FANDOM


Mutaffifın Suresi İnşikak Suresi
2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.
Buruc Suresi
İnşikak Suresi/NAKİLLER - İnşikak Tefsiri/Hak Dini Kur'an Dili
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İsveççe [1]
İngilizce Meali (M. Pickthall)
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
I Guds, Den Nåderıkes, Den Barmhärtıges Namn
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Semâ inşikak ettiği
NÄR HIMLEN brister i stycken
When the heaven is split asunder
Ve rabbını dinleyip haklandığı vakıt
därför att den hör sin Herres befallning, som den måste lyda,
And attentive to her Lord in fear,
Ve Arz meddedildiği
och när jordens [yta] slätas ut,
And when the earth is spread out
ve içindekini atıp boşaldığı
och den kastar upp allt vad den bar inom sig och ligger tom,
And hath cast out all that was in her, and is empty
Ve rabbını dinleyip haklandığı vakıt
därför att den hör sin Herres befallning, som den måste lyda
And attentive to her Lord in fear!
Ey o insan! Sen cidden rabbına doğru çabalar da çabalar nihâyet ona mülâkî olursun
[då skall] du, människa, som under ditt mödosamma liv [på jorden] alltid hade din Herre för ögonen, [då skall du] möta Honom!
Thou, verily, O man, art working toward thy Lord a work which thou wilt meet (in His presence).
O vakıt kitabı sağ eline verilen
Och den som får ta emot sin bok med höger hand,
Then whoso is given his account in his right hand
Kolay bir hisab ile muhasebe olunur
för honom skall räkenskapen bli lätt,
He truly will receive an easy reckoning
Ve mesrur olarak ehline gider
och han återvänder med glatt sinne till de sina.
And will return unto his folk in joy.
Ve amma kitabı «arkasında» verilen
Den som får ta emot sin bok bakom ryggen däremot,
But whoso is given his account behind his back,
helâk! Diye çağırır
kommer att bönfalla om att [snabbt] förintas,
He surely will invoke destruction
Ve Saıyre yaslanır
där han brinner i helvetets eld.
And be thrown to scorching fire.
Çünkü o ehlinde mesrur idi
Han levde ett glatt och sorglöst liv med likasinnade
He verily lived joyous with his folk,
Çünkü hiç inkılâb görmiyecek sanmıştı
och trodde inte att han skulle återvända [till Gud för räkenskap och dom].
He verily deemed that he would never return (unto Allah).
Hayır, çünkü rabbı onu gözetiyordu
Men [han tog miste]! Gud förlorade honom inte ur sikte.
Nay, but lo! his Lord is ever looking on him!
İmdi kasem ederim o şefaka
JAG kallar till vittnen aftonrodnadens glöd
Oh, I swear by the afterglow of sunset,
Ve geceye ve derlendiğine
och natten och vad den famnar
And by the night and all that it enshroudeth,
Ve derlendiği zaman o Aya
och månen, när dess [skiva] blir full -
And by the moon when she is at the full,
Ki sizler binip binip gececeksiniz elbette tabakadan tabakaya
så måste även ni [människor] gå från ett tillstånd till ett annat.
That ye shall journey on from plane to plane.
O halde onlara ne var ki iyman eylemezler?
MEN HUR är det fatt med dem som inte vill tro
What aileth them, then, that they believe not
Ve karşılarında Kur'an okunduğu vakıt secde etmezler?
och som inte faller ned med pannan mot marken när de hör Koranen läsas?
And, when the Qur’an is recited unto them, worship not (Allah)?
Hattâ o küfr edenler tekzîb ederler
Förnekarna av sanningen [går så långt att de] avvisar [den] som lögn!
Nay, but those who disbelieve will deny;
Halbu ki Allah içlerindekini biliyor
Men Gud vet vad de gömmer i sitt innersta.
And Allah knoweth best what they are hiding.
Onun için onlara elîm bir azâb müjdele
Låt dem därför veta att de har att se fram mot ett plågsamt straff,
So give them tidings of a painful doom,
Ancak iyman edip Salih ameller yapanlar başka onlara tükenmez bir ecir var
om de inte [vänder om och] antar tron och lever rättskaffens; [då] väntar dem en belöning utan ände.
Save those who believe and do good works, for theirs is a reward unfailing.
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri