FANDOM


Bakınız

Şablon:İlköğretim - d


İlköğretim - İlkokul - İlk okul
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
BBE - Bu Benim Eserim
İlköğretim Öğrencilerine Yönelik IX. Matematik ve Fen Bilimleri-BBE Proje çalışmasının Uygulama Kılavuzu ve Yönergesi
BBE/Bursa İl Çalışma Grubu Üyeleri
Şablon:BBE

İlk öğretim, eğitimin ilk aşamasıdır. Okul-öncesi eğitimin ardından gerçekleştirilir.

Genellike çoğu ülkelerde, çocuklar için ilk öğretim zorunludur, ancak bu işlem sadece ebeveynlerin isteği ile gerçekleştirilebilir haldedir. Bunun ardından gelen orta öğretim, bir bakıma isteğe bağlıdır, ama bu genellikle on bir on iki yaşlarında gerçekleşmektedir. Bazı eğitim sistemleri son bölüme geçebilmesi için on dört yaşında başlayan orta okullara sahiptir.

İlk öğretimin en büyük hedefi, bütün öğrencilerine okuma yazmayı ve sayı saymayı öğretmek, ayrıca bilim, coğrafya, tarih ve diğer sosyal bilimlerin temellerini öğretmektir. Çeşitli alanların yakından önceliğini, ve methodları kullanarak onlara öğretmek, önemli politik bir tartışmanın alanıdır. Bunun için performans ödevleri ve Powerpoint sunumları öğrenciler tarafından hazırlanır.

Genel olarak, ilk öğretimi bitirip lise ve orta okula geçmeden önce devamlı olarak gelişen sınıflarda yapılan eğitim okullarda gerçekleştirilir. Çocuklar o yıl boyunca kendi eğitimleri ve refah düzeyinin üst düzeyde olması için bir öğretmenin sorumluluğu altında bir sınıfta bulunurlar. Bu öğretmenler belirli bir alanda, genellikle müzik ve fiziksel eğitim derecesinden dereceye sahip öğretmenlerdir. Gidişatın tek bir öğretmenle sağlanması ve yakın ilişkiler kurulması ilköğretimin not edilebilir özelliklerinden bir tanesidir.

Türkiye'de EğitimEdit

Türkiye'deki birkaç basamağından oluşan bu eğitimin sisteminin başında gelen ilköğretim bütün öğrencilere Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler gibi ayrıca iyi bir yurttaş olmak için gerekli bilgileri kişiye kazandırmayı benimsemiş bir eğitim basamağıdır.

İlköğretim, Türkiye'de 8 yıl sürmektedir. İlköğretim okullarının kesintisiz 8 yıl olması 28 Şubat sürecini takiben 55. hükümet (Mesut Yılmaz Hükümeti) döneminde 18 Ağustos 1997'de zorunlu kılınmıştır. Kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz. İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır - T.C. Anayasası'nın 42. Maddesi

Dış BağlantılarEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.