FANDOM


24.02.2014

Sayın Yönetici

İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu yöneticilerine yönelik Millî Eğitimimizin genel ve özel amaçları çerçevesinde, yönetim süreçlerinde faydalı olması,uygulamada birlik ve bütünlüğün sağlanması ve eğitim yönetiminde örnek uygulamaların paylaşılarak yaygınlaştırılması için bir yönetici kılavuzu hazırlamayı planlanmaktayız. Okul müdürlerimizin yönetim uygulamalarında neleri yapabileceklerini ve uygulayabileceklerini bir kılavuz kitapta, teorik ayrıntıya girmeden (yapılacak çalışma / amacı / kazanımları / uygulanışı bağlamında) sunmak istiyoruz.

Çağımızın gerekleri çerçevesinde velilerimizin ve öğrencilerimizin beklentilerini karşılamak, akademik ve sosyal-kültürel başarıyı arttırmak için önemli bir adım olarak düşündüğümüz bu çalışmada faydalanılacak uygulamalarınızı, görüşlerinizi, önerilerinizi ve düşüncelerinizi almak istiyoruz. Bu nedenle, aşağıdaki temel başlıklar altında işlenmesini istediğiniz konuları, düşüncelerinizi ya da proje önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Okul müdürlerimiz için el kitabı olacak mâhiyette hazırlanacak“Eğitim Yönetimi Kılavuzu” çalışmasına verdiğiniz/vereceğiniz katkıdan dolayı şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Nazif YILMAZ

Millî Eğitim Bakanlığı

Din Öğretimi Genel Müdür V.

İMAM HATİP LİSELERİ VE ORTAOKULLARI “EĞİTİM YÖNETİMİ KILAVUZU” ANA KONULARI Edit

1. Eğitim yönetiminin temel ilkeleri ve eğitim liderliği

2. Yöneticilerin kariyer gelişimine ve yöneticilik becerilerine yönelik yapılacak çalışmalar

3. Öğretmenlerin kariyer ve mesleki gelişimine yönelik çalışmalar

4. Okullarda akademik başarıyı arttırmada temel ilkeler ve öneriler

5. Okuma etkinlikleri ve sürdürülebilirliği üzerine çalışmalar

6. Yöneticilerin ve öğretmenlerin motivasyonunayönelik etkinlikler (seyahat, seminer, piknik, sinema vs.)

7. Öğretim programlarının uygulanması ve ders materyallerinin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar

8. Öğrencilerin sportif faaliyetleri ve sosyal-kültürel etkinliklere yönelik çalışmalar

9. Velilerin eğitimine (anne-baba eğitimi) ve yönetim süreçlerine katılımına yönelik yapılacak çalışmalar

10. Okulların fiziki donanımlarının geliştirilmesinde çevre imkanlarındanyararlanmaya yönelik çalışmalar

11. Okulların fiziki donanımlarının öğretmen, öğrenci ve çevre tarafından etkin olarak kullanılması

12. Okul yönetiminde öğrencilerin etkinliği ve öğrenci meclislerinin faaliyetlerine yönelik çalışmalar

13. İl/ilçe müftülükleri ile ortak yürütülecek çalışmalar

14. Üniversite/fakülte-okul işbirliği çerçevesinde yürütülecek çalışmalar

15. Bütçeli ve bütçesiz eğitim-öğretim projeleri (AB-Belediyeler, Gençlik ve Spor Bakanlığı vs.)

16. Eğitim, din eğitim ve imam hatip okullarıyla ilgilenen sivil toplum kuruluşlarıile yürütülebilecek çalışmalar

17. İl/ilçedeki lise veya ortaokullarımızla iletişim ve ortak etkinlikler (idareci, öğretmen ve öğrenci bağlamında)

18. Eğitimde gelişim ve 21. yüzyıl hedefleri (lider okul projesi- buradahayalinizdeki okulu yazabilirsiniz)

19. Ulusal ve uluslararası yarışmaların ve başarının arttırılmasına yönelik çalışmalar

20. Diğer önerilerinizi lütfen ekleyiniz...


Not: Her bir maddeyi okul yöneticisinin yapacağı çalışma / amacı / kazanımları / uygulanışı bağlamında değerlendirerek önerilerinizi 21 Mart 2014 tarihine kadar http://dogm_pogm@meb.gov.tr adresine gönderiniz.


