FANDOM


Tekvir Suresi/1-29 İnfitar Suresi/1-19 Mutaffifin Suresi/1-36
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İngilizce Meali (M. Pickthall )
Semâ çatladığı vakıt
Gök çatladığı vakit,
When the heaven is cleft asunder,
Ve Yıldızlar döküldüğü vakıt
Yıldızlar döküldüğü vakit,
When the planets are dispersed,
Ve denizler akıtıldığı vakıt
Denizler yarılıp akıtıldığı vakit,
3. When the seas are poured forth,
Ve kabirler deşildiği vakıt
Kabirlerin içi dışına getirildiği vakit,
And the sepulchres are overturned,
Bilir bir nefis: nedir takdîm ettiği ve te'hîr ettiği?
Herkes neyi önünden gönderdiğini ve neyi geri bıraktığını bilir.
A soul will know what it hath sent before (it) and what left behind.
Ey insan! Ne mağrur etti seni o kerîm Rabbına?
Ey insan! İhsanı bol Rabb'ine karşı seni aldatan nedir?
O man! What hath made thee careless concerning thy Lord, the Bountiful,
Ki seni yarattı, düzenine koydu, tenasüb ve ı'tidal verdi
O Allah ki seni yarattı, seni düzgün yapılı kılıp ölçülü bir biçim verdi.
Who created thee, then fashioned, then proportioned thee?
Dilediği her hangi bir surette terkîb etti
Seni dilediği her hangi bir şekilde parçalardan oluşturdu.
Into whatsoever form He will, He casteth thee
Hayır hayır, doğrusu siz dîni tekzîb ediyor, cezaya inanmıyorsunuz
Hayır hayır, siz cezayı yalanlıyorsunuz.
Nay, but they deny the Judgment.
Halbuki üzerinizde hâfızlar var
Oysa üzerinizde koruyucular var.
Lo ! there are above you guardians,
Kiram kâtibler var
Değerli yazıcılar
Generous and recording,
Her ne yaparsanız biliyorlar
Onlar, siz her ne yaparsanız bilirler
Who know (all) that ye do.
Şüphesiz ki iyiler naîm içindedir
Kuşkusuz iyiler nimet içindedirler.
Lo! the righteous verily will be in delight
Ve şübhesiz ki fâcirler Cahîm içindedirler
Kötüler de cehennemdedirler.
And lo! the wicked verily will be in hell;
Din günü ona yaslanacaklardır
Ceza günü ona girecekler.
They will burn therein on the Day of Judgment,
Ve ondan gâib olmıyacaklardır
Onlar o cehennemin gözünden kaçamazlar.
And will not be absent thence.
Ve bildin mi nedir din günü?
Ceza gününün ne olduğunu sen bilir misin?
Ah, what will convey unto thee what the Day of Judgment is!
Evet bildin mi nedir din günü?
Evet, bilir misin nedir acaba o ceza günü?
Again, what will convey unto thee what the Day of Judgment is!
O gün ki kimse kimse için bir şey'e mâlik olmaz, emir o gün yalnız Allahındır
O gün, hiç kimsenin başkası için hiçbir şeye sahip olamadığı gündür. O gün buyruk yalnız Allah'ındır.
A day on which no soul hath power at all for any (other) soul. The (absolute) command on that day is Allah's.
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.