FANDOM


Duha Suresi İnşirah Suresi
Tin Suresi
2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Japonca [1]
İngilizce Meali Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
慈悲あまねく慈愛深きアッラーの御名において。
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Şerh etmedik mi senin içün bağrını?
われは,あなたの胸を広げなかったか。
Have We not caused thy bosom to dilate,
Ve indirmedik mi senden o bârını?
あなたから重荷を降したではないか。
And eased thee of the burden
Ki zâr etmişti bütün zahrını?
それは,あなたの背中を押し付けていた。
Which weighed down thy back;
Ve yükseltmedik mi senin zikrini
またわれは,あなたの名声を高めたではないか。
And exalted thy fame?
Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık var
本当に困難と共に,安楽はあり,
But lo! with hardship goeth ease,
Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var
本当に困難と共に,安楽はある。
Lo! with hardship goeth ease;
O halde boşaldın mı yine kalk yorul
それで(当面の務めから)楽になったら,更に労苦して,
So when thou art relieved, still toil
Ve ancak rabbına rağbet et, hep ona doğrul
(只一筋に)あなたの主に傾倒するがいい。
And strive to please thy Lord.
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri