FANDOM


İmamoğlu Ailesinin Şeceresi Edit

İmamoğulları’nın Ata Yurdu’nun Türkmenistan ile Kırgizistan olduğu ve Türkmen soyundan geldiği bilinmektedir. İmamoğlu sülalesinde, ela-mavi-yeşil göz rengine ve sarı saç rengine sahip birçok aile ferdi vardır. Özellikle erkekler geniş omuzlu, uzun boylu ve kalıplı bir yapıya sahiptirler.

Semerkant- Buhara yörelerinden göçerek Bağdat’a Kerkük’e Küfe’ye Musul ve Tela fer’e gelip yerleşmişlerdir. Bağdat şehrinde ne kadar kaldıkları kesinlikle belli değildir. Ancak İmamoğulları’nın o günkü en büyüğü olan ve ileri gelenlerinden biri Bağdat şehrinin baş imamı, diğer bir kardeş ise Bağdat kadısı idi. Başka bir İmamoğlu da Bağdat müftüsü olarak görev yapıyordu. Akraba orada çoğalmış ve kalabalık bir beylik durumuna gelmişti. O devirde şehrin Valisinden sonra Baş İmam-Müftü ve Kadı suçluları Şer-i Mahkemede yargılar idi.

İmamoğlu ailesi fertlerinin şehirde sayısı ve nüfuzunun artmasıyla birlikte,Genişleyen Aileye Mevcut Topraklar Yetmemeye Başladı.Bu durumu değerlendirmek için aile toplantısı yapıldı. Baş İmam başkanlığında büyük bir kalabalığın katılımıyla toplantı başladı. Durum üç gün görüşüldü. Sonuçta aile Bağdat şehrinden göç etmeye karar verdi.(Günümüzden 500-600 yıl önce)

Göçün başlamsıyla, Bağdat’tan ayrılan İmamoğulları Kuzeye doğru yol aldılar. Ailenin bir kısmı Kerkük-Musul şehirleri dolaylarında kaldılar Ailenin büyük çoğunluğu yine Kuzeye doğru yollarına devam ederek Anadoluya kadar geldiler. İlk olarak Adana İlinin çevresine yerleştiler. Bu yerleşim beldesi bu aile tarafından kurulduğu için beldeye İmamoğlu adı verildi. Ailelerden bir kısmı daha kuzeye yol alarak Kahramanmaraş’a, Kayseri’ye ve Malatya’ya yerleşti. Bağdat’tan çıkan bir grup da daha kuzeye giderek Van’a yerleşti. Buraya yerleşen akrabalarımız sert mizaçlı olduklarından bunlar “PERVANOĞULLARI” adı ile anılır oldular. Bu gün hala Van’da büyük bir topluluk olarak yaşamaktadırlar. Aileden Bağdat valisi olan Fettah Bey Küfe veya Bağdat’ta üst düzey görevlerde bulun muştur. Bu zat .Van’a üst düzey yönetici olarak gönderildi. Oğlu BAYRAM PAŞA 12 YIL Van’da Paşalık yapmıştır. Hicri 520 yılında ve 574 yılında Van’da ölmüştür Yerine oğlu İBRAHİM PAŞA Geçmiştir. O da hicri 668 yılında VAN’DA Ölmüştür Yerine oğlu İSMAİL GEÇMİŞTİR. İsmail’in birde Durmuş isimli kardeşi vardı, Hicri 703 yılın da İSMAİL Ölünce yerine İBRAHİM Geçmiştir İBRAHİMİN iki oğlu vardı. HAMİT, MUSTAFA. Hamit’in efradı Ordu ili ve yöresine, MUSTAFA’NIN efradı HOPA’YA Göç etmiştir. Hamit’in oğulları Mustafa, İlyas, Şakır Mehmet’tir. MUSTAFA’NIN oğulları, AHMET, MUSTAFA’DIR. Ahmet HOPA’DA Doğmuş ve yerleşmiştir. Artık nesil bundan sonra MUSTAFA’DAN Devam etmiştir. Mustafa’nın oğulları AHMET(1) –İBRAHİM ‘dir. İBRAHİMİN OĞULLARI MUSTAFA(2) HASAN (3) DURMUŞ(4)’ DUR. Ahmet (1) Körahmetli’nin Atasıdır. MUSTAFA (2) İMAMOĞULLARI’NIN Atasıdır. HASAN (3) Kadıoğlunun Atasıdır. DURMUŞ (4) Balcıoğlu’nun atasıdır. İşte akrabanın şeceresi böylece devam etmektedir.

