FANDOM


Bakınız

Şablon:İHLbakınız d


İHL İHL/Burs İHL/Spor lisesi İHL/Fen Lisesi (Kaymakam Eyup Sabri Kartal'ın proje önerisidir) İHL/Sosyal Bilimler Lisesi İHL/Anadolu Lisesi Anadolu İHL İHL/Süper Lise Super İHL Uluslararası İmam Hatip Lisesi Uluslararası İmam Hatip Lisesi Projesi Uluslararası Software İmam Hatip Lisesi Uluslararası Software Din Eğitimi Lisesi Projesi
İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Okulu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Ortaokulu
Proje İmam Hatip Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi İmam Hatip Liseleri İlahiyat Fakülteleri İslam Enstitüleri
Din eğitimi Din Eğitimi Genel Müdürlüğü
ABD de İHL'ler Din Eğitimi Genel Müdürlüğü 2 adet açtı. 2008 de
BİHMED Bursa İHL Mezunları Derneği http://www.bihmed.org.tr Başkan: Halil Eldemir Necmetin Şenocak Bursa BŞB GS yardımcısı Bursa milletvekilleri 7/11 İHL'leli Din Eğitimi Çalıştayı Bursa Din Eğitimi Çalıştayı
Numan Kurtulmuş
İmam Hatip Kadroları Dağıtımında Sıralama Kurulu
İmam Hatip
İmam Hatip
Belçika Uluslararası İHL
1.İHL Çalıştayı (E.S. Kartal'ın ev sahipliğinde ilk fen ve sosyal bilimler hatta spor lisesi proğramı uygulayan ihl ler olmalı önerisi, çalıştaya damga vurmuş ve sonrada bu öneri tahakkuk etmiştir. Şablon:İHL

İMAM HATİP LİSELERİNDE VE ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİNDE

2014-2015 ÖĞRETİM YILINDA 9. ve 10. SINIFLARDAN İTİBAREN UYGULANACAK

HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİ

' 'İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ SEÇMELİ DERSLERİ

SEÇMELİ DERSLER'

DERSLER'

9.

SINIF'

10.

SINIF'

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ'

FIKIH OKUMALARI (1)

(1) (2)

(1) (2)

TEFSİR OKUMALARI (1)

-

(1) (2)

HADİS METİNLERİ (1)

(1) (2)

(1) (2)

İSLAM AHLÂKI (1)

(1)

(1)

İSLAM BİLİM VE DÜŞÜNCE TARİHİ (1)

(2)

(2)

KUR’AN OKUMA TEKNİKLERİ (2)

(2)

(2)

ARAPÇA (METİN–MÜKÂLEME) (2)

(2)

(2)

MESLEKİ UYGULAMA (1)

-

(1)

İSLAM TARİHİ (1)

(2)

TÜRK İSLAM

SANATLARI'

DÎNÎ MÛSİKÎ (1)

(1) (2)

(1) (2)

HÜSN-İ HAT (1)

(1)

(1)

EBRU (1)

(1)

(1)

TEZHİB (1)

(1)

(1)

DİL VE ANLATIM

SEÇMELİ DİL VE ANLATIM (2)

(3)

(3)

SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI (2)

(2)

(2)

DİKSİYON VE HİTABET (1)

(1)

(1)

OSMANLI TÜRKÇESİ (2)

(2)

(2)

MATEMATİK

VE

FEN BİLİMLERİ'

TEMEL MATEMATİK (2)

(2)

(2)

İLERİ MATEMATİK (2)

(6)

(6)

İLERİ FİZİK (2)

(4)

(4)

İLERİ KİMYA (2)

(4)

(4)

İLERİ BİYOLOJİ (2)

(2)

(2)

ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ (1)

(1) (2)

(1) (2)

SOSYAL BİLİMLER

SEÇMELİ TARİH (1)

(4)

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ (1)

(4)

SEÇMELİ COĞRAFYA (2)

(2) (4)

(2) (4)

PSİKOLOJİ (1)

(2)

(2)

SOSYOLOJİ (1)

(2)

(2)

MANTIK (1)

(2)

(2)

BİLGİ KURAMI (1)

(1) (2)

