FANDOM


  1. Toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişiklik, iyileştirme, devrim, reform.
  2. Bir durumdan başka bir duruma geçiş, dönüşüm 
    Örnek: Münevver Türk kadını inkılaptan çok evvel çarşafı atmış ve kaçgöçü kaldırmıştı. P. Safa
  3. Bk. gündönümü
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.