İl ve İlçe Kurullarının Kuruluşu[düzenle | kaynağı değiştir]

23 Kasım 2003 tarihinde 25298 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanan “İnsan Hakları Kurullarının, Kuruluş, Görev ve çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik” ile İnsan Hakları İl ve İlçe Kurulları oluşturulmuştur.

İl ve İlçe Kurullarının Amaçları[düzenle | kaynağı değiştir]

 • İnsan Haklarının korunmasını sağlamak,
 • İnsan Hakları ihlal iddiaları hakkında gerekli araştırma ve inceleme yapmak,
 • Araştırma sonuçlarını yetkili mercilere bildirmek,
 • İnsan Hakları ile ilgili toplumu bilinçlendirmek,
 • Toplumu ve uygulayıcıları eğiterek insan hakları ihlallerini sona erdirmek.

İlçe İnsan Hakları Kurulunun Görevleri[düzenle | kaynağı değiştir]

 • > İnsan Hakları Kuruluna yapılan başvuru konularını değerlendirmek, sorunların çözümü yönünde kararlar almak, gerekli görüldüğü takdirde 23.11.2003 tarih ve 24218 sayılı Yönetmelik gereğince İlçe İnsan Hakları Kurulu üyeleri arasından komisyon oluşturarak gerekli inceleme ve araştırmalar yapmak, yine gerekli görüldüğü takdirde ilgili Kamu Kurumlarının da desteğini alarak hazırlanan raporların İlçe Kurulunda değerlendirerek, salt çoğunluğun oyu ile karara bağlanmak,
 • >İnsan hakları konusunda her türlü çalışmayı yaparak, gerek kurul üyeleri, gerek uygulayıcılar ve gerekse vatandaşların bilinçlendirilmesini sağlamak ve bu amaçla çeşitli etkinlikler düzenlemek,
 • > Kamu görevlilerinin insan haklarına uygun, sağlıklı ve verimli görev yapmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak,
 • > Gerekli inceleme ve araştırma yapması için Valilik Makamına öneride bulunmak,
 • > Sivil toplum kuruluşları ile işbirliğini geliştirmek,
 • > Karakol ve nezarethane denetleme formalarının İl Kurulu tarafından incelenerek varsa aksaklıkların giderilmesi hususunda ilgililere tavsiyelerde bulunmak ve yardımcı olmak,
 • > sanık ve şüphelilerin kaldığı nezarethanelerin iyileştirilmesi ve ilgili Yönetmeliğe uygun hale getirilmesi hususunda tavsiyelerde bulunmak,
 • > İdarenin uygulamalarında vatandaşlara hoşgörü ve nezaketle yaklaşılması ve işkencenin önlenmesi için her türlü çalışmayı yapmak,
 • > İnsan Hakları konusunda personelin eğitilmesini sağlamak için kurs, konferans, seminer vb. etkinlikler düzenlemek,

İlçe İnsan Hakları Kurulu Üyeleri[düzenle | kaynağı değiştir]

Ana madde:İlçe İnsan Hakları Kurulu Üyeleri

 • İnsan Hakları Kurulu Başkanı: Kaymakam
 • İnsan Hakları Kurulu Raportörü:Yazı İşleri Müdürü
 • Belediye Temsilcisi:
 • İl Genel Meclisi Temsilcisi:
 • AKP Temsilcisi:
 • CHP Temsilcisi:
 • MHP Temsilcisi:
 • DTP Temsilcisi:
 • Mersin Üniversitesi Temsilcisi:
 • Mersin Baro Temsilcisi:
 • Sağlık Grup Başkanlığı Temsilcisi:
 • Mersin Sanayi ve Ticaret Odası Temsilcisi:
 • Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Temsilcisi:
 • Elektrik Mühendisleri Odası Temsilcisi:
 • Makina Mühendisleri Odası Temsilcisi:
 • Mersin Deniz Ticaret Odası Temsilcisi:
 • Mersin Tabip Odası Temsilcisi:
 • Mersin Gazeteciler Cemiyeti Temsilcisi:
 • Muhtarlar Derneği Temsilcisi
 • Barbaros Okul Aile Birliği Temsilcisi:
 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Temsilcisi:

Toplantı Günleri[düzenle | kaynağı değiştir]

İnsan Hakları Kurulu her ayın son Salı günü saat 10.00′da toplanır.

Başvuru ve Danışma[düzenle | kaynağı değiştir]

1-İnsan Hakları Kurulu Danışma ve Başvuru Masası

2-İnsan Hakları Başvuru Kutuları

3-Kaymakamlık

4-BİMER 150 telefon hattı

Yapılacaklar[düzenle | kaynağı değiştir]

10 Aralık 2009 Kültür Merkezinde İnsan Hakları Günü ve ödül töreni

 • resim
 • kompozisyon
 • fotoğraf
 • şiir

İç linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Dış linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Şablon:İH/STK

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.