FANDOM


İlâhiyat lisans programı 8 yarıyıllıktır.

İlahiyat Lisans Programı, "Kur'an'ı referans alan, kültürel mirası değerlendirebilen, yaşanan hayatı yorumlayabilen ve problemlere çözüm üretebilen ilahiyatçılar yetiştirme"; hedefine yönelik olarak hazırlanmıştır. Dersler bu amacı gerçekleştirecek içerik zenginliğine sahiptir.

Dersler mesleğe yönelik bir içerik taşımakla beraber, daha işlevsel bir anlayışla sosyo-ekonomik ve kültürel şartların gerektirdiği temel nitelikleri kazandırmayı amaçlandırmaktadır.Bu nitelikleri şöyle sıralamak mümkündür:

  • Kültürel mirası değerlendirebilen, hayatı yorumlayıp,problemlere cevap verebilen ve olgulara Kur'ân referanslı bakabilen,
  • Genel bir tarih ve kültür bilincine dayalı olarak,ilâhiyat alanında temel bilgi, zihniyet ve yaklaşıma sahip,
  • Hayat boyu öğrenme alışkanlığı sergileyebilen kişiler yetiştirmek.

Programda temel bilgilenmeyi kazandıracak olan derslerin "zorunlu dersler"; olarak okutulması uygun görülmüştür. Teori-pratik bütünlüğünü sağlayacak derslerin ise "seçmeli dersler"; olması tercih edilmiştir.

Seçmeli dersler, disiplinerarası çalışma anlayışıyla, öğrencide dersler arası bilgi akışını ve bütünlüğünü gerçekleştirebilecek zihniyeti sağlamaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu nedenle programda mümkün olduğu ölçüde "seçmeli ders"; sayısı artırılmıştır. Seçmeli dersler, "projeye dayalı dersler"; olarak tasarlanmıştır. Bu derslerle ilgili genel ilkeler şunlardır:

  • Dersler öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda açılır.
  • Yeni gelişmelere ve ihtiyaçlara bağlı olarak yeni dersler oluşturulabilir.
  • Dersleri verecek öğretim elemanlarının önceden dersin tanımı, içeriği ve kaynakçasını bir proje halinde Fakülte Kurulu'na sunmaları öngörülmektedir.

Zorunlu derslerin içerikleri teorik olarak tanımlanmıştır. Uygulamada ise öğrencilere tavsiye edilecek kaynaklar, yaptırılacak sunuşlar, grup çalışmaları, ders ödevleri, seminerler ve lisans bitirme tezleri gibi etkinliklerle öğretimin zenginleştirilmesi hedeflenmiştir. İlâhiyat lisans programını tamamlayan öğrenci, Orta Öğretim Din Kültürü ve Âhlak Bilgisi öğretmeni veya İmam-Hatip Lisesi meslek dersi öğretmeni olabilmek için açılacak olan Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını tamamlamak durumundadır. Tezsiz Yüksek Lisans Programı, öğrenciyi öğretim alanına hazırlayan dersleri içeren üç yarıyıllık bir programdır.


Dersler

1.Sınıf 1 Yarıyıl Kod Dersin Adı T P S/Z Kredi U ECTS İLA101 Arapça 6 4 Z 8 9 İLA103 Kur’ân’ın Ana Konuları 2 2 Z 2 6 İLA105 İslâm Tarihi I 2 2 Z 2 6 İLA111 Psikolojiye Giriş 2 2 Z 2 4 İLA117 Güzel Sanatlar/Tezhip 2 0 S 0 1 İLA119 Güzel Sanatlar/Hat 2 0 S 0 1 BED103 Beden Eğitimi 2 0 S 0 1 ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I 2 0 Z 2 1 ENF101 Bilgisayara Giriş 2 0 Z 2 1 TDİ101 Türk Dili I 2 0 Z 2 1

