FANDOM


Bakınız

Şablon:İİGM - d


İİGM
İller İdaresi Genel Müdürlüğü [1] Genel Müdür Ali FİDAN
Daire Başkanı Yılmaz DORUK
Daire Başkanı Hikmet AYDIN
Daire Başkanı Mehmet AKTAŞ
Şube Müdürü (MİA) Nilüfer CANAT SÜREKLİ
Şube Müdürü (MİA) Bilal ŞENTÜRK
Şube Müdürü (MİA) İsmail KOŞUM
Şube Müdürü (MİA) Cevdet ATAY

İİGM/GM - Ali Fidan
İİGM/Genel Müdürler
İİGM/istatistikler

İller İdaresi Genel Müdür Yardımcılığına
İİGM/Genel Müdür Yardımcıları
Yılmaz Doruk GMY
Mehmet Aktaş DB

Wikipedia-logo-tr
'den İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile ilgili bir şeyler var
Bakınız

Şablon:İİBbakınız d - {{İİBbakınız}}


Şablon:İİB
http://www.icisleri.gov.tr
İçişleri Bakanlığı Sadaret Kethüdalığı
Son değişiklikler/İçişleri Bakanlığı Son değişiklikler/İçişleri Bakanlığı 2014
Telefon rehberi harici dahili[2]
Merkez Teşkilatı
Makam İçişleri Bakanı İçişleri Bakanları Bakan Danışmanları İİB/Danışmanları İçişleri Bakanı Danışmanları Özel Kalem Müdürü İİB/Özel Kalem Müdürü içişleri Bakanı Özel Kalem Müdürü Genel Sekreter İİB/Genel Sekreter İçişleri Bakanı Genel Sekreteri Bakanlık Müşavirleri İİB/Bakanlık müşaviri
Bağlı Kurumlar Emniyet Genel Müdürlüğü EGM Jandarma Genel Komutanlığı JGK Sahil Güvenlik Komutamlığı SGK
Müsteşarlık Müsteşar İİB/Müsteşarı İçişleri Bakanlığı müsteşarları Müsteşar yardımcıları İİB/Müsteşar yardımcıları
Ana Hizmet Birimleri İller İdaresi Genel Müdürlüğü İİGM Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü NVİGM Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü MİGM KİHBİ Daire Başkanlığı KİHBİ Dış İlişkiler ve AB Daire Başkanlığı İİB/DİABDB Dernekler Dairesi Başkanlığı DDB
Denetim ve Danışma Birimleri Teftiş Kurulu Başkanlığı İİB/Teftiş Kurulu İç Denetim Birimi Başkanlığı İİB/İç Denetim Birimi Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı İİB/SGB Hukuk Müşavirliği İİB/Hukuk Müşavirliği Basın ve Halkla İlişkiler İİB/BHİ Bakanlık Müşavirliği İİB/Bakanlık müşavirliği AREM İİB/AREM
Yardımcı Birimler Personel Genel Müdürlüğü İİB/PGM Eğitim Dairesi Başkanlığı İİB//EDB İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı İİB/İMİDB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İİB/BİDB
Sürekli Kurullar Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu Bakanlık Encümeni Merkez Valileri
Mevzuat İİB/Mevzuat programı İİB/Genelgeler
Taşra Teşkilatı Valilikler Kaymakamlıklar
Teşkilat İİB/Teşkilat İİB/Makam İİB/Müsteşarlık
İİB/Ana Hizmet Birimleri
İİB/Denetim ve Danışma Birimleri İİB/Yardımcı Birimler İİB/Sürekli Kurullar İİB/Sınır Yönetimi Bürosu İİB/İltica ve Göç Bürosu
Projeler Sadaret Kethüdalığından İçişleri Bakanlığına projesi
İİB/Merkez teşkilatı mevzuatı 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun
İİB/Taşra teşkilatı mevzuatı 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu

Genel Müdür: Ali Fidan

GM - özgeçmişiEdit

1970 yılında Bolu’nun Gerede İlçesi Nuhören Köyünde doğdu.

EğitimiEdit

 • İlk ve ortaokul eğitimini Gerede’de,
 • lise eğitimini 1988 yılında Bolu’da tamamladı.
 • 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.
 • Kısa bir süre Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı.
 • 1994 yılında Bolu Valiliği Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı.
 • Kaymakam Adaylığı stajı sırasında 8 ay süreyle İngiltere’de (Bournemouth) dil eğitimi ve mesleki incelemelerde bulundu.
 • Çankırı-Kurşunlu ve Uşak-Ulubey ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı.

Sırasıyla Aşağıdaki Görevleri Yürüttü:Edit

 • 1997-1999: Kayseri-Felahiye Kaymakamı
 • 1999-2001: Malatya-Yazıhan Kaymakamı
 • 2001-2003: Malatya Vali Yardımcısı
 • 2003-2007: İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü
 • 2007-2012: İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
 • 2012- : İller İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yrd.