İmamoğlu ailesinden bir kısmı Kayseri ve Kahramanmaraş’tan batıya yönelerek Konya’ya, Denizli’ye yerleştiler. Kimileri de Sinop’a gelerk Gerze ilçesi çevresine yerleşti. Bir kısmı da deniz yoluyla Sinop’tan Trabzon’a gelerek, Trabzon’un Sürmene ilçesi Köprübaşı Çifteköprü yöresine yerleştiler. İmamoğulları’nın şu an en çok bulunduğu il Trabzon’dur. Trabzon İlinin Köprübaşı ilçesi ana merkez olarak Arsin, Akçaabat, Maçka, Vakfıkebir ilçelerinde İmamoğulları yerleşmiş bulunmaktadır. Bunun yanısıra Köprübaşı’ndan ayrılıp Of ilçesine ve Rize’ye giden, az da olsa, İmamoğlu ailesi vardır. Ayrıca Görele, Ordu ilinde de İmamoğlu bulunmaktadır. Görele’de ki İmamoğulları’nın önde gelen isimlerinden Hasan Ali Yücel, devlet kademesinden Milli Eğitim bakanlığı yapmış bir İmamoğlu ‘dur..

Malatya’da, Samsun’da, Kırşehir Akpınar’da, Bolu Göynük’te, Kocaeli’de, Gebze’de çok sayıda İmamoğlu ve Kadıoğlu ailesinin fertleri ikamet etmektedir.

İmamoğlu ailesi içinde Bağdat Kadısının soyundan gelenlere KADIOĞULLARI, Müftü soyundan gelenlere BALCIOĞLU Baş İmam soyundan gelenlere İMAMOĞULLARI denilmektedir.

Soyadı Kanununun kabulünden sonra hanedanlığa dayanan soy isimler (Lakaplar) yasaklandı. Bu nedenle akraba mensuplarına çeşitli soy isimler verildi. Özellikle İmamoğlu yerine AYAR, MERCAN, ÖZDEMİR, ABANOZ, BALCI, KADI gibi soyadları verildi.

Çok partili demokrasiye 1950 yılında geçildikden sonra yine ailenin ileri gelen büyükleri mahkemelere başvurup eski soyadlarını “lakaplarını” (İmamoğlu-Kadıoğlu-Pervanoğlu gibi) yeniden aldılar. Bazı araştırmacıların özellikle, Çaykara yöresinde yaşayan Fettahoğulları’nın (40.000 kişilik bir aile) aslen Bağdat şehrinde yaşayan İmamoğlu aile topluluğundan olduklarını belgelere dayandırarak söylüyorlar, bu ailenin bir kısmıda Hatay’a yerleşmişlerdir. Bayburt ve Erzincan’da da azda olsa vardır.

Yukarıda genel hatları ile anlatılmaya çalışılan bilgiler ışığında İmamoğulları hakkında kısada olsa bir bilgiye sahip olmuş bulunuyorsunuz.. Esas itibarı ile Bağdat Valisi FETTAH BEY VAN’A Yönetici olarak atanır. 12 yıl bu ili yönetir ÖLÜMÜNDEN SONRA YERİNE OĞLU Bayram Paşa geçer. O nün ölümünden sonrada İbrahim Paşa geçer.

Bu aile topluluğunun özelliği zeki ve çalışkan oluşudur. Okumak isteyip de bu isteği doğrultusunda davrananlar mutlak suretle üniversiteyi başarı ile bitirmiş, önemli makam ve mevkiler gelmişlerdir.

