Kıyame Suresi İnsan Suresi
2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.
Mürselat Suresi
İnsan Suresi/NAKİLLER - Tekvir Tefsiri/Hak Dini Kur'an Dili
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İsveççe [1]
İngilizce Meali (M. Pickthall)
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
I Guds, Den Nåderıkes, Den Barmhärtıges Namn
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Fil'hakîka geldi insan üzerine dehirden bir müddet o anılır bir şey olmadı
EN OÄNDLIG tid förflöt före människans ankomst, [en tid] då hon var något helt okänt.
Hath there come Upon man (ever) any period of time in which he was a thing unremembered?
Çünkü biz yarattık o insanı bir takım katgılarla mezcedilmiş (emşac) bir nutfeden, evire çevire mübtelâ kılmak üzerede onu bir semî' basîr yaptık
För att sätta henne på prov har Vi skapat människan av en droppe av ett flöde, blandat [med ett annat flöde], och så har Vi gett henne hörsel och syn.
Lo! We create man from a drop of thickened fluid to test him; so We make him hearing, knowing.
Her halde biz ona yolu gösterdik, ister şâkir olsun ister nankör kâfir
Vi har visat henne [hennes] väg, [och det är sedan hennes sak] att antingen visa tacksamhet [och följa vägledningen] eller att visa otacksamhet och så förneka [Oss].
Lo! We have shown him the way, whether he be grateful or disbelieving.
Çünkü biz, kâfirler için, zincirler, tomruklar, bir de Seıyr hazırladık
För dem som väljer förnekelsens väg har Vi kedjor och järn och en flammande eld i beredskap.
4. Lo! We have prepared for disbelievers manacles and carcans and a raging fire.
Haberiniz olsun ebrar (hayır sabihi iyi insanlar) öyle dolgun bir kadehten içeceklerdir ki mizacı olmuştur kâfur
Men de gudfruktiga skall tömma en bägare [vin] spetsat med kamfer
5. Lo! the righteous shall drink of a cup whereof the mixture is of water of Kafur,
Bir çeşme, ondan Allahın kulları içer, güzel, yollar açarak akıtırlar onu akıtırlar
[från] en källa där Guds tjänare släcker törsten och vars flöde aldrig sinar.
6. A spring wherefrom the slaves of Allah drink, making it gush forth abundantly,
Adaklarını yerine getirirler ve şerri salgın olan bir günden korkarlar
[Det är] de som står fast vid sina löften och som bävar för den Dag då skräcken skall överskugga allt,
7. Because they perform the vow and fear a day whereof the evil is wide spreading,
Miskîne, yetîme, esire seve seve yemek yedirirler
de som ger den fattige, den faderlöse och fången att äta - oavsett deras eget behov och det pris de sätter på [födan] -
8. And feed with food the needy wretch, the orphan and the prisoner, for love of Him,
Size ancak «livechillâh» it'am ediyoruz, sizden ne bir karşılık isteriz ne de bir teşekkür
[och säger:] "Det är för Guds skull vi ger er att äta och vi väntar ingen gengåva och inget tack från er;
9. (Saying): We feed you, for the sake of Allah only. We wish for no reward nor thanks from you;
Çünkü biz rabbımızdan korkarız, bir suratsız kara günden (derler)
vi fruktar vad vår Herre [har i beredskap för oss] en olycksdiger Dag!"
10. Lo! we fear from our Lord a day of frowning and of fate.
Allah da onları o günün şerrinden korur ve kendilerini bir parlaklıkla bir sürûre indirir
Den Dagen skall Gud skydda dem mot allt ont och skänka dem kraft och glädje,
11. Therefor Allah hath warded from them the evil of that day, and hath made them find brightness and joy;
Ve sabırlarına mukabil onlara bir Cennet ve bir harîr verir
och belöna med en [evigt grönskande] lustgård och [dräkter av] silke för deras tålamod och uthållighet.
12. And hath awarded them for all that they endured, a Garden and silk attire;
Orada erîkeler üzerine dayanmışlardır ne Güneş görürler onlarda ne de zemherîr
I denna [lustgård] skall de vila på divaner, stödda [på mjuka kuddar], och där skall de varken utsättas för solens [hetta] eller för köld;
13. Reclining therein upon couches, they will find there neither (heat of) a sun nor bitter cold.
Üzerlerine o Cennet gölgeleri sarkmış ve devşirimleri mebzûl mebzûl önlerine konmuştur
skuggorna skall luta sig över dem och [fruktträden] tjänstvilligt bjuda ut sin frukt.
