FANDOM


Fark seçimi: karşılaştırmayı istediğiniz 2 sürümün önündeki daireleri işaretleyip, enter'a ya da sayfanın en altında bulunan düğmeye basın.
Tanımlar: (fark) = güncel sürümle aradaki fark, (son) = bir önceki sürümle aradaki fark, k = küçük değişiklik.

  • (fark | son) 19:43, Ekim 26, 2010Abdulvahap Müftülük (duvar | katkılar)‎ . . (281 bayt) (+281)‎ . . (Sayfa oluşturdu, içeriği: 'İLAHÎ Cenâb-ı Hak ile alâkalı, Allah'a dâir. Cenab-ı Hakk'a aid ve müteallik. * Ey Allahım, ey İlâhım! (meâlinde duâ içinde söylenir). * Edb: Tasavvuf…')
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.