Akrabadan okuyup ULEMA olanlar arasında Muhammet Efendi, Salih İMAMOĞLU (Trabzon Müftüsü), Ragıp İMAMOĞLU (Ankara Müftüsü), İsmail İMAMOĞLU (Gümüşhane Müftüsü), Hüseyin İMAMOĞLU (Konya Ilgın Müftüsü), Mustafa İMAMOĞLU (Karabük Yenipazar Müftüsü), Osman İMAMOĞLU (Giresun Keşap Müftüsü), Yakup ABANOZ (Araklı Vaizi), Hasan ABANOZ (Trabzon Müftüsü) gibi isimler vardır. İmamoğlu ailesinden Profösör ve doktor olarak: Trabzon Karadeniz Üniversitesi Hastanesinde Baş Hekim dahil 6 Prof.Dr., Numune Hastanesinde doktor, doğum hastanesinde doktor, Ankara’da doktorlar bulunmaktadır. Ayrıca mühendisler, Sayıştay da Ömer Faruk İMAMOĞLU (Hâkim), Fazlı KADIOĞLU (Hâkim) ve niceleri imamlar, öğretmenler, hemşireler yetiştiren bir aile olagelmiştir. Okuyamayanlar veya okumak istemeyenlerden çoğu şu anda büyük esnaf ve iş adamı olarak yaşamlarına devam etmektedirler.

Ayrıca Kayseri’de yaşayan İmamoğullarından Selçuk İmamoğlu, Kayseri Belediye Başkanlığı yapmış, daha sonrada Milletvekili seçilmiştir. Kahramanmaraş’taki akrabalardan Atilla İmamoğlu iki dönem milletvekilliği yapmıştır. Kocaeli’den, bir önceki yasama döneminden Turan İmamoğlu ve bulunduğumuz yasama döneminden Eyüp Ayar milletvekili olarak T.B.M.M’de görev yapmış ve yapmaktadırlar.

Rize’deki İmamoğulları İstanbul’un Kartal ilçesine yerleşmişlerdir. İlçenin ileri gelenlerinden olan İmamoğulları Kum-Çakıl, Akaryakıt, depoları ve Deniz Nakliyat işleri ile uğraşmaktadırlar.

Halen Köprübaşı ilçesinde İmamoğlu -Ayar- Abanoz- Kadıoğlu- Kadı-Mercan -Balcıoğlu soyadında birçok aile ferdi oturmaktadır. İlçede iki dönemdir Sebahattin İmamoğlu belediye başkanlığı yapmaktadır. Daha öncesinde Hasan İmamoğlu 3 dönem belediye başkanlığı yapmıştır.

Artvin yöresinde de ABANOZLAR adı ile akrabalarımız yaşamaktadır. Bir dönem İstanbul emniyet amirliği yapan “Abanoz” bu akrabalarımızın bir ferdidir.

Bu ailenin bazı fertleri Düzce-Akçakoca, İzmit Sapanca ve Arifiye kasabalarında ikamet etmektedirler.

Sinema dalında Türker İnanoğlu Kastamonu’lu olup asıl soyadı İmamoğlu’dur. Bazı aile büyüklerinin rivayetine göre Orta Asya’nın Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan yörelerinden göçen ailemizin kökleri “İbn-i Sina”ya kadar dayanmaktadır.


Köksal Genç Osman Mollahamzaoğlu Ayhan Öztürk evet normalde balciogullarindan ayrilmadir imam mustafa 17 oğlu olmuştur imamoğullari bu 17 çocuktan çoğalmıştır Sıralama Fetahoğlu = Balcıoglu=imamoğlu Ve kadıoğlu ve balahoroglu balciogullarindan ayrilmadir


Ayşe Parlak Ayşe Parlak Osman Mollahamzaoğlu diyelim ki fettahogullarindan olsun bu neyi degistirir fettahoglunun asli da turkmen. Sonucta hic bir kaynakda imamoglu yada fettahogullarinin rum olduguna dair bir kanit yok degil mi. Bir cok kisi iftira etmek icin rum diyor oysa boyle bir bilgi yok. Buradaki butun gruplar turkmen asiretinden geliyor. Bizim icin bu yeterli. Hazirlayanalara tesekkur ediyorum. Bunu gizle veya şikayet et