Akademik Çalışmaları:Edit

İngiltere’de Portsmouth Üniversitesi’nde ‘European Studies (Avrupa Çalışmaları)’ alanındaki Yüksek Lisans eğitimini; “Border Security in the EU and the Integration of the Border Management System of Turkey (Avrupa Birliği’nde Sınır Güvenliği ve Türkiye’nin Sınır Yönetim Sisteminin Entegrasyonu)” konulu tezi hazırlayarak tamamladı.

 • İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü ‘Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları’ Bilim Dalındaki Yüksek Lisans eğitimini; “Sosyal Politikaya Katkısı Açısından 5393 Sayılı Belediye Kanunu” konulu tezi hazırlayarak tamamladı.
 • Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü ‘Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi’ Anabilim Dalında Doktora eğitimine devam etmekte olup; “Ülke İçinde Yerinden Olmuşluk Kavramı: Türkiye’de Terör ve Güvenlik Kaygılarıyla Oluşan Göç Olgusu” konulu doktora tezi hazırlama çalışmalarını sürdürmektedir.
 • “Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması” konulu makalesi İdarecinin Sesi Dergisinin 142. Sayısında (Kasım-Aralık 2010) yayınlanmıştır.

Yürüttüğü Proje ve Çalışmalar, Katıldığı Mesleki Kurs ve Seminerler:Edit

İçişleri Bakanlığı ile BM (UNDP ve UNİCEF) işbirliğinde yürütülen “Türkiye’de Yerinden Olmuş Kişiler Programının Geliştirilmesine Destek”, “Temel Hizmetlerde Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi” ve “Çocuk Dostu Şehir” projelerinde proje koordinatörü olarak çalıştı.

 • Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez Danışma Kurulu Üyesi (İçişleri Bakanlığı temsilcisi) olarak görev yapmaktadır.
 • Türkiye-İran Ortak Sanayi Bölgesi Kurulması Ortak Çalışma Grubu Üyesi (İçişleri Bakanlığı Temsilcisi).
 • Rutin hizmet içi eğitimler dışında yurt içinde ve yurt dışında birçok kurs, seminer, toplantı ve inceleme gezilerine katıldı.

Evli ve çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Genel Müdürlüğün Teşkilat Yapısı Edit


I-İl Yönetimi Daire Başkanlığı a)İl Yönetimi ve Mülki Bölümler Şube Müdürlüğü
b)Mülki Ayrılma ve Birleşmeler Şube Müdürlüğü
c)Harita ve Yayınlar Şube Müdürlüğü

II-İl Genel Hizmetleri Daire Başkanlığı

a)İşlemler Şube Müdürlüğü
b)Bilgi Toplama, Değerlendirme ve Protokol Şube Müdürlüğü
c)Azınlık Sorunlarının Değerlendirilmesi Şube Müdürlüğü

III-Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

a)Personel, İç Kontrol ve Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü
b)Evrak ve Elektronik Hizmetler Şube Müdürlüğü
c)Sosyal Destek Şube Müdürlüğü

IV-Coğrafi Yer Adları ve Proje Daire Başkanlığı

a)Coğrafi Yer Adları Şube Müdürlüğü
b)Proje Şube Müdürlüğü
c)112 Acil Çağrı İşlemleri Şube Müdürlüğü

V-Güvenlik Koordinasyon Daire Başkanlığı a)Şehit ve Gazi İşlemleri Şube Müdürlüğü
b)Koruculuk İşlemleri ve Nakdi Tazminat Şube Müdürlüğü
c)Güvenlik Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü


İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLATI VE GÖREVLERİ Edit

1- İL YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞIEdit

A- İL YÖNETİMİ VE MÜLKİ BÖLÜMLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜEdit

GÖREVLERİ

1- İl ve ilçe kuruluşu taleplerini değerlendirmek ve gerektiğinde kanun taslağı hazırlamak.

2- 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2. maddesi kapsamına giren sınır anlaşmazlıkları ile ilgili işlemleri yürütmek ve kararname hazırlamak.

3- 5442 sayılı kanunun uygulanmasından doğan aksaklıkları ve tereddütleri gidermek.

4- Yayla ve mera anlaşmazlıkları ile ilgili talepleri değerlendirerek illeri ile yazışmalar yapmak.

5- İl, ilçe ve bucakların adlarının değiştirilmesi konusundaki çalışmaları yapmak, kanun ve kararname taslağı hazırlamak.

6- İlçelerin ve bucakların idari bağlılık değişiklikleri konusundaki çalışmaları yapmak.

7- İller idaresi ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve yönerge çalışmalarını yaparak bunların yürürlüğe girmesi için gerekli işlemleri yürütmek

8- İller idaresi ile ilgili mevzuatın uygulanması hususunda ortaya çıkacak tereddütleri gidermek üzere görüş oluşturmak,

9- Yürürlükte olan iller idaresi mevzuatının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek ve mevzuat değişikliğine ilişkin önerilerde bulunmak,

10- Ulusal ve uluslararası alanda il idaresi ile ilgili gelişmeleri izlemek ve iller tarafından sunulan hizmetleri değerlendirmek,

11- İller tarafından sunulan hizmetlerin standart çalışmalarını yaparak uygulamaya ilişkin iş ve işlemleri takip etmek ve sonuçlarını izlemek,

12- 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun ve Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi ile ilgili işlemleri yapmak,

13- TBMM üyeleri tarafından şubenin görevleri ile ilgili konularda Sayın Bakana sorulan veya Başbakanlıktan gönderilen sözlü ve yazılı soru önergelerinin cevaplandırılmasını sağlamak,

14- Bakanlık birimleri ile diğer bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarından gelen yeni hazırlanacak veya değişiklik yapılacak kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliklere ilişkin görüş bildirme işlemlerini yürütmek,

15- Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.

B- MÜLKİ AYRILMA VE BİRLEŞMELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜEdit

GÖREVLERİ

1- Köy kurulması ve köy merkezinin değiştirilmesi işlemlerini yapmak,

2- Köy tüzel kişiliğinin kaldırılması işlemlerini yapmak,

3- Tek ve iki il idari bağlılık değişikliği işlemlerini yapmak,

4- 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeleri ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

5- TBMM üyeleri tarafından şubenin görevleri ile ilgili konularda Sayın Bakana sorulan veya Başbakanlıktan gönderilen sözlü ve yazılı soru önergelerinin cevaplandırılmasını sağlamak,

6- Bakanlık birimleri ile diğer bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarından şubenin görevleri ile ilgili konularda gelen yeni hazırlanacak veya değişiklik yapılacak kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliklere ilişkin görüş bildirme işlemlerini yürütmek,

7- Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.

====C- HARİTA VE YAYINLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ====

1- Mevcut il, ilçe, bucak, belediye ve köyler ile mezra, oba, yayla gibi köyaltı yerleşim birimi olan bağlılara ait bilgileri bilgisayara kaydetmek ve karteks bilgilerini tutmak.

2- Yeni kurulan, tüzel kişiliği kaldırılan, idari bağlılığı ile merkezi veya adı değişen, il, ilçe, bucak, belediye, köy, bağlı ve mahalleleri bilgisayarda ve kartekste gerekli kayıt, silme ve düzeltmeler yapılarak güncel hale getirmek.

3- 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 2 nci maddesine göre köy adları ile mühim ve tabii yer adlarını değiştirmek ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmek.

4- Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatının ihtiyacı olan “Türkiye Mülki İdare Bölümleri Haritası” ile 1/25 000, 1/50 000 ve 1/100 000 ölçekli topoğrafik haritaların alımı, dağıtımı, kontrolü ve yıllık sayımlarının yapılması konusunda valiliklerle ve Harita Genel Komutanlığı ile yazışmalar yapmak.

5- Yerleşim birimlerinin adları, kuruluş tarihleri ile idari bağlılık değişiklikleri konusunda kamu kurum ve kuruluşları ile mahkemelerin ve vatandaşların taleplerini karşılamak.

6- Yeni oluşan ve valiliklerce Bakanlığımıza sunulan köy bağlıları ile belediyelere bağlı olarak kurulan mahallelerin tescillerini yaparak ilgili kamu kurum ve kuruluşlara bildirmek.

7- İl, ilçe, köy kuruluşları, idari bağlılık değişiklikleri, köy tüzel kişiliklerinin kaldırılması konularında: yerleşim birimlerinin adlarının doğru olup olmadığı ve bağlanacakları birimle olan arazi irtibatlarının bulunup bulunmadığına dair kayıtlarımız ve haritalar üzerinde gerekli incelemeler yapılarak Genel Müdürlüğümüzün ilgili şubelerine bilgi vermek,

8- Belediye haline getirilecek köylerin adlarının ve idari bağlılıklarının doğru olup olmadığı ve son genel nüfus sayımından sonra mülki ayrılma ve birleşme yönünden herhangi bir değişiklik olup olmadığı konusunda Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden gelen yazıları cevaplandırmak.

9- Türkiye Mülki İdare Bölümleri konusunda yayın hazırlamak.

10- Yerleşim birimlerinin sayıları konusunda istatistiki bilgiler tutmak.

11- TBMM üyeleri tarafından şubenin görevleri ile ilgili konularda Sayın Bakana sorulan veya Başbakanlıktan gönderilen sözlü ve yazılı soru önergelerinin cevaplandırılmasını sağlamak,

12- Bakanlık birimleri ile diğer bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarından şubenin görevleri ile ilgili konularda gelen yeni hazırlanacak veya değişiklik yapılacak kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliklere ilişkin görüş bildirme işlemlerini yürütmek,

13- Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.

2- İL GENEL HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞIEdit

A- İŞLEMLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜEdit

GÖREVLERİ

1- Çeşitli konularda vatandaşlarımız tarafından bakanlığımıza hitaben gönderilen şikayet ve taleplerinin değerlendirilmesi.

2- Bakanımız adına gönderilen elektronik postaları ilgili yerlere intikal ettirmek.

