FANDOM


Sure adını, birinci ayetteki "infitar" kelimesinden alır. İnfitâr, yarılmak demektir. Göğün yarılmasından (infitar) bahsettiği için bu isimle anılmıştır. Sure, bazı kaynaklarda "İnfetarat" ve "Münfatıra" isimleriyle de anılır. Bu sure ile önceki Tekvir suresi kıyamet günü ve o günde olacak korku verici büyük hadiselerle ilgilidir. Peygamberimiz, gözüyle görüyormuşçasına kıyameti anlamak isteyen kişinin Tekvir, İnfitar ve İnşikak surelerini okumasını söylemiştir. 19 ayetten oluşan İnfitar suresi, Mekke'de inmiştir. Hem mushaftaki sıralamada hem nüzul sırasına göre 82. suredir.


Surenin temel konuları Kıyamet sahneleri,  İnsanın ikinci kez yaratılışı,  İnsanın aldanmışlığı,  İnsanın pişmanlığı,  İnsanın amellerini yazan Kiramen Katibin melekleri. 


Surenin temel mesajları


Kıyametin kopuşu anında yaşanacak olaylardan bazıları şu şekilde anlatılmaktadır: Gökyüzü yarılacak, yıldızlar dökülecek, denizler birbirine karışacaktır. 


İnsanoğlu ikinci kez tekrar yaratılacaktır. Ölüler kabirlerinden dışarı çıkacaktır. 


İkinci kez yaratılan insanlar arasından inkarcı olanlar, hesap vermek üzere yeniden yaratılmayı inkar edenler, o gün büyük bir yanılgı içinde olduklarını idrak edecekler, pişman olacaklardır. 


İnsanoğlu aldandığını o gün net bir şekilde anlayacaktır. İnsanın aldanmışlığı ve pişmanlığı inanan ve inanmayan herkesi kapsayacak nitelikte olabilir. Nitekim inkar edenler, dünyadayken inanmadıklarına pişman olacaklar, yanıldıklarını anlayacaklar; inananlar ise dünya hayatındayken daha çok ibadet ve iyilik yapmadıkları için pişman olacaklar ve dünya hayatının aldatıcılığı karşısında ibadetlerinden taviz verdiklerinin şuuruna vararak yanıldıklarını anlayacaklardır. 


Her insanın üzerinde, Kiramen Katibin denilen melekler bulunmaktadır. Bu melekler insanın yaptığı her ameli yazmaktadırlar. Bu nedenle insanlar, sürekli izlendiklerinin, amellerinin kayda geçirildiğinin farkında olarak yaşamalıdırlar. 


İyiler muhakkak cennete, kötüler de cehenneme giderler. Kafirler cehennemden asla ayrılmazlar. 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.