1.Sınıf 2 Yarıyıl Kod Dersin Adı T P S/Z Kredi U ECTS ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II 2 0 Z 2 1 İLA102 Arapça 6 6 Z 9 9 İLA104 Kur’ân Okuma ve Tecvid I 1 2 Z 2 6 İLA106 Hadis Tarihi 2 0 Z 2 4 YDİ102 Temel Yabancı Dil 4 0 Z 4 1 İLA110 İslâm Tarihi II 2 0 Z 2 4 TDİ102 Türk Dili II 2 0 Z 2 1 İLA114 Sosyolojiye Giriş 2 0 Z 2 4

2.Sınıf 1 Yarıyıl Kod Dersin Adı T P S/Z Kredi U ECTS İLA201 Arapça 4 4 Z 6 8 İLA203 Kur’ân Okuma ve Tecvid II 1 2 Z 2 5 İLA205 Tefsir Tarihi 2 0 Z 2 2 YDİ201 Temel Yabancı Dil 4 0 Z 4 1 İLA209 Hadis Usûlü 2 0 Z 2 2 İLA211 Türk İslâm Devletleri Tarihi 2 0 Z 2 4 İLA213 İlkçağ Felsefesi Tarihi 2 0 Z 2 2 İLA215 Türk İslâm Edebiyatı 2 0 Z 2 2 İLA217 Din Psikolojisi 2 0 Z 2 2 İLA219 Mantık 2 0 Z 2 2

2.Sınıf 2 Yarıyıl Kod Dersin Adı T P S/Z Kredi U ECTS İLA202 Arapça 2 4 Z 4 5 İLA204 Tefsir Usûlü 2 0 Z 2 3 İLA206 Hadis 2 0 Z 2 3 YDİ202 Temel Yabancı Dil 4 0 Z 4 1 İLA210 Kelâm Tarihi 2 0 Z 2 3 İLA212 İleri Kuran Okuma Teknikleri 2 0 Z 2 3 İLA214 İslâm Felsefesi Tarihi 2 0 Z 2 3 İLA216 İslâm Medeniyeti Tarihi 2 0 Z 2 3 İLA218 Din Sosyolojisi 2 0 Z 2 3 İLA220 Türk İslâm Sanatları Tarihi 2 0 Z 2 3

3.Sınıf 1 Yarıyıl Kod Dersin Adı T P S/Z Kredi U ECTS İLA301 Arapça 2 0 Z 2 4 İLA303 Tefsir 2 0 Z 2 3 İLA305 Kur’ân Tercümesi Teknikleri 2 0 Z 2 3 İLA307 İslâm Hukuk Usûlü I 2 0 Z 2 3 İLA309 Kelâm Okulları 2 0 Z 2 4 İLA311 Yeniçağ Felsefesi 2 0 Z 2 4 İLA313 Dinler Tarihi I 2 0 Z 2 4 İLA349 Seminer 0 0 Z 0 2 İLA331 Kur’ân Hükümleri ve Modern Hukuk 2 0 S 2 1 İLA327 Türk Din Musikisine Giriş 1 2 S 2 1 İLA325 Sosyal Bilimler Metodolojisi 2 0 S 2 1 İLA323 İslâm Kurumları Tarihi 2 0 S 2 1 İLA321 Tarih’te Usul 2 0 S 2 1 İLA319 Kur’ân Semantiği 2 0 S 2 1 İLA317 Güzel Kur’ân Okumaya Giriş 2 0 S 2 1 İLA315 Hadis Tenkidi 2 0 S 2 1