3- Seçim ile ilgili işlemleri yapmak,

4- Ulusal ve uluslararası eğitim, sağlık ve benzeri kampanyalar ile ilgili işlemler.

5- Yeşil kart uygulaması ile işlemler.

6- Kurban derisi ve bağırsak toplama ile hac ve umre ile ilgili işlemler.

7- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kanunu ile ilgili iş ve işlemler.

8- Orman yangınları.

9- 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun un uygulanması.

10- Milletvekillerinin olağanüstü toplantıya çağrılmasına ait işlemler.

11- 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun un 32.maddesi gereğince hazırlanan “Çiftçi Mallarının Koruma Bekçileri Giyim ve Teçhizat Yönetmeliğinin uygulanması”.

12- 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun ve Yönetmelik Uygulamalarının Takibi.

13- 2022 Sayılı Kanuna göre iş ve işlemleri yapmak.

14- 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile ilgili iş ve işlemler.

15- Çevre ile ilgili olarak Bakanlığımıza intikal eden işler.

16- Denizcilik işleri ile ilgili olarak Bakanlığımıza intikal eden işler.

17- TBMM üyeleri tarafından şubenin görevleri ile ilgili konularda Sayın Bakana sorulan veya Başbakanlıktan gönderilen sözlü ve yazılı soru önergelerinin cevaplandırılmasını sağlamak,

18- Bakanlık birimleri ile diğer bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarından şubenin görevleri ile ilgili konularda gelen yeni hazırlanacak veya değişiklik yapılacak kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliklere ilişkin görüş bildirme işlemlerini yürütmek,

19- Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.

B- BİLGİ TOPLAMA, DEĞERLENDİRME VE PROTOKOL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜEdit

GÖREVLERİ

1- İllerin ve İller İdaresi Genel Müdürlüğünün mülkiye müfettişleri tarafından yapılan denetimleri sonucunda düzenlenen teftiş raporlarının ve cevabi raporların değerlendirilmesini ve takibini yapmak,

2- Mülkiye müfettişleri tarafından düzenlenen raporlarda belirtilen kamu zararlarının tahsil edilmesinin takibini yapmak ve tahsil edilemeyenlerle ilgili ise ilgili mercilere intikalini sağlamak,

3- İşlemleri biten teftiş ve tazmin raporlarının listelenmesini yapmak ve arşivleme işlemlerini yürütmek,

4- İllerden gelen denetleme raporları ve ziyaret defterleri.

5- İl brifing dosyalarının takibi, değerlendirilmesi ve muhafazası işlemleri.

6- Vali, Vali Yardımcıları ve İl Hukuk İşleri Müdürlerinin imza örnekleri.

7- Yabancı resmi belgelerin tasdiki mecburiyetinin kaldırılması (APOSTİL).

8- Türk Bayrağına ilişkin mevzuatın uygulanması.

9- Ulusal bayram ve genel tatillere ilişkin mevzuatın uygulanması.

10- Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği.

11- Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Törenler Yönetmeliği.

12- Resmi Bayram ve Anma Günlerinde Anıtlara Konulacak Çelenklerin Hazırlanma, Taşınma ve Sunulması Hakkında Yönetmeliklerin uygulanmasından doğan sorunların giderilmesi ile ilgili yazışmalar.

13- Şehit ve gazileri anmaya ilişkin kanun ve yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin yazışmalar.

14- Tanıtıcı Bayrakların Kullanma İznine ve Tescil İşlemlerine Ait Yönetmeliklerin uygulanması ve doğan sorunların giderilmesine ilişkin yazışmalar.

15- Protokol mevzuatının uygulanması hususunda görüş oluşturulması ve mevzuat çalışmalarının yapılması.

16- Sınır ticareti ve sınır ticaret merkezlerine ilişkin yazışmalar.

17- Hudut ve sınır kapıları ile ilgili işlemler.

18- Kardeş valilik ilişkileri.

19- Devlet büyüklerinin mezar yerleri ve defin işleri.

20- Yabancı idarecilerin ülkemizi, ülkemiz idarecilerinin yabancı ülkelere gezileri.

21- Yurtdışından ve yurtiçinden gelecek ülke içindeki organizasyon ve faaliyetler ile ilgili olarak bildirim, izin, film çekimi ve benzeri konularda iş ve işlemleri yapmak,

22- Tarihi eserler ve Atatürk büstlerine ilişkin yazışmalar.

23- TBMM üyeleri tarafından şubenin görevleri ile ilgili konularda Sayın Bakana sorulan veya Başbakanlıktan gönderilen sözlü ve yazılı soru önergelerinin cevaplandırılmasını sağlamak,

24- Bakanlık birimleri ile diğer bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarından şubenin görevleri ile ilgili konularda gelen yeni hazırlanacak veya değişiklik yapılacak kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliklere ilişkin görüş bildirme işlemlerini yürütmek,

25- Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.

C- AZINLIK SORUNLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜEdit

GÖREVLERİ

1- Ülkemizde yaşayan azınlık cemaatleri ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi, bu kapsamda Azınlık Sorunlarını Değerlendirme Kurulunun Sekretarya görevini yürütmek,

2- Asılsız Soykırım İddiaları ile Mücadele Koordinasyon Kurulunun (ASİMKK) aldığı kararlarla ilgili Bakanlığımızı ilgilendiren iş ve işlemleri yürütmek,

3- Gökçeada ve Bozcaada ile ilgili sorunlar ve alınacak tedbirler.

4- Hatay aksiyon planı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

5- Milli Güvenlik Kurulu tetkik gezileri raporları işlemleri.

6- TBMM üyeleri tarafından şubenin görevleri ile ilgili konularda Sayın Bakana sorulan veya Başbakanlıktan gönderilen sözlü ve yazılı soru önergelerinin cevaplandırılmasını sağlamak,

7- Bakanlık birimleri ile diğer bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarından şubenin görevleri ile ilgili konularda gelen yeni hazırlanacak veya değişiklik yapılacak kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliklere ilişkin görüş bildirme işlemlerini yürütmek,

8- Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.

3- DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞIEdit

A- PERSONEL, İÇ KONTROL VE MALİ HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜEdit

GÖREVLERİ

1- Genel müdürlüğün levazım, mefruşat, kırtasiye ve demirbaş işlerini yürütmek.

2- Genel müdürlüğün bütçe ve mali işlerini yürütmek.

3- Genel müdürlük memurlarının özlük işlerini yürütmek.

4- Personelin sicil ve disiplin işlemlerini yürütmek.

5- Genel müdürlük personelinin hizmet içi eğitim işlerini yürütmek.

6- Genel müdürlüğün aylık fazla çalışma listelerini düzenlemek.

7- Genel müdürlük talimatlarını şubelere intikal ettirmek.

8- Erteleme işlemlerini yürütmek.

9- Bakanlık devamlı genelgelerini şubelere iletmek.

11- Başbakanlık Milli Alarm Talimatına uygun olarak Genel Müdürlüğün Milli Alarm Planını hazırlamak.

12- Genel müdürlük koruyucu güvenlik özel talimatı ve yangın talimatlarını hazırlayarak gereken işlemleri yapmak.

13- Bakanlık ve Genel Müdürlük faaliyetleriyle ilgili rapor ve brifingleri hazırlamak,

14- Enerji verimliliği (ENVER) projesi yazışmaları.

15- Genel Müdürlüğün periyodik faaliyet raporları hazırlamak.

17- İLEMOD’la ilgili yazışmaları yürütmek.

18- Genel Müdürlük personelinin performans ölçütlerini belirlemek ve bununla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

19- Stratejik plan ve İç kontrol eylem planı.

20- İç ve dış denetim sonucu düzenlenen raporlara istinaden iç kontrol sisteminin işleyişini izlemek ve raporlamak,

21- İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik performans göstergeleri oluşturma çalışmalarını yürütmek, kontrol noktaları belirleme çalışmalarına katkıda bulunmak,

22- Genel Müdürlük temizlik ve düzeni ile ilgilenmek, yardımcı hizmetliler personelini denetlemek.

23- TBMM üyeleri tarafından şubenin görevleri ile ilgili konularda Sayın Bakana sorulan veya Başbakanlıktan gönderilen sözlü ve yazılı soru önergelerinin cevaplandırılmasını sağlamak,

24- Bakanlık birimleri ile diğer bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarından şubenin görevleri ile ilgili konularda gelen yeni hazırlanacak veya değişiklik yapılacak kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliklere ilişkin görüş bildirme işlemlerini yürütmek,

25- Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.

B- EVRAK VE ELEKTRONİK HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜEdit

GÖREVLERİ

1- Genel Müdürlüğe gelen evrakın kaydedilmesi ve ilgili dairelere dağıtım işlemlerini yürütmek,

2- Genel Müdürlükte işlemi biten evrakın ilgili yerlere gönderilmesi iş ve işlemlerini yürütmek,

3- Genel Müdürlüğe gelen resmi gazetelerin, postaların ve faksların ilgililere dağıtılması işlemlerini yürütmek,

4- Genel Müdürlük makamından çıkan ve evrak şubesine teslim edilen evrakın Müsteşar Yardımcısı, Müsteşar ve Bakana sunulması ve imzalandıktan sonra ilgili birimlere dağıtımının sağlanması işlemlerini yürütmek,

5- Hükümet programları ve eylem planları çerçevesinde İller İdaresi Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda ve desteğinde yürütülecek e-devlet uygulamaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

6- Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

7- Elektronik devlet uygulamaları kapsamında, elektronik hizmetlerle ilgili proje hazırlamak, iş ve işlemleri yürütmek,

8- Genel Müdürlüğün internet sayfası ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

9- İller tarafından internet ortamında sunulacak hizmetleri koordine etmek,

10- Genel Müdürlükte 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun uygulanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

11- TBMM üyeleri tarafından şubenin görevleri ile ilgili konularda Sayın Bakana sorulan veya Başbakanlıktan gönderilen sözlü ve yazılı soru önergelerinin cevaplandırılmasını sağlamak,

12- Bakanlık birimleri ile diğer bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarından şubenin görevleri ile ilgili konularda gelen yeni hazırlanacak veya değişiklik yapılacak kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliklere ilişkin görüş bildirme işlemlerini yürütmek,

13- Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.

