FANDOM


Mutaffifin Suresi İnşikak Suresi
Buruc Suresi
2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Polonyaca [1]
İngilizce Meali Pickthall)
Semâ inşikak ettiği
Kiedy niebo się rozerwie
When the heaven is split asunder
Ve rabbını dinleyip haklandığı vakıt
I będzie posłuszne swojemu Panu, a tak uczynić należy;
And attentive to her Lord in fear,
Ve Arz meddedildiği
Kiedy ziemia będzie wyrównana
And when the earth is spread out
ve içindekini atıp boşaldığı
I wyrzuci to, co jest w niej, i stanie się opustoszała,
And hath cast out all that was in her, and is empty
Ve rabbını dinleyip haklandığı vakıt
Będzie posłuszna swojemu Panu, a tak czynić należy;
And attentive to her Lord in fear!
Ey o insan! Sen cidden rabbına doğru çabalar da çabalar nihâyet ona mülâkî olursun
Wtedy, o człowieku! zwrócisz się do swego Pana całkowicie i spotkasz Go.
Thou, verily, O man, art working toward thy Lord a work which thou wilt meet (in His presence).
O vakıt kitabı sağ eline verilen
I ten, który otrzyma swoją księgę w rękę prawą,
Then whoso is given his account in his right hand
Kolay bir hisab ile muhasebe olunur
Będzie obliczany rachunkiem lekkim
He truly will receive an easy reckoning
Ve mesrur olarak ehline gider
I zwróci się do swojej rodziny uradowany.
And will return unto his folk in joy.
Ve amma kitabı «arkasında» verilen
A ten, kto otrzyma księgę spoza swoich pleców,
But whoso is given his account behind his back,
helâk! Diye çağırır
Będzie wzywał swego unicestwienia,
He surely will invoke destruction
Ve Saıyre yaslanır
Kiedy się będzie palił w ogniu.
And be thrown to scorching fire.
Çünkü o ehlinde mesrur idi
Był on na łonie swojej rodziny uradowany
He verily lived joyous with his folk,
Çünkü hiç inkılâb görmiyecek sanmıştı
I sądził, że już nie powróci.
He verily deemed that he would never return (unto Allah).
Hayır, çünkü rabbı onu gözetiyordu
Wręcz przeciwnie! Zaprawdę, Pan obserwował go doskonale!
Nay, but lo! his Lord is ever looking on him!
İmdi kasem ederim o şefaka
O nie! Przysięgam na zmierzch
Oh, I swear by the afterglow of sunset,
Ve geceye ve derlendiğine
I na noc, i na to, co ona osłania;
17. And by the night and all that it enshroudeth,
Ve derlendiği zaman o Aya
I na księżyc, kiedy jest w pełni!
And by the moon when she is at the full,
Ki sizler binip binip gececeksiniz elbette tabakadan tabakaya
-będziecie wstępować warstwa po warstwie!
That ye shall journey on from plane to plane.
O halde onlara ne var ki iyman eylemezler?
Dlaczego zatem oni nie wierzą?
What aileth them, then, that they believe not
Ve karşılarında Kur'an okunduğu vakıt secde etmezler?
I kiedy im recytują Koran, oni nie wybijają pokłonów?
And, when the Qur’an is recited unto them, worship not (Allah)?
Hattâ o küfr edenler tekzîb ederler
Co więcej! Ci, którzy nie wierzą, mówią, że to kłamstwo!
Nay, but those who disbelieve will deny;
Halbu ki Allah içlerindekini biliyor
Lecz Bóg wie najlepiej, co oni ukrywają.
And Allah knoweth best what they are hiding.
Onun için onlara elîm bir azâb müjdele
Więc obwieszczaj im karę bolesną,
So give them tidings of a painful doom,
Ancak iyman edip Salih ameller yapanlar başka onlara tükenmez bir ecir var
Pomijając tych, którzy uwierzyli i pełnili dobre dzieła; dla nich będzie nagroda nieustanna!
Save those who believe and do good works, for theirs is a reward unfailing.
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri