Yenişehir Wiki
Advertisement
FB IMG 1454904374072.jpg

Şablon:Kaderbakınız - d


Kader
Kader Risalesi/Hasan Basri
KADER
KADERE IMAN Kader soruları
Evlilik kader mi?

Kader kime şikâyet edeyim seni bilemem

TAKDİR-İ KELÂM
TAKDİREN
TAKDİRÎ
Takdir
Mukadder
TAKDİRNAME

YİRMİ ALTINCI SÖZ
Risale:Yirmi Altıncı Söz
Risale:Yirmi Altıncı Söz'den Hâtime (İman ve Küfür Muvazeneleri)
Risale:Yirmi Altıncı Söz'den Üçüncü Mebhasın Sonu ve Dördüncü Mebhas (İman ve Küfür Muvazeneleri)

İmam-ı mübin
Kitab-ı mübin

Olmuş_ve_olacak_her_şeyin_kaydedilmiş_oluşu…İmâm-ı_Mübîn_ve_Kitâb-ı_Mübîn_kavramları_-_26._Söz_(12)-2

Olmuş ve olacak her şeyin kaydedilmiş oluşu…İmâm-ı Mübîn ve Kitâb-ı Mübîn kavramları - 26. Söz (12)-2

Musibet_vaktinde_tesânüd,_kusurları_hoş_görmek,_kazâya_rıza_ve_kadere_teslim_gerektir_-_Damlalar-3

Musibet vaktinde tesânüd, kusurları hoş görmek, kazâya rıza ve kadere teslim gerektir - Damlalar-3

Mısır'da_Kadir_Gecesi_-_Akşam_namazında_farzının_son_rukusundan_kalkınca_kiyamda_şafilerde_yapılan_kunut_duası_-_2010_(Türkçe_Alt_Yazılı)

Mısır'da Kadir Gecesi - Akşam namazında farzının son rukusundan kalkınca kiyamda şafilerde yapılan kunut duası - 2010 (Türkçe Alt Yazılı)

Allah_Cennete_veya_Cehenneme_Gideceğimizi_Biliyorsa_Bizi_Neden_Yarattı_?_-_Mehmet_Yıldız

Allah Cennete veya Cehenneme Gideceğimizi Biliyorsa Bizi Neden Yarattı ? - Mehmet Yıldız

Allah Cennete veya Cehenneme Gideceğimizi Biliyorsa Bizi Neden Yarattı ? - Mehmet Yıldız www.youtube.com/hayalhanem Kader değişebilir mi ?
Kader dua ile değişebilir mi ?
Kaderimde yazıldığı için mi günah işliyorum ?
Bir insanın kaderi belli midir ?
Bu hayatı ben istemedim, Allah bana bu kaderi yazdı!” diyorsanız bu video tam sizlik !

İmam-ı Mübin İlim ve emr-i İlâhînin bir nev'ine bir ünvandır ki, âlem-i şehadetten ziyade âlem-i gayba bakıyor. Yani, zaman-ı halden ziyade mazi ve müstakbele nazar eder. Yani, her şeyin vücud-u zahirîsinden ziyade aslına, nesline ve köklerine ve tohumlarına bakar.

(...Evet, şu İmam-ı Mübin, bir nevi ilim ve emr-i İlâhînin bir ünvanıdır.

Yani, eşyanın mebadileri ve kökleri ve asılları kemal-i intizam ile eşyanın vücudlarını gayet san'atkârane intac etmesi cihetiyle elbette desatir-i ilm-i İlâhînin bir defteri ile tanzim edildiğini gösteriyorlar.

Ve eşyanın neticeleri, nesilleri, tohumları; ileride gelecek mevcudatın programlarını, fihristelerini tazammun ettiklerinden elbette evamir-i İlâhiyenin bir küçük mecmuası olduğunu bildiriyorlar.

Meselâ; bir çekirdek bütün ağacın teşkilatını tanzim edecek olan programları ve fihristeleri ve o fihriste ve programları tâyin eden o evamir-i tekviniyyenin küçücük bir mücessemi hükmünde denilebilir...

Şu mânadaki

İmam-ı Mübin, kader-i İlâhînin bir defteri, bir mecmua-i desâtiridir. O desâtirin imlâsı ile ve hükmü ile, zerrat, vücud-u eşyadaki hidemâtına ve harekâtına sevkedilir.

Amma

Kitab-ı Mübin ise; âlem-i gaybdan ziyade âlem-i şehadete bakar. Yani, mazi ve müstakbelden ziyade zaman-ı hâzıra nazar eder.

Ve ilim ve emirden ziyade kudret ve irâde-i İlâhiyenin bir ünvanı, bir defteri, bir kitabıdır.

İmam-ı Mübin kader defteri ise, Kitab-ı Mübin kudret defteridir.

Yani, her şey vücudunda, mahiyetinde ve sıfat ve şuunâtında kemal-i san'at ve intizamları gösteriyor ki; bir kudret-i kâmilenin desatiri ile ve bir irade-i nâfizenin kavanini ile vücud giydiriliyor.

Suretleri tayin, teşhis edilip, birer mikdar-ı muayyen, birer şekl-i mahsus veriliyor.

Demek o kudret ve iradenin küllî ve umumî bir mecmua-i kavanini, bir defter-i ekberi vardır ki; her bir şeyin hususî vücudları ve mahsus suretleri ona göre biçilir, dikilir, giydirilir. S.)

Advertisement