Başbakanlık İletişim Merkezi (Bimer) Bürosu

Görevleri

1- Başbakanlık iletişim merkezi (BİMER) ile ilgili iş ve işlemler

C- SOSYAL DESTEK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜEdit

GÖREVLERİ

1- 5233 sayılı Terör Ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Tazmini Hakkında Kanunun uygulanması ile ilgili iş ve işlemler.

2- Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde başta güvenlik olmak üzere çeşitli nedenlerle köylerinden ayrılan ailelerden gönüllü olarak geri dönmek isteyenlerin kendi köyleri civarında veya arazisi müsait başka yerlerde iskan edilmeleri ve gerekli sosyal ve ekonomik alt yapının tesisi ile bu yerleşim yerlerinde sürdürülebilir yaşam koşullarının sağlanması amacıyla Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi işlemlerinin yapılması.

3- Ülkemizdeki göç hareketleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

4- Ülkemizdeki göç hareketlerinin sosyal durum ve yurt güvenliği bakımından kontrolü ve takibi amacıyla çalışmalar yapmak, plan proje ve raporlar hazırlamak, ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve koordine etmek.

5- Terör ve güvenlik kaygıları ile oluşan göçten kaynaklanan sorunların giderilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

6- Göçebe gruplarının sorunları ile ilgilenmek iskan yerleri ile ilgili olarak ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlara görüş bildirmek.

7- Göçebe gruplarının iskan yerleri ile ilgili olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığına görüş bildirmek.

8- Aşiret, göçebe, kan gütme şikayetleri ile ilgili yazışmalar yapmak.

9- Kosova’dan gelen ülkemizde misafir ettiğimiz ve ülkelerine dönen mültecilere yönelik çalışmaları yapmak.

10- 2641 sayılı Kanun gereğince Pakistan’dan Yurdumuza getirilen Türk Soylu Afgan Mültecileri ile ilgili işlemleri yürütmek.

11- Diğer işler (Kosova Yardım işleri, Özellikli Hizmet Raporu, Mersin ve Karadeniz Raporları)

12- TBMM üyeleri tarafından şubenin görevleri ile ilgili konularda Sayın Bakana sorulan veya Başbakanlıktan gönderilen sözlü ve yazılı soru önergelerinin cevaplandırılmasını sağlamak,

13- Bakanlık birimleri ile diğer bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarından şubenin görevleri ile ilgili konularda gelen yeni hazırlanacak veya değişiklik yapılacak kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliklere ilişkin görüş bildirme işlemlerini yürütmek,

14- Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.

4- COĞRAFİ YER ADLARI VE PROJE DAİRE BAŞKANLIĞIEdit

A- COĞRAFİ YER ADLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜEdit

GÖREVLERİ

1- Ülkemiz sınırları içerisinde ve Türk Kültür Coğrafyasındaki yer adları, ülkemiz çevresindeki ve diğer denizler ile bunların yeraltı topografyası, diğer ülkelerdeki coğrafi yerlerin Türkçe adlandırılması, gezegen dışı yerlerin adlarının standartlaştırılması konusunda çalışmalar yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak,

2- Coğrafi yer adların belirlenmesine ilişkin politika, kural ve kurullar oluşturmak,

3- Türkçe konuşulan bölgelerde resmi ve özel nitelik taşıyan adları standartlaştırmak ve bununla ilgili kılavuzlar hazırlamak, yayımlamak ve bu kılavuzları yurtiçinde ve yurtdışındaki kurumlar nezdinde tanıtmak,

4- Ulusal düzeyde coğrafi adların doğrudan ilgili olduğu dil, tarih, coğrafya, haritacılık gibi bilimsel birimlerin çalışmalarına katılmak ve konferanslarına temsilci göndermek,

5- Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluş ve organizasyonların düzenlediği toplantı, konferans ve daimi komite çalışmalarını takip etmek, gerçekleştirilecek etkinliklere katılmak,

6- TBMM üyeleri tarafından şubenin görevleri ile ilgili konularda Sayın Bakana sorulan veya Başbakanlıktan gönderilen sözlü ve yazılı soru önergelerinin cevaplandırılmasını sağlamak,

7- Bakanlık birimleri ile diğer bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarından şubenin görevleri ile ilgili konularda gelen yeni hazırlanacak veya değişiklik yapılacak kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliklere ilişkin görüş bildirme işlemlerini yürütmek,

8- Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.

B- PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜEdit

GÖREVLERİ

1- Okul Ekliyoruz Kampanyası: UNİCEF’le müşterek yürütülmektedir.

2- Çocuk Dostu Şehir Projesi: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile UNICEF İşbirliği Programı 2006-2010 Ana Uyguluma Planında yer alan Çocuk Dostu Şehirler Projesi Bakanlığımız İller İdaresi Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir.