14. The shade thereof is close upon them and the clustered fruits thereof bow down.
Hem dolaşılır üzerlerine gümüşten kaplar ve küplerle ki billûrlar
Och fat av silver skall bäras omkring och bägare, genomskinliga som kristall -
15. Goblets of silver are brought round for them, and beakers (as) of glass
Gümüşten billûrlar, onları türlü türlü biçime koymuşlardır
som [om de hade varit] av kristall [fastän de är] av silver; och de bestämmer [själva] hur mycket [som skall sättas för dem].
16. (Bright as) glass but (made) of silver, which they (themselves) have measured to the measure (of their deeds).
Ve orada bir kadeh sunulur ki katgısı olmuştur zencefil
Och [i lustgården] skall de bjudas en dryck spetsad med ingefära
17. There are they watered with a cup whereof the mixture is of Zanjabil,
Bir çeşme ki denir selsebîl
från en källa vars namn är Salsabeel.
18. The water of a spring therein, named Salsabil.
Ve dolanır etraflarına muhalled evlâdlar, görünce onları sanırsın saçılmış inciler
Och de skall betjänas av evigt unga gossar, som du skulle kunna tro vara kringströdda pärlor;
19. There serve them youths of everlasting youth, whom, when thou seest, thou wouldst take for scattered pearls.
Ve gördüğün zaman orada bir na'îm ve pek büyük bir mülk görürsün
och vart du än vänder dig, ser du överallt glädje och överdådig prakt.
20. When thou seest, thou wilt see there bliss and high estate.
Üstlerinde bir sündüs esvab yem yeşil ve kalın istebrak, gümüşten bileziklerle süslenmişler, rabları onlara bir şarabı tahûr sonmaktadır
Och de skall bära dräkter av grönt siden och brokad och som smycken skall de ha armringar av silver. Och deras Herre skall stilla deras törst med den renaste dryck.
21. Their raiment will be fine green silk and gold embroidery. Bracelets of silver will they wear. Their Lord will slake their thirst with a pure drink.
Şöyle diye ki işte bu sizin bir mükâfatınızdı, sa'yiniz meşkûr oldu
[Och en röst skall säga:] "Detta är lönen för era mödor, som [Gud] har sett med välbehag!"
22. (And it will be said unto them): Lo! this is a reward for you. Your endeavour (upon earth) hath found acceptance.
Filhakika biz indirdik biz sana Kur'anı ceste ceste
JA, DET är Vi, som steg för steg har uppenbarat för dig denna Koran.
23. Lo! We, even We, have revealed unto thee the Qur’an, a revelation;
O halde sabret rabbının hukmünü vermesi için de itaat etme onlardan bir âsime veya nanköre
Vänta därför med tålamod [Muhammad] på din Herres dom, och lyssna inte till någon av dem som är djupt sjunkna i synd eller framhärdar i förnekelse.
24. So submit patiently to thy Lord's command, and obey not of them any guilty one or disbeliever.
Ve rabbının ismini an hem irken hem ikindiyin
Och åkalla din Herres namn när dagen gryr och när aftonen är nära
25. Remember the name of thy Lord at morn and evening.
giceden de ona secde et ve tesbih et ona uzun gece
och fall ned i tillbedjan inför Honom också under natten, och prisa och lova Honom utan avbrott en hel natt.
26. And worship Him (a portion) of the night. And glorify Him through the livelong night.
Çünkü onlar pîşini severler ve önlerindeki ağır bir günü bırakırlar
De älskar livet och dess flyktiga glädjeämnen [över allt annat] och de skjuter undan [alla tankar på] den svåra Dag [som skall komma].
27. Lo! these love fleeting life, and put behind them (the remembrance of) a grievous day.
Biz yarattık onları ve kundaklarını biz bağlâdık, dilediğimiz vekıt de kılıklarını tebdil ederiz.
Det är Vi som har skapat dem och gett deras lemmar och leder styrka, men om Vi vill kan Vi i deras ställe sätta andra, som liknar dem.
28. We, even We, created them, and strengthened thee frame. And when We will, We can replace them, bringing others like them in their stead.
İşte bu bir tezkiredir, dileyen rabbına bir yol tutar
DETTA är en påminnelse. Låt då den som vill, söka en väg till sin Herre!
29. Lo! this is an Admonishment, that whosoever will may choose a way unto his Lord.
Maamafih Allah dilemeyince dilemezsiniz, çünkü yegâne alîm, hakîm Allahdır
Men ni kan bara vilja om [också] Gud vill [att ni söker denna väg]; Gud är allvetande, vis.
30. Yet ye will not, unless Allah willeth. Lo! Allah is Knower, Wise.
O dilediğini rahmeti içine kor, zalimlere ise elîm bir azâb hazırlamıştır
Han innesluter den Han vill i Sin nåd; men för de orättfärdiga har Han ett plågsamt straff i beredskap.
31. He maketh whom He will to enter His mercy, and for evil doers hath prepared a painful doom.

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri