Kıyamet Suresi İnsan Suresi Mürselat Suresi
2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Polonyaca [1]
İngilizce Meali (M. Pickthall)
Fil'hakîka geldi insan üzerine dehirden bir müddet o anılır bir şey olmadı
Czy nie przeszedł nad człowiekiem pełen czas, kiedy on nie był rzeczą wspomnianą?
1. Hath there come Upon man (ever) any period of time in which he was a thing unremembered?
Çünkü biz yarattık o insanı bir takım katgılarla mezcedilmiş (emşac) bir nutfeden, evire çevire mübtelâ kılmak üzerede onu bir semî' basîr yaptık
Zaprawdę, stworzyliśmy człowieka z kropli spermy, mieszaniny, aby go doświadczyć. I uczyniliśmy go słyszącym, widzącym.
Lo! We create man from a drop of thickened fluid to test him; so We make him hearing, knowing.
Her halde biz ona yolu gösterdik, ister şâkir olsun ister nankör kâfir
Zaprawdę, poprowadziliśmy go prostą drogą - czy był on wdzięcznym czy niewdzięcznym.
Lo! We have shown him the way, whether he be grateful or disbelieving.
Çünkü biz, kâfirler için, zincirler, tomruklar, bir de Seıyr hazırladık
Zaprawdę, przygotowaliśmy dla niewiernych łańcuchy, kajdany i ogień płonący.
Lo! We have prepared for disbelievers manacles and carcans and a raging fire.
Haberiniz olsun ebrar (hayır sabihi iyi insanlar) öyle dolgun bir kadehten içeceklerdir ki mizacı olmuştur kâfur
Zaprawdę, ludzie sprawiedliwi będą pili z pucharu, pełnego mieszaniny z kamforą
Lo! the righteous shall drink of a cup whereof the mixture is of water of Kafur,
Bir çeşme, ondan Allahın kulları içer, güzel, yollar açarak akıtırlar onu akıtırlar
- źródła, u którego pić będą sługi Boga, powodującego, iż będzie ono tryskało obficie.
A spring wherefrom the slaves of Allah drink, making it gush forth abundantly,
Adaklarını yerine getirirler ve şerri salgın olan bir günden korkarlar
Oni wypełniali ślubowanie i obawiali się Dnia, którego zło rozprzestrzeni się szeroko.
7. Because they perform the vow and fear a day whereof the evil is wide spreading,
Miskîne, yetîme, esire seve seve yemek yedirirler
Oni dawali pożywienie - z miłości do Niego - biednemu, sierocie i niewolnikowi.
And feed with food the needy wretch, the orphan and the prisoner, for love of Him,
Size ancak «livechillâh» it'am ediyoruz, sizden ne bir karşılık isteriz ne de bir teşekkür
"Karmimy was tylko dla oblicza Boga i nie chcemy od was ani nagrody, ani wdzięczności.
(Saying): We feed you, for the sake of Allah only. We wish