3.Sınıf 2 Yarıyıl Kod Dersin Adı T P S/Z Kredi U ECTS İLA302 Arapça 2 0 Z 2 4 İLA304 İslâm Hukuk Usûlü II 2 0 Z 2 4 İLA306 Sistematik Kelâm I 2 0 Z 2 4 İLA308 İslâm Mezhepleri Tarihi I 2 0 Z 2 5 İLA310 Dinler Tarihi II 2 0 Z 2 5 İLA312 Tasavvuf Tarihi ve Felsefesi 2 0 Z 2 5 İLA314 Hadis ve Sünnette Çağdaş Yorumlar 2 0 S 2 1 İLA316 Tarih Felsefesi 2 0 S 2 1 İLA318 İslâm’da Bilim Tarihi 2 0 S 2 1 İLA320 İslâm Sanatları ve Estetiği 2 0 S 2 1 İLA322 İslâm Eğitim Tarihi 2 0 S 2 1 İLA324 Türk Düşünce Tarihi 2 0 S 2 1 İLA326 Türk Kelâmcıları 2 0 S 2 1 İLA328 Osmanlı Türkçesi 2 0 S 2 1 İLA330 Türk Din Musikisi 1 2 S 2 1 İLA332 Astronomi ve Uzay Bilimleri 2 0 S 2 1 İLA334 İleri Farsça 2 0 S 2 1 İLA336 Modern Biyoloji 2 0 S 2 1 İLA329 Farsça 2 0 S 2 1

4.Sınıf 1 Yarıyıl Kod Dersin Adı T P S/Z Kredi U ECTS İLA401 İslam Hukuku I 2 0 Z 2 5 İLA403 Sistematik Kelâm II 2 0 Z 2 5 İLA405 İslâm Mezhepleri Tarihi II 2 0 Z 2 5 İLA407 Din Eğitimi 2 0 Z 2 5 İLA409 Din Felsefesi I 2 0 Z 2 6 İLA411 Kur’ân’a Çağdaş Yaklaşımlar 2 0 S 2 1 İLA413 Mukayeseli İslâm Hukuku 2 0 S 2 1 İLA415 Türkiye’de Dinî Akımlar 2 0 S 2 1 İLA417 Güzel Kur’ân Okuma 1 2 S 2 1 İLA419 Çağdaş İslâm Düşünürleri 2 0 S 2 1 İLA421 Mukayeseli Halk İnançları 2 0 S 2 1 İLA423 Günümüz Tasavvuf Akımları 2 0 S 2 1 İLA425 Osmanlı Türkçesi 2 0 S 2 1 İLA427 Paleografi-Epigrafi 1 2 S 2 1 İLA429 Halkla İlişkiler 2 0 S 2 1 İLA431 Dinî ve Edebî Metinler 2 0 S 2 1 İLA433 Klasik Kelâm Metinleri 2 0 S 2 1 İLA435 Seçme Hadis Metinleri 2 0 S 2 1 İLA437 Yabancı Dilde Dinî Metinler 2 0 S 2 1 İLA439 Arap Dili ve Belâğatı 2 S 2 1

4.Sınıf 2 Yarıyıl Kod Dersin Adı T P S/Z Kredi U ECTS İLA402 İslam Hukuku II 2 0 Z 2 6 İLA404 Dinî Hitabet 1 2 Z 2 5 İLA406 Din Felsefesi II 2 0 Z 2 6 İLA408 İslâm Ahlak Felsefesi 2 0 Z 2 5 İLA450 Mezuniyet Tezi 0 0 Z 0 3 İLA410 İslâm İnsan Hakları ve Demokrasi 2 0 S 2 1 İLA412 Günümüz Felsefî Akımlar 2 0 S 2 1 İLA414 Günümüz Kelâm Problemleri 2 0 S 2 1 İLA416 Dinler Arası Diyalog 2 0 S 2 1 İLA418 Çağdaş İslâm Akımları 2 0 S 2 1 İLA420 Çağdaş Eğitim Akımları 2 0 S 2 1 İLA422 Türk Cumhuriyetleri Tarihi 2 0 S 2 1 İLA424 Din Felsefesinin Problemleri 2 0 S 2 1 İLA426 Ahlâk Felsefesi 2 S 2 1 İLA428 Çevre ve Din 2 0 S 2 1 İLA430 Tefsir Metinleri 2 0 S 2 1 İLA434 İslâm Hukuku Metinleri 2 0 S 2 1 İLA436 Mukayaseli İslâm ve Batı Düşüncesi 2 0 S 2 1

T: Teorik Ders Saati P: Pratik Ders Saati S: Seçmeli Z: Zorunlu U: Ulusal Kredi ECTS: ECTS Kredisi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.