(1) (2)

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI (1)

(1)

(1)

GİRİŞİMCİLİK (1)

(1)

(1)

YÖNETİM BİLİMİ (1)

(2)

(2)

ULUSLARARASI İLİŞKİLER (1)

(2)

(2)

YABANCI DİLLER

SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ (1)

(2) (8)

(2) (8)

SOSYAL ETKİNLİK (1)

(2) (4)

(2) (4)

SPOR VE SOSYAL

ETKİNLİK'

SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ (1)

(2)

(2)

SOSYAL ETKİNLİK (1)

(1) (2)

(1) (2)

GÜZEL SANATLAR

SEÇMELİ GÖRSEL SANATLAR (1)

(2)

(2)

SANAT TARİHİ (1)

(2)

(2)

DRAMA (1)

(1)

(1)

BİLİŞİM'

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (1)

(1) (2)

(1) (2)

PROJE HAZIRLAMA (1)

(1) (2)

(1) (2)

AÇIKLAMALAR

1. Haftalık ders çizelgeleri, 2014–2015 eğitim ve öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının 9.ve 10. sınıflarından başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır.

2. Haftalık ders çizelgelerinde ortak dersler, meslek dersleri ve seçmeli dersler bölümleri yer

almaktadır. Ortak dersler, tüm ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin zorunlu olarak alması

gereken zorunlu derslerdir.

3. Seçmeli derslerin kaç kez alınabileceği dersin adının yanındaki parantez içinde belirtilmiştir.

4. Çizelgedeki seçmeli derslerin haftalık ders saati sayıları, sınıflara göre parantez içinde ve

seçenekli olarak verilmiştir. Öğrenciler her sınıfta parantez içindeki ders saatlerinden sadece

birini seçebilirler. Örneğin; 11. sınıf seçmeli dersler bölümünde “Hadis Metinleri” dersi (1) (2) şeklinde yer almaktadır. Öğrenciler bu dersi ya "1" ya da "2" saat olarak seçeceklerdir.

5. Dil ve Anlatım, Seçmeli Dil ve Anlatım; Tarih ve Seçmeli Tarih gibi derslerin değerlendirmeleri ayrı ayrı yapılır. Bu dersler, farklı öğretmenler tarafından okutulabileceği gibi aynı öğretmen tarafından da okutulabilir.

6. Bilgi Kuramı ve Sosyal Etkinlik dersleri notla değerlendirilmez.

7. Seçmeli dersler, öğrencinin ilgi ve istekleri ile hedefledikleri yükseköğretim programları

doğrultusunda öğrenci, veli ve okul tarafından ortaklaşa belirlenecektir.

8. Birinci ve ikinci yabancı dil derslerinde Bakanlar Kurulu Kararıyla öğretiminin yapılması kabul edilen yabancı diller okutulacaktır. Ortak ve seçmeli dersler grubunda yer alan birinci ve ikinci yabancı dil dersleri birbirinden farklı olmak zorundadır.

9. Seçmeli derslerde gruplar oluşturulurken Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları

Yönetmeliğinin ilgili maddesine göre işlem yapılır.

10. Öğrenciler bir alt sınıfta okudukları seçmeli dersi ve/veya saatini bir üst sınıfta değiştirebilirler. Birbirinin devamı olan derslerin seçiminde, öğrencinin öğrenimini gördüğü öğretim programının bir üstü olan programın uygulanması esastır.

11. Farklı sınıf seviyelerinde seçilen aynı derslerde öğrencilerin birlikte eğitim almaları sağlanabilir.

12. Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Liselerinde öğrenciler; “Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar ve Müzik” derslerinden sadece birini seçerler. Görsel Sanatlar dersinde “Hüsn-i Hat”, “Ebru” ve “Tezhib”; Müzik dersinde ise “Dînî Mûsikî” programları uygulanabilir. Öğrenciler bu derslerden, alt sınıfta seçtikleri bir dersi üst sınıflarda değiştirebilirler.

13. Ders saatlerinin mevcut öğretim programlarında belirtilen ders saatinden az veya fazla olması hâlinde derslere ait öğretim programlarının amaç ve açıklamaları dikkate alınarak zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak programlar uygulanır.