Fatih Sürmen Fatih Sürmen ayşe parlak ben fettahoğullarına rum demedim. sadece imamoğulları bu tarif kısmını çok abartıp tüm soyun imamoğullarından geldiğini yazmışlar. halbusem imamoğulları bu namı sonradan almıştır. insanları yanlış yönlendirmeyelim. sonra yanlışı düzeltmek zor oluyor.

mal Imamoglu Çaykara, Ataköy (Şinek köyü) de yaşayan İmamoğlu sülalesinin bir üyesi olarak bütün İmamoğullarına selam ve saygılarımı sunuyorum. 2 Bunu gizle veya şikayet et


Halil Ürün

Bugüne gelirsek; kamuoyu önünde mükemmellik portreleri çizenleri gördükçe, aslında onları kendilerinin tam zıtlarına benzetiyor ve kuzu postuna bürünmüş kurtlar gibi görüyorum. Bilirsiniz Türkçemizde bir kural vardır: "Zıtların benzeşmesi" Tam da öyle işte. Mükemmellik portresi çizenler zıtlarına çok benziyorlar arkadaş. Takındıkları tavırların tam tersini düşündükçe, aralarında inanılmaz bir benzerlik görüyorum. Onun içindir ki güvenmem ve "güvenmeyin" derim. Ne çekityse bu millet sinsilerden çekmiştir...


Bayram Bayraktar Bayram Bayraktar baya hekaye anlatmişsınız korkmayın söylemıycem İMAMOĞLU SOYADINI ASLINDA KAMÜFLAŞ İCİN KULLANDIĞINIZI.Pekı kim bu imamoğlu soyadını alıp beşköy köprübaşina yerleşenler Akcaabat bölgesınde yaşayıp yunanıstanla karşiliklı mubadeleden faydalanıp akrabalarının bır coğu yunanıstana göc ederken müslüman olupta yöreden köpru başina hıcret edenlerdir.

Halil Bilgin Halil Bilgin Bende Rize Çayeli Musadağı köyünde aslı KADIOĞLU Olan bir kısmı eski soyadı KADIOĞLU'nu alıp KADIOĞLU YILMAZ ve BİLGİN soyadı ile yaşamakta olan KADIOĞLU sülalesiyiz.Kör MEHMET'in oğulları MEMİŞ-ETEM-HAMİT-MUSTAFA ve YAŞAR 'dan doğmalarız.Birde Kör MEH…Daha Fazlasını Gör

Sinan Yilmaz Sinan Yilmaz Buyukbabam anlatırdı kahraman maaştan sürmene gelmişiz soyadımız kadıoglu dan yılmaza dönmüş ebi akrabalar Bozbey birkaç tane vardı İstanbul dakınler mahkeme kararıyla soy adlarını geri aldılar 2 Bunu gizle veya şikayet et BeğenDaha fazla ifade göster

· Yanıtla · 1y

1 Yanıt Hatice Dursun Hatice Dursun Selam O TARIHDE KARADENIZDE MÜSLÜMAN KADINLARIN ÖRTÜSÜ ÖYLEDEYILDİ ŞACLARI GÖZÜKÜYOR ÖYLE SADECE RUM KADINLAR BAŞ ÖRTÜSÜNÜ O ŞEKİL BAĞLARLAR İLGİMİ ÇEKTİ BENDE KARADENIZLIYIM AMA OYARIHDE OŞEKIL BAGLANMAZDI RUM KÖKENLIYE BENZIYOR BAS ORTUSU 7 Fatih Can Kadıoğlu Fatih Can Kadıoğlu Vakfıkebir den selamlar. 3 Bunu gizle veya şikayet et BeğenDaha fazla ifade göster

