İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti[düzenle | kaynağı değiştir]

Başkanı[düzenle | kaynağı değiştir]

Mülkî idare amirleri vakfın tabii başkanı olup, illerde vakıf başkanı validir.

Üyeleri[düzenle | kaynağı değiştir]

 • illerde belediye başkanı,
 • defterdar,
 • il millî eğitim müdürü,
 • il sağlık müdürü,
 • il tarım müdürü,
 • il sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu müdürü ve
 • il müftüsü;
 • Ayrıca her faaliyet dönemi için, il dahilindeki köy ve mahalle muhtarlarının valinin çağrısı üzerine yapacağı toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kendi aralarından seçecekleri birer muhtar üye ile ilde kurulan ve bu Kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin kendi aralarından seçecekleri iki temsilci ve hayırsever vatandaşlar arasından il genel meclisinin seçeceği iki kişi

İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti[düzenle | kaynağı değiştir]

Başkanı[düzenle | kaynağı değiştir]

İlçelerde Kaymakam Mütevelli Heyetine başkanlık eder.


Üyeleri[düzenle | kaynağı değiştir]

 • belediye başkanı,
 • mal müdürü,
 • Sağlık Bakanlığının ilçe üst görevlisi,
 • varsa ilçe tarım müdürü ve
 • ilçe müftüsü vakfın mütevelli heyetini oluşturur.
 • 2 Muhtar
 • ilçede bulunan sivil toplum kuruluşları yöneticilerinin kendi aralarından seçecği bir temsilci
 • hayırsever vatandaşlar arasından il genel meclisinin seçeceği iki kişi

mtevelli heyetinde görev yapmaktadır.


Mevzuat[düzenle | kaynağı değiştir]


Madde 19:[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 19. — 29.5.1986 tarihli ve 3294 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası maddeden çıkarılmıştır.

Bu Kanunun amacına uygun faaliyet ve çalışmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdî ve aynî yardımda bulunmak üzere her il ve ilçede sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları kurulur.

Mülkî idare amirleri vakfın tabii başkanı olup, illerde belediye başkanı, defterdar, il millî eğitim müdürü, il sağlık müdürü, il tarım müdürü, il sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu müdürü ve il müftüsü; ilçelerde belediye başkanı, mal müdürü, ilçe millî eğitim müdürü, Sağlık Bakanlığının ilçe üst görevlisi, varsa ilçe tarım müdürü ve ilçe müftüsü vakfın mütevelli heyetini oluşturur. Ayrıca her faaliyet dönemi için, il dahilindeki köy ve mahalle muhtarlarının valinin çağrısı üzerine yapacağı toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kendi aralarından seçecekleri birer muhtar üye ile ilde kurulan ve bu Kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin kendi aralarından seçecekleri iki temsilci ve hayırsever vatandaşlar arasından il genel meclisinin seçeceği iki kişi; ilçe dahilindeki köy ve mahalle muhtarlarının kaymakamın çağrısı üzerine yapacağı toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile kendi aralarından seçecekleri birer üye ile ilçede kurulu ve bu Kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin kendi aralarından seçecekleri bir temsilci ve hayırsever vatandaşlar arasından il genel meclisinin seçeceği iki kişi mütevelli heyetinde görev alırlar. İl veya ilçede bu Kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşu olmaması halinde, hayırsever vatandaşlar arasından il genel meclisinin seçeceği üçüncü bir kişi daha mütevelli heyetinde görev yapar.
Şablon:MİA/Kurullar/Kurumlara göre Şablon:MİA/Kurullar/Bakanlıklara göre

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.