Duha Suresi/1-11-Duha Suresi/Elmalı/1-11 İnşirah Suresi/1-8 Tin Suresi/1-8-Tin Suresi/Elmalı/1-8
Önemli!!! düzenlenen sayfalar ayn harfli fasılalara kadar yapılması gerekmektedir. Elmalı Tefsiri (Orjinal)
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İngilizce Meali (M. Pickthall )
Şerh etmedik mi senin içün bağrını?
Biz senin için (mutluluğun) göğsünü açmadık mı?
Have We not caused thy bosom to dilate,
Ve indirmedik mi senden o bârını?
Senden yükünü indirmedik mi?
And eased thee of the burden
Ki zâr etmişti bütün zahrını?
O senin sırtını ezen yükü.
Which weighed down thy back;
Ve yükseltmedik mi senin zikrini
Senin şanını yüceltmedik mi?
And exalted thy fame?
Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık var
Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık vardır.
But lo! with hardship goeth ease,
Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var
Evet, zorlukla beraber bir kolaylık vardır.
Lo! with hardship goeth ease;
O halde boşaldın mı yine kalk yorul
O halde boş kaldın mı, yine kalk (başka bir iş ve ibadetle) yorul.
So when thou art relieved, still toil
Ve ancak rabbına rağbet et, hep ona doğrul
Ancak Rabbine yönel.
And strive to please thy Lord.

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.