Yazının aslıEdit

24.02.2014

Sayın Yönetici

            İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu yöneticilerine yönelik Millî Eğitimimizin genel ve özel amaçları çerçevesinde, yönetim süreçlerinde faydalı olması,uygulamada birlik ve bütünlüğün sağlanması ve eğitim yönetiminde örnek uygulamaların paylaşılarak yaygınlaştırılması için bir yönetici kılavuzu hazırlamayı planlanmaktayız. Okul müdürlerimizin yönetim uygulamalarında neleri yapabileceklerini ve uygulayabileceklerini bir kılavuz kitapta, teorik ayrıntıya girmeden (yapılacak çalışma / amacı / kazanımları / uygulanışı bağlamında) sunmak istiyoruz.

Çağımızın gerekleri çerçevesinde velilerimizin ve öğrencilerimizin beklentilerini karşılamak, akademik ve sosyal-kültürel başarıyı arttırmak için önemli bir adım olarak düşündüğümüz bu çalışmada faydalanılacak uygulamalarınızı, görüşlerinizi, önerilerinizi ve düşüncelerinizi almak istiyoruz. Bu nedenle, aşağıdaki temel başlıklar altında işlenmesini istediğiniz konuları, düşüncelerinizi ya da proje önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Okul müdürlerimiz için el kitabı olacak mâhiyette hazırlanacak“Eğitim Yönetimi Kılavuzu” çalışmasına verdiğiniz/vereceğiniz katkıdan dolayı şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.                                                                                                                   

                                                                                                     Nazif YILMAZ

                                                                                                                     Millî Eğitim Bakanlığı

                                                                                                                 Din Öğretimi Genel Müdür V.

                                                                                                           

                                        İMAM HATİP LİSELERİ VE ORTAOKULLARI

                                   “EĞİTİM YÖNETİMİ KILAVUZU” ANA KONULARI

1.      Eğitim yönetiminin temel ilkeleri ve eğitim liderliği

2.      Yöneticilerin kariyer gelişimine ve yöneticilik becerilerine yönelik yapılacak çalışmalar

3.      Öğretmenlerin kariyer ve mesleki gelişimine yönelik çalışmalar

4.      Okullarda akademik başarıyı arttırmada temel ilkeler ve öneriler

5.      Okuma etkinlikleri ve sürdürülebilirliği üzerine çalışmalar

6.      Yöneticilerin ve öğretmenlerin motivasyonunayönelik etkinlikler (seyahat, seminer, piknik, sinema vs.)

7.      Öğretim programlarının uygulanması ve ders materyallerinin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar

8.      Öğrencilerin sportif faaliyetleri ve sosyal-kültürel etkinliklere yönelik çalışmalar

9.      Velilerin eğitimine (anne-baba eğitimi) ve yönetim süreçlerine katılımına yönelik yapılacak çalışmalar

10.  Okulların fiziki donanımlarının geliştirilmesinde çevre imkanlarındanyararlanmaya yönelik çalışmalar

11.  Okulların fiziki donanımlarının öğretmen, öğrenci ve çevre tarafından etkin olarak kullanılması

12.  Okul yönetiminde öğrencilerin etkinliği ve öğrenci meclislerinin faaliyetlerine yönelik çalışmalar

13.  İl/ilçe müftülükleri ile ortak yürütülecek çalışmalar

14.  Üniversite/fakülte-okul işbirliği çerçevesinde yürütülecek çalışmalar

15.  Bütçeli ve bütçesiz eğitim-öğretim projeleri (AB-Belediyeler, Gençlik ve Spor Bakanlığı vs.)

16.  Eğitim, din eğitim ve imam hatip okullarıyla ilgilenen sivil toplum kuruluşlarıile yürütülebilecek çalışmalar

17.  İl/ilçedeki lise veya ortaokullarımızla iletişim ve ortak etkinlikler (idareci, öğretmen ve öğrenci bağlamında)

18.  Eğitimde gelişim ve 21. yüzyıl hedefleri (lider okul projesi- buradahayalinizdeki okulu yazabilirsiniz)

19.  Ulusal ve uluslararası yarışmaların ve başarının arttırılmasına yönelik çalışmalar

20.  Diğer önerilerinizi lütfen ekleyiniz...                                                       


Not: Her bir maddeyi okul yöneticisinin yapacağı çalışma / amacı / kazanımları / uygulanışı bağlamında değerlendirerek önerilerinizi 21 Mart 2014 tarihine kadar http://dogm_pogm@meb.gov.tr adresine gönderiniz.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.