· Yanıtla · 1y

Yasin Sahin Yasin Sahin Ben Yasin Nevsehir den. Dedemiz Kayseriden Nevsehir e gelmis 1. Dunya savasindan sonra Sahin soyadi vermisler bize. Kayserideki kadiogullarindaniz 2 Bunu gizle veya şikayet et BeğenDaha fazla ifade göster

· Yanıtla · 1y

Yavuz Bozbey Yavuz Bozbey Bayburt taşçılar köyündeki eski ismi tahbur olan bu köydeki kadıoğulları aynı kadıoğullarımı 2 Bunu gizle veya şikayet et BeğenDaha fazla ifade göster

· Yanıtla · 1y

Ömer Kalkan Ömer Kalkan KadılARIN SOY AGACI KÖKENİMİZ BUDUR 1 Bunu gizle veya şikayet et BeğenDaha fazla ifade göster

· Yanıtla · 1y

Serdal Kaya Serdal Kaya Sanırım ben de bu sülaledenim. Anne tarafı Avcı baba tarafı Kaya. Annemin anne tarafı Balcı..Demirci Hasan Usta Köprübaşından Samsun Çarşamba'ya göçmüşler. Araştırmamda yardımcı olacak arkadaslar var mı? 1 Bunu gizle veya şikayet et BeğenDaha fazla ifade göster

· Yanıtla · 1y

Mustafa Imamoğlu Mustafa Imamoğlu Çeşitli bölmelerde bulunan akrabalarıma selam ve saykilar dilerim hayat boyunca butluluklar dilerim saykılarımla 3 Bunu gizle veya şikayet et BeğenDaha fazla ifade göster

· Yanıtla · 17h

Ahmet Bilgin Ahmet Bilgin Kadıoğlu Bunu gizle veya şikayet et BeğenDaha fazla ifade göster

· Yanıtla · 18h

Şadi Kaya Şadi Kaya Beni de unutma Bunu gizle veya şikayet et BeğenDaha fazla ifade göster

· Yanıtla · 20h

Dilek Özkan Dilek Özkan Bende imamoğlu sulalesindenim. Tüm akrabalarima selamlar. 1 Bunu gizle veya şikayet et BeğenDaha fazla ifade göster

· Yanıtla · 12h

Gültekin İmamzade Gültekin İmamzade Rize Hemșinli,Zonguldak'da doĝup büyüyen Gültekin İmamzade ben.Dedemin babası İmamoĝlu sülalesinden.Üç kardeșler,Dedemin babası,İmamzade soyadını alıyor,Bir kardeși ise İleri soyadını,diĝeride,Sayım soyadını alıyor. Menderesin Milli eĝitim Bakanı Rahmetli Tevfik İleri,dedemin amcaoĝludur. Bunu gizle veya şikayet et BeğenDaha fazla ifade göster

· Yanıtla · 23h

1 Yanıt Ömer Yakup Kadioğlu Ömer Yakup Kadioğlu Bakın SÜRMENEye ait bir köy olan VİZERA da da KADIOĞLU Soyadlı akrabalar var. Ama biz KADIOĞLU olarak hicbir akrabalık ilişkimiz yok. Biz koprubasindaniz. 1834 de Köprübaşinin en kalabalık akrabasiydik.70 e yakın erkek vardı. Kadınlar yazilmamiş. Kadıoğulları şeçeresini yürüten kişiyim. Kadının adı Ali 1725 lerde yaşamış. İçinde Imamoğullarına var ama yürütülmemiş. Balcıoğulları var yürütülmüş. Bunu gizle veya şikayet et BeğenDaha fazla ifade göster

· Yanıtla · 11h

4 Yanıt Necati Öner Necati Öner Ben Görele li Ataköy den İmamoğlu Necati öner.bize dedelerimizin anlattığına göre İmamoğlu sülalesinin bir kolu olarak İstanbul Üsküdar'da medreselerde hocalık yaparken bir olay nedeniyle patisaha karşı geldiginden 1700 lerde İstanbul'dansürgüne.tabi…Daha Fazlasını G

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.