3- 25 Öncelikli Yaşam Kalitesi Göstergeleri: T.C.Hükümeti ile UNİCEF İşbirliği Programı 2006–2010 Ana Uygulama Plan’ında yer alan “Temel Hizmetlere Bölgesel Yaklaşımda Kapasite Geliştirilmesi Projesi” İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilmiş projeye Sağlık, Milli Eğitim, Adalet, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu destek sağlamıştır.

4- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığınca AB Uyum sürecinde yürütülen projelere ilişkin bilgilendirme ve ayrıca bu hususta genel müdürlüğümüzün görev ve sorumluluk alanına giren konularda şube müdürlükleri arasında koordinasyonu sağlama.

5- Kamu Hizmetlerinin İyileştirilmesi çalışması ile ilgili yazışmalar.

6- İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi.

7- Sokak Ligi Organizasyonu: Sosyal Sorumluluk Derneği koordinatörlüğünde.

Destek Verilen Projeler

8- Önce Çocuklar Projesi: Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde.

9- Çocuk Koruma Sisteminde Kurumlar Arası İşbirliği ve Koordinasyonun Geliştirilmesi Projesi: Adalet Bakanlığı koordinatörlüğünde yürütülmektedir.

10- Kadın İstihdamı, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Giderilmesi, Töre ve Namus cinayetleri ile ilgili yürütülen projeler: Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülmektedir.

11- Sokakta yaşayan ve çalışan çocuklara yönelik yeni hizmet modeli: Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu koordinatörlüğünde yürütülmektedir.

12- TBMM üyeleri tarafından şubenin görevleri ile ilgili konularda Sayın Bakana sorulan veya Başbakanlıktan gönderilen sözlü ve yazılı soru önergelerinin cevaplandırılmasını sağlamak,

13- Bakanlık birimleri ile diğer bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarından şubenin görevleri ile ilgili konularda gelen yeni hazırlanacak veya değişiklik yapılacak kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliklere ilişkin görüş bildirme işlemlerini yürütmek,

14- Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.

C- 112 ACİL ÇAĞRI İŞLEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜEdit

GÖREVLERİ

1- 112 Acil Çağrı Merkez Koordinasyon Kurulunun sekretaryalığını yapmak.

2- Acil yardım çağrı hizmetleri ile ilgili olarak Ülke genelinde uygulanacak politikalar ve hizmet standartları konularında üst birimlere ve kurullara görüş ve öneriler sunmak,

3- Acil çağrı merkezlerinde kullanılan teknolojilerle ilgili gelişmeleri takip ederek, ihtiyaçlar ve imkânlar doğrultusunda yenilenmesini sağlayıcı tedbirler almak, projeler hazırlamak,

4- Valilikler aracılığıyla il acil çağrı merkezlerinden intikal eden sorun ve önerileri değerlendirerek çözümler üretmek,

5- Merkez Koordinasyon Kurulunun toplantı hazırlıklarını yapmak, gündemini hazırlamak, alınan kararların ilgili kurumlara ve valiliklere iletilmesini ve takibini sağlamak,

6- Uygulamalarla ilgili rapor hazırlayarak Merkez Koordinasyon Kuruluna sunmakla görevlidir.

7- Afet ve acil durum halleri ile ilgili işlemler.

8- TBMM üyeleri tarafından şubenin görevleri ile ilgili konularda Sayın Bakana sorulan veya Başbakanlıktan gönderilen sözlü ve yazılı soru önergelerinin cevaplandırılmasını sağlamak,

9- Bakanlık birimleri ile diğer bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarından şubenin görevleri ile ilgili konularda gelen yeni hazırlanacak veya değişiklik yapılacak kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliklere ilişkin görüş bildirme işlemlerini yürütmek,

10- Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.

5- GÜVENLİK KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞIEdit

A- ŞEHİT VE GAZİ İŞLEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜEdit

GÖREVLERİ

1- Harp ve vazife malûlleri, gaziler, şehitlerimiz ve şehit yakınları ile bunların kurdukları sivil toplum örgütleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

2- Harp ve vazife malûlleri, gaziler, şehitlerimiz ve şehit yakınları ile bunların kurdukları sivil toplum örgütleriyle ilgili bilgileri derlemek ve değerlendirmek,

3- Harp ve vazife malûlleri, gaziler ve şehit yakınlarının karşılaştıkları sorunları iletebilmeleri için muhatap alt birimler oluşturmak ve bu birimlerin koordinasyon ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak,

4- Harp ve vazife malûlleri, gaziler ve şehit yakınlarının karşılaştıkları sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunmak,

5- Harp ve vazife malûlleri, gaziler ve şehit yakınları hakkında yapılacak çalışmalarda kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon sağlamak,

6- Harp ve vazife malûlleri, gaziler ve şehit yakınları ile ilgili konularda yeni teklif, öneri ve projeler hazırlayarak ilgili mercilere sunmak,

7- Harp ve vazife malûlleri, gaziler ve şehit yakınları, sivil toplum kuruluşlarını ve kamuoyunu aydınlatmak amacıyla yayınlar yapmak,

8- TBMM üyeleri tarafından şubenin görevleri ile ilgili konularda Sayın Bakana sorulan veya Başbakanlıktan gönderilen sözlü ve yazılı soru önergelerinin cevaplandırılmasını sağlamak,

9- Bakanlık birimleri ile diğer bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarından şubenin görevleri ile ilgili konularda gelen yeni hazırlanacak veya değişiklik yapılacak kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliklere ilişkin görüş bildirme işlemlerini yürütmek,

10- Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.

B- KORUCULUK İŞLEMLERİ VE NAKDİ TAZMİNAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜEdit

GÖREVLERİ

1- Korucularla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

2- TBMM üyeleri tarafından şubenin görevleri ile ilgili konularda Sayın Bakana sorulan veya Başbakanlıktan gönderilen sözlü ve yazılı soru önergelerinin cevaplandırılmasını sağlamak,

3- Bakanlık birimleri ile diğer bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarından şubenin görevleri ile ilgili konularda gelen yeni hazırlanacak veya değişiklik yapılacak kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliklere ilişkin görüş bildirme işlemlerini yürütmek,

4- 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında geçici köy korucusu, gönüllü köy korucusu, güvenlik ve asayişin korunmasında hizmetlerinden yararlanılması zorunlu olan ve yetkililerce kendilerine bu amaca yönelik görev verilen kamu görevlileri ve siviller, iç güvenlik ve asayişin korunmasında veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki ile ilgili olarak güvenlik kuvvetlerine kendiliklerinden yardımcı olmuş ve faydalı oldukları yetkililerce tevsik edilmiş şahıslar, Devlet güçlerini sindirme amacına yönelik olarak yapılan saldırılara maruz kalan kamu görevlileri ve görevleri ve yardımları sona erenlerin bilahare yaralanmaları, sakatlanmaları ve ölmeleri ile bunların eş, füru, ana, baba ve kardeşlerinin ölüm, sakatlanma ve yaralanmaları hallerinde ilgili valilik tarafından hazırlanan nakdi tazminat dosyalarının Bakanlığımız Nakdi Tazminat Komisyonunda görüşülerek, olumlu veya olumsuz karar alınması ve bu kararların ilgili birimlere gönderilmesi iş ve işlemleri,

5- Ayrıca durumu bu Kanun kapsamında değerlendirilen kişilerin aylık bağlanmasına dair iş ve işlemlerde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile ilgili valilik arasındaki irtibatın sağlanmasına dair iş ve işlemler,

6- TBMM üyeleri tarafından şubenin görevleri ile ilgili konularda Sayın Bakana sorulan veya Başbakanlıktan gönderilen sözlü ve yazılı soru önergelerinin cevaplandırılmasını sağlamak,

7- Bakanlık birimleri ile diğer bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarından şubenin görevleri ile ilgili konularda gelen yeni hazırlanacak veya değişiklik yapılacak kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliklere ilişkin görüş bildirme işlemlerini yürütmek,

8- Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.

C- GÜVENLİK PLANLAMA VE KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜEdit

GÖREVLERİ

1- Bakanlığa bağlı iç güvenlik kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu gerektiren hususlarda Bakanlıkça verilen iş ve işlemleri yapmak,

2- 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 ve 32 nci maddelerinde Vali ve Kaymakamlara suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması ile ilgili verilen görevlerin yerine getirilmesi konularında gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,

3- İç güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla yetkili makamlarca hazırlanan ve uygulanmak üzere Bakanlığımıza gönderilen plan, strateji belgesi, siyaset belgesi, proje ve faaliyetlerle verilen görevleri ilgili birimler ile koordine ederek uygulanmasını sağlamak, uygulamada etkinliği arttırmak amacıyla araştırmalarda bulunmak, usul ve esaslar geliştirmek, uygulama sonuç raporlarını düzenleyerek yetkili makamlara iletmek,

4- Yetkili ve ilgili kurumlar ile Bakanlık merkez ve taşra birimleri ile diğer kaynaklardan gelen rapor, bilgi ve teklifleri incelemek öneri ve sonuçları ilgili kurumlara ileterek buna göre işlem yapmak,

5- Görev alanı ile ilgili Bakanlık içi ve dışı toplantı ve benzeri faaliyetlere katılmak ve bu amaçla toplantı düzenlemek, sonuçları ilgili birimlere duyurmak,

6- Görev alanı ile ilgili evrakın kayıtlı bulunduğu arşivin korunmasını sağlamak,

7- TBMM üyeleri tarafından şubenin görevleri ile ilgili konularda Sayın Bakana sorulan veya Başbakanlıktan gönderilen sözlü ve yazılı soru önergelerinin cevaplandırılmasını sağlamak,

8- Bakanlık birimleri ile diğer bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarından şubenin görevleri ile ilgili konularda gelen yeni hazırlanacak veya değişiklik yapılacak kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliklere ilişkin görüş bildirme işlemlerini yürütmek,

9- Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.