FANDOM


IMG 20190531 095353
IMG 20190531 095428
Bakınız

Şablon:İmza - d {{İmza}}


İmza İmzadan karakter analizi İmza yetkisi İmza yetkisi devri E-İmza E-İçişleri Projesi/İmza modülü E-İmza/İİB/E-İmza Hakkında Önemli Duyuru
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu
İmza Yetkileri Yönergesi
İmza Yetkileri Yönergesi/İldeki kurumlara göre İmza Yetkileri Yönergesi/Eğitim İmza Yetkileri Yönergesi/Sektörel İmza Yetkileri Yönergesi/Taşıt görevlendirmesi İmza Yetkileri Yönergesi/Müdür yetkileri/İllere göre
İmza Yetkileri Yönergesi/Bakanlıklar İmza Yetkileri Yönergesi/Milli Eğitim Bakanlığı
İmza Yetkileri Yönergesi/Valilikler İmza Yetkileri Yönergesi/Bursa Valiliği İmza Yetkileri Yönergesi/Mersin Valiliği 16/09/2010 Mersin Valiliği İmza Yetkileri Yönergesi 16/09/2010
Mersin Valiliği İmza Yetkileri Yönergesi Dosya:Imza yetkileri yonergesi..pdf Dosya:Imza yetkileri yonergesi.pdf Afet ve Acil Durum Yönetimi BaşkanlığıYetki Devri ve İmza Yetkileri Yönergesi
Valilik yönergeleri
Yetki Yetki devri İmza yetki devri Yetki devrinde sorumluluk İmza yetki devrinde sorumluluk
Görev Görev devri Görev yetki devri
GENÇLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK TALİMATI Özel Eğitim Rehberlik Ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Görev, Yetki Ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge
Emniyet ve Asayiş İşlerinde İl, İlçe ve Bucaklardaki Jandarma ve Emniyet Ödevlerinin Yapılması ve Yetkilerinin Kullanılması Suretini ve Aralarındaki Münasebetleri Gösterir Yönetmelik Kaymakamlar ve İl İdare Şube Başkanları toplantısı/Mersin İmza Rota Kayıt Kaymakam'ın hukuki durumu görev ve yetkileri Yurt dışı izinler ve yetki devri Havaalanı Mülki İdare Amirinin Yetkileri
Bursa İl Milli EĞitim Müdürlüğü/ İmza yetki devri konular Yurdışı izinler

Şablon:İmzabakınız


İmzadan Karakter Tahlili

Grafoloji (yazı bilimi) Avrupa ve Amerika'da sıklıkla başvurulan bir ilim dalı.

İstihbarat teşkilatları olayları çözümlemek, büyük şirketler eleman alımında isabetli karar vermek, eğitimciler öğrencilerini daha iyi tanıyabilmek için imza ve yazıdan karakter tahlili yapmaya sıkça başvuruyor.

Türkiye'de çok fazla uygulama alanı bulunmayan bu dal, Adli Tıp Kurumu'nda genellikle sahtecilik olaylarını çözümlemede kullanılıyor.

İmzadan karakter okuma ilminin temel taşları

— İmza uzun olursa kişi sabırlıdır.

— İmza kısa ise insan mantığını iyi kullanır.

— İmza keskin çizgiler içeriyorsa kişi keskin fikirli, esprili, keskin mantıklı ve dilini kılıç gibi kullanan ve dilinden çok çekecek bir insandır.

— İmza düzgünse insan düzgün karakterli, güvenilir, iyi ahlaklı, uyumludur.

— İmzada yuvarlaklık varsa kişide lider özellikleri vardır.

— İmzada 3 nokta varsa kişi keskin nişancı, avcılığa yatkın ve nüktecidir.

—İmzada geri dönüşler varsa kişinin hafızası kuvvetlidir.

— İmza sanatsal çizgiler içeriyorsa kişi güzel sanatlara yatkındır.

— İmza kısa ve üstünkörü ise kişi boş vermiştir.

— İmzanın başı büyük harf ve gösterişle başlıyorsa kişi özgüvenli, başlangıçta kendini iyi, karizmatik tanıtandır.

— İmzanın başı, ortası ve sonu büyükse başta, ortada ve sonda kendini iyi takdim eden ve iyi iş takibi olan birisidir.

— İmzanın sonu büyük harfle bitiyorsa başladığı işleri iyi bitiriyor demektir.

— İmzanın baş harfinden sonra gelen kısım ince ise kişi ince karakterli ve duygusal, kalınsa kişi kabadır ve duygusal değildir.

— İmzanın sonunda ileri veya yukarı doğru giden bir çizgi varsa kişinin hedefi büyüktür. Aşağı doğru çizgi varsa kişi içine kapalıdır. Karamsardır.

— İmza sağa yatıksa kişi sosyal, diplomat; geriye yatıksa anti sosyaldir.

— İmza uçuk kaçıksa insan uçuktur.

— İmzada 3–4 farklı karakter varsa kişi tiyatroya yatkındır.


imza karakter kişilik grafoloji yazı el tahlil test


İnsanlar Sizi Nasıl Algılıyor?

İnsanlar Sizi Nasıl Algılıyor Testi

Kişilik Testi 2

Kişilik Testi 2 Testi


.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.