Mutaffifın İnşikak

2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.

Buruc
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Azerice [1]
İngilizce Meali Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Semâ inşikak ettiği
Göy yarılacağı
When the heaven is split asunder
Ve rabbını dinleyip haklandığı vakıt
və Rəbbini dinləyib boyun əyməyə hazır olacağı zaman;
And attentive to her Lord in fear,
Ve Arz meddedildiği
Yer dümdüz ediləcəyi,
And when the earth is spread out
ve içindekini atıp boşaldığı
içindəkiləri kənara atıb boşalacağı
And hath cast out all that was in her, and is empty
Ve rabbını dinleyip haklandığı vakıt
və Rəbbini dinləyib boyun əyməyə hazır olacağı zaman;
And attentive to her Lord in fear!
Ey o insan! Sen cidden rabbına doğru çabalar da çabalar nihâyet ona mülâkî olursun
Ey insan! Sən, həqiqətən də, səy göstərib Rəbbinə tərəf can atırsan. Sən Onunla qarşılaşacaqsan!
Thou, verily, O man, art working toward thy Lord a work which thou wilt meet (in His presence).
O vakıt kitabı sağ eline verilen
Kimin kitabı sağ əlinə veriləcəksə,
Then whoso is given his account in his right hand
Kolay bir hisab ile muhasebe olunur
o, yüngül sorğu-suala tutulacaq
He truly will receive an easy reckoning
Ve mesrur olarak ehline gider
və sevincək öz ailəsinə qayıdacaqdır!
And will return unto his folk in joy.
Ve amma kitabı «arkasında» verilen
Kimin kitabı arxa tərəfindən veriləcəksə,
But whoso is given his account behind his back,
helâk! Diye çağırır
o özünə ölüm diləyəcək
He surely will invoke destruction
Ve Saıyre yaslanır
və alovlu oda atılacaqdır!
And be thrown to scorching fire.
Çünkü o ehlinde mesrur idi
Sözsüz ki, o, dünyada ikən öz ailəsində sevinc içində idi
He verily lived joyous with his folk,
Çünkü hiç inkılâb görmiyecek sanmıştı
və elə güman edirdi ki, Rəbbinin hüzuruna qayıtmayacaqdır.
He verily deemed that he would never return (unto Allah).
Hayır, çünkü rabbı onu gözetiyordu
Xeyr! Sözsüz ki, Rəbbi onu görürdü.
Nay, but lo! his Lord is ever looking on him!
İmdi kasem ederim o şefaka
And içirəm şəfəqə,
Oh, I swear by the afterglow of sunset,
Ve geceye ve derlendiğine
gecəyə və onun ağuşuna aldıqlarına,
And by the night and all that it enshroudeth,
Ve derlendiği zaman o Aya
bədirlənmiş on dörd gecəlik aya!
And by the moon when she is at the full,
Ki sizler binip binip gececeksiniz elbette tabakadan tabakaya
Siz mütləq haldan-hala keçib dəyişəcəksiniz.
That ye shall journey on from plane to plane.
O halde onlara ne var ki iyman eylemezler?
Onlara nə olub ki, iman gətirmirlər
What aileth them, then, that they believe not
Ve karşılarında Kur'an okunduğu vakıt secde etmezler?
və onlara Quran oxunduqda səcdə etmirlər?
And, when the Qur’an is recited unto them, worship not (Allah)?
Hattâ o küfr edenler tekzîb ederler
Əksinə, küfr edənlər haqqı yalan sayırlar.
Nay, but those who disbelieve will deny;
Halbu ki Allah içlerindekini biliyor
Allah onların nəyi gizlətdiklərini çox yaxşı bilir!
And Allah knoweth best what they are hiding.
Onun için onlara elîm bir azâb müjdele
Elə isə onları ağrılı-acılı bir əzabla müjdələ,
So give them tidings of a painful doom,
Ancak iyman edip Salih ameller yapanlar başka onlara tükenmez bir ecir var
iman gətirib yaxşı işlər görənlər istisna olmaqla! Onlar üçün tükənməz mükafatlar hazırlanmışdır.
Save those who believe and do good works, for theirs is a reward unfailing.

İnşikak Suresi/NAKİLLER - İnşikak Tefsiri/Hak Dini Kur'an Dili

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri