerini yürütmek,
 • c) İl/ilçe özlük dosyalarının muhafazasını sağlamak,
 • ç) Özlük ve emeklilik iş ve işlemlerini yürütmek,
 • d) Disiplin ve ödül işlemlerinin uygulamalarını yapmak,
 • e) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerini yürütmek,
 • f) Yöneticilik formasyonunun gelişmesini sağlayıcı faaliyetler yürütmek,
 • g) Personelin eğitimlerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
 • ğ) Aday öğretmenlerin uyum ve adaylık eğitimi programlarını uygulamak,
 • h) Öğretmen yeterliliği ve iş başarımı düzeyini iyileştirici hizmet içi eğitimler yapmak,
 • ı) Öğretmen yeterliliklerine ilişkin Bakanlığa geri bildirim ve önerilerde bulunmak,
 • i) Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine yönelik ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek,
 • j) Öğretmenlerin meslekî gelişimiyle ilgili araştırma ve projeler yapmak ve uygulamak,
 • k) Öğretmenlerin meslekî gelişimine yönelik yerel düzeyde etkinlikler düzenlemek,
 • l) Yöneticilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin atama, yer değiştirme, askerlik, alan değişikliği ve benzeri iş ve işlemlerini yapmak,
 • m) Personelin pasaport ve yurt dışı iş ve işlemlerini yürütmek,
 • n) Sendika ve konfederasyonların il temsilcilikleriyle iletişim sağlamak,
 • o) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamındaki görevleri yürütmek.

Destek hizmetleri[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Madde 21

(1) Destek hizmetlerine ilişkin görevler aşağıda belirtilmiştir.

 • a) Yayın faaliyetlerini yürütmek,
 • b) Ders araç ve gereçleri ile donatım ihtiyaçlarını temin etmek,
 • c) Ücretsiz Ders Kitabı Temini Projesini yürütmek,
 • ç) Taşınır ve taşınmazlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • d) Depo iş ve işlemlerini yürütmek,
 • e) Lojmanlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • f) Yemekhane iş ve işlemlerini yürütmek,
 • g) Öğretmenevleri ve sosyal tesislerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • ğ) Döner sermaye iş ve işlemlerini yürütmek,
 • h) Temizlik, güvenlik, ısınma, aydınlatma, onarım ve taşıma gibi işlemleri yürütmek,
 • ı) Satın alma iş ve işlemlerini yürütmek,
 • i) Tahakkuk işlemlerine esas olan onayları almak ve ilgili diğer işlemleri yürütmek,
 • j) Genel evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek.

İnşaat ve emlak hizmetleri[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Madde 22

(1) Bakanlıkça veya il özel idarelerince verilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde inşaat ve emlak işlerine yönelik hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

 • a) Yapım programları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • b) Eğitim kurumu bina veya eklentileri ile derslik ihtiyaçlarını önceliklere göre karşılamak,
 • c) Onaylanan yapım programlarının ve ek programların uygulanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • ç) Halk katkısı ile yapılacak eğitim yapılarına ilişkin iş ve işlemlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • d) Yatırım programı yapı yatırımlarının ihale öncesi hazırlıklarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • e) İhale edilen yatırımları izlemek, planlanan süre içerisinde hizmete sunulmalarını sağlamak,
 • f) Onarımlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • g) Yapılan ihalelere ait projelerin ödeneğe esas dosyalarının hazırlanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • ğ) Projelere göre idarî ve teknik ihale şartnamelerinin hazırlanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • h) Hak edişlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • ı) Eğitim kurumlarının Toplu Konut İdaresi Başkanlığı veya inşaat işleri ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • i) Yapıların mimarî ve mühendislik projelerinin yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • j) Özel projeleri incelemek ve görüş bildirmek,
 • k) Hazine mülkiyetinde olanlar dâhil, her türlü okul ve bina kiralamalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • l) Bakanlık binalarının eğitim kurumu olarak kiralanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • m) Kamu kuruluşlarına tahsisli taşınmazların tahsisi veya devri işlemlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • n) Eğitim kurumlarının kamu-özel ortaklığı modeliyle yapımına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • o) Bakanlıkça yapımına karar verilen eğitim öğretim tesislerinin belirli süre ve bedel üzerinden kiralama karşılığı yaptırılmasıyla ilgili işlemlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • ö) Eğitim kurumlarındaki eğitim öğretim hizmet alanları dışındaki hizmet ve alanların işletme devri karşılığında eğitim öğretim tesislerinin sözleşme ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine yenilettirilmesi veya yeniden yaptırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • p) Eğitim kurumlarının depreme karşı tahkiklerini yapmak ve yaptırmak, güçlendirilecek eğitim kurumlarını tespit etmek ve Bakanlığa bildirmek,
 • r) Taşınabilir okulların yaptırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • s) Eğitim kurumlarına ilişkin kamulaştırma iş ve işlemlerinin yürütülmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • ş) Bakanlığa gerektiğinde kamulaştırma teklifi sunmak.

