FANDOM


Şablon:İnfâk bakınız

İsmâil Hakkı Bursevî -kuddise sirruh-, muhtelif meşrepteki Hakk dostlarının hâllerini şöyle tasnîf eder:

-Zenginlerin infâkı, mallarından olur ve onlar, mallarını ihtiyaç sahiplerinden kıskanmazlar.

-Âbidlerin infâkı,

nefislerinden olur ve onlar da, kendilerini hizmetten esirgemezler.

-Âriflerin infâkı, gönüllerinden olur ve onlar da, murâkebeden uzak durmazlar.

-Âşıkların infâkı ise, rûhlarından olur ve onlar da, rûhlarını kazâ-yı ilâhiyyenin cârî olduğu mekânlardan uzak tutmazlar

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.