14. Öğretim programı olmayan seçmeli derslerde -varsa- ilgili derslere ait öğretim programlarının amaç ve açıklamaları da dikkate alınarak zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak programlar uygulanır.

15. Anadolu imam hatip lisesi ve imam hatip liselerinde yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı

sayılamayacak ders “Kur’an-ı Kerim” ve “Dil ve Anlatım” dersidir.

16. 2014–2015 eğitim ve öğretim yılında 12. sınıfta okumakta olan öğrencilere 20.07.2010 tarih ve 76 sayılı Kurul Kararı, 11. sınıfta okumakta olan öğrencilere 28.03.2013 tarihli ve 18 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen haftalık ders çizelgeleri uygulanacaktır. Ancak bu öğrencilerden sınıf tekrarına kalanlar, tekrar ettikleri sınıflarda uygulanan haftalık ders çizelgelerine tabi olacaktır.

 

İMAM HATİP LİSESİ

HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

DERSLER

9.

SINIF

10.

SINIF

11.

SINIF

12.

SINIF

ORTAK DERSLER'

DİL VE ANLATIM

2

2

2

2

TÜRK EDEBİYATI

3

3

3

3

TARİH

2

2

-

-

T.C. İNKILAP TARİHİ VE

ATATÜRKÇÜLÜK

-

-

2

-

COĞRAFYA

2

2

-

-

MATEMATİK

6

6

-

-

FİZİK

2

2

-

-

KİMYA

2

2

-

-

BİYOLOJİ

3

3

-

-

SAĞLIK BİLGİSİ

1

-

-

-

FELSEFE

-

-

2

-

YABANCI DİL

2

2

2

2

BEDEN EĞİTİMİ/ GÖRSEL

SANATLAR/MÜZİK

1

1

1

1

TRAFİK VE İLK YARDIM

-

-

1

TOPLAM

26

25

12

9

MESLEK DERSLERİ'

KUR’AN-I KERİM'

6

4

4

4

MESLEKİ ARAPÇA

5

4

4

3

TEMEL DİNİ BİLGİLER'

2

-

-

-

SIYER

2

-

-

FIKIH

2

-

TEVSİR

2

KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ'

-

-

2

HADİS

2

-

AKAİD VE KELAM'

-

2

1

HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA'

-

-

2

İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ'

-

-

2

TOPLAM

13

14

12

14

SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI'

16

17

REHBERLİK ve YÖNLENDİRME'

1

1

-

-

TOPLAM DERS SAATİ'

40

40

40

40

 

ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

DERSLER

9.

SINIF

10.

SINIF

11.

SINIF

12.

SINIF

ORTAK DERSLER'

DİL VE ANLATIM

2

2

2

2

TÜRK EDEBİYATI

3

3

3

3

TARİH

2

2

-

-

T.C. İNKILAP TARİHİ VE

ATATÜRKÇÜLÜK

-

-

2

-

COĞRAFYA

2

2

-

-

MATEMATİK

6

6

-

-

FİZİK

2

2

-

-

KİMYA

2

2

-

-

BİYOLOJİ

3

3

-

-

SAĞLIK BİLGİSİ

1

-

-

-

FELSEFE

-

-

2

-

YABANCI DİL

6

2

2

2

BEDEN EĞİTİMİ/ GÖRSEL

SANATLAR/MÜZİK

1

1

1

1

TRAFİK VE İLK YARDIM

-

-

1

TOPLAM

30

25

12

9

MESLEK DERSLERİ'

KUR’AN-I KERİM'

4

4

4

4

MESLEKİ ARAPÇA

4

4

4

3

TEMEL DİNİ BİLGİLER'

1

-

-

-

SIYER

2

-

-

FIKIH

2

-

-

TEVSİR

-

2

-

KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ'

-

-

2

HADİS

2

-

-

AKAİD VE KELAM'

-

2

1

HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA'

-

-

2

İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ'

-

-

2

TOPLAM

9

14

12

14

SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI'

-

-

16

17

REHBERLİK ve YÖNLENDİRME'

1

1

-

-

TOPLAM DERS SAATİ'

40

40

40

40

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.