Dördüncü Bölüm :Kurullar, Komisyonlar ve Görevleri[düzenle | kaynağı değiştir]

Kurullar[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Madde 23

(1) İl millî eğitim müdürlüklerinde, il istihdam ve meslekî eğitim kurulu ile il millî eğitim disiplin kurulu oluşturulur.

(2) İl istihdam ve meslekî eğitim kurulu

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile ilgili diğer mevzuat çerçevesinde oluşturulur.

(3) İl millî eğitim disiplin kurulu

24/10/1982 tarihli ve 17848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulur.

İl millî eğitim danışma komisyonu[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Madde 24

(1) İl millî eğitim danışma komisyonu,

 • Valinin başkanlığında, eğitimden sorumlu vali yardımcısı,
 • İl millî eğitim müdürü,
 • Belediye başkanı,
 • İl özel idaresi genel sekreteri,
 • Rektör, varsa eğitim fakültesi dekanı,
 • Bir il millî eğitim müdür yardımcısı,
 • İl eğitim denetmenleri başkanı,
 • İlçe millî eğitim müdürlerinin kendi aralarından seçecekleri bir temsilci,
 • İl genel meclisince seçilen iki üye,
 • İl idare şube başkanlarından vali tarafından seçilecek iki müdür,
 • İlde en fazla üyeye sahip işçi ve kamu çalışanları sendikalarının başkanları,
 • En fazla üyeye sahip meslek ve sanayi odaları başkanları,
 • Dışarıdan bitirme sistemine kayıtlı öğrenciler hariç öğrenci sayısı en fazla olan ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki iki okulun müdürleri ve öğretmenler kurulunca seçilecek ikişer öğretmen,
 • Aynı okulların okul disiplin kurulunca seçilecek ikişer öğrenci ve okul aile birliği yönetim kurulunca seçilecek ikişer öğrenci velisi,
 • Bir halk eğitim merkezi müdür
 • Rehberlik ve araştırma merkezi müdürü,
 • Öğrenci sayısı en fazla olan özel ilkokul, özel ortaokul ve özel lise düzeyindeki birer okulun müdürü ve bu okulların öğretmenler kurulunca seçilecek birer öğretmen, aynı okulların okul disiplin kurulunca seçilecek birer öğrenci ve okul aile birliği yönetim kurulunca seçilecek bir öğrenci velisinden oluşur.

Seçimle belirlenen üyeler, her öğretim yılı için Eylül ayında belirlenir. Üyeliği sona erenler, yeni üye seçilinceye kadar görevlerine devam ederler. Komisyon, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır, oy çokluğu ile karar alır ve kararları tavsiye niteliğindedir.

(2) İl millî eğitim danışma komisyonu, eğitim ve öğretim hizmetlerinin il düzeyinde sürdürülmesinde karşılaşılan sorunlar hakkında millî eğitimin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda çözüm önerileri hazırlar ve eğitim ve öğretim hizmetlerinin toplumsal ihtiyaçlara cevap vermek üzere geliştirilmesine esas olacak ilke ve yöntem önerilerinde bulunur.

(3) İl millî eğitim danışma komisyonu, il millî eğitim müdürünün teklifi ve başkanın çağrısı üzerine biri öğretim yılı başında, diğeri de öğretim yılı sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır.

Komisyon toplantısı öncesinde il millî eğitim müdürü, komisyon toplantısı sonrasında ise komisyon başkanı gerekli gördüğü konuların birimlerce incelenmesini isteyebilir. Toplantı gündemi il millî eğitim müdürünce tespit edilir ve toplantı gününden en az 15 gün önce üyelere gönderilir. Komisyon, toplantı sırasında üye tam sayısının üçte birinin yazılı isteği üzerine yeni gündem maddeleri görüşebilir.

İl/İlçe millî eğitim komisyonu[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Madde 25

(1) İl millî eğitim komisyonu ,

İl millî eğitim müdürünün başkanlığında, il millî eğitim müdürünce görevlendirilecek bir müdür yardımcısı ile bir şube müdürü, il eğitim denetmenleri başkanı, il merkezinde bulunan en fazla öğrencisi bulunan okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve hayat boyu öğrenme eğitim kurumlarının müdürleri ile bunların öğretmenler kurulunca seçilecek birer öğretmen, rehberlik ve araştırma merkezî müdürü ve köyde çalışan üç öğretmen, en fazla öğrencisi olan özel okul öncesi, özel ilkokul, özel ortaokul ve özel lise kurumlarının müdürleri ile bunların öğretmenler kurulunca seçilecek birer öğretmenden oluşur.

(2) İl millî eğitim komisyonunun görevleri şunlardır:

 • a) İl millî eğitim müdürlüklerince alınan kararlar doğrultusunda somut ve uygulanabilir programlar hazırlar ve önerilerde bulunur.
 • b) İlçe millî eğitim komisyonunca alınan karar ve yapılan önerilerden uygun görülenlerin il düzeyinde uygulanmasını sağlar, uygun bulmadıklarını il millî eğitim danışma komisyonuna sunar.
 • c) Bakanlıkça veya il müdürünce münhasıran veya birimlerle işbirliği içerisinde incelenmesi istenen konularda çalışmalar yapar, uygulamaya esas politikalar geliştirir, kararlar alır.

(3) İlçe millî eğitim komisyonu, ilçe millî eğitim müdürünün başkanlığında, ilçe millî eğitim müdürünce görevlendirilecek bir şube müdürü, en fazla öğrencisi bulunan okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve hayat boyu öğrenme eğitim kurumlarının müdürleri ile bunların öğretmenler kurulunca seçilecek birer öğretmen ve köyde çalışan üç öğretmen, en fazla öğrencisi olan özel okul öncesi, özel ilkokul, özel ortaokul ve özel lise kurumlarının müdürleri ile bunların öğretmenler kurulunca seçilecek birer öğretmenden oluşur.

(4) İlçe millî eğitim komisyonu nun görevleri şunlardır:

 • a) İl millî eğitim müdürlüklerince alınan ve gereği için bildirilen kararlar hakkında somut ve uygulanabilir programları hazırlar ve önerilerde bulunur.
 • b) Bakanlık, il müdürü veya ilçe müdürünce münhasıran veya birimlerle işbirliği içerisinde incelenmesi istenen konularda çalışmalar yapar, uygulamaya esas politikalar geliştirir, kararlar alır.

(5) Komisyonlar, il ve ilçe millî eğitim müdürünün çağrısı üzerine en az üç ayda bir üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Komisyonların toplantı gündemi il ve ilçe millî eğitim müdürlerince tespit edilir ve toplantı gününden en az 10 gün önce üyelere gönderilir. İlde valinin, ilçede kaymakamın görüşülmesini istediği konular, bu süre içinde komisyonun gündemine ilave edilir.

(6) Komisyon kararlarından mevcut mevzuat hükümleri kapsamında uygulanabilecek olanlar, il millî eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı üzerine uygulamaya konulur. Mevzuat değişikliği yapılmasını gerektiren konular ilgili Bakanlık birimine bildirilir.

(7) Komisyonlar üyelerinden veya birim personelinden çalışma grupları oluşturabilir. Çalışmalarında birimlerden her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir. Birimler komisyonların verdiği görevleri gecikmeksizin yerine getirmek zorundadır.

Özel büro[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Madde 26

(1) İl millî eğitim müdürlüklerinde; yazılı ve görsel basın, mesleki örgütler ve diğer sivil toplum kuruluşları ile ilişkileri yürütmek, vatandaş memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, bilgi edinme başvurularının ilgili birimlerle koordine ederek yanıtlanmasını sağlamak, millî eğitim hizmetlerinden talep ve şikâyetler konusunda bilgilendirme ve yönlendirme işleri ile protokol iş ve işlemlerini yürütmek üzere il millî eğitim müdürüne bağlı olarak görev yapmak üzere yeterli sayıda personelden oluşan büro oluşturabilir.

Beşinci Bölüm: Çeşitli ve Son Hükümler[düzenle | kaynağı değiştir]

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Madde 27

(1) 18/1/1995 tarihli ve 22175 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Kurul ve komisyon üyeleri[düzenle | kaynağı değiştir]

Geçici Madde 1 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kurul ve komisyonların mevcut üyeleri yeni üyeler görevine başlayıncaya kadar görevlerine devam eder.

Yürürlük[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Madde 28

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Madde 29

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

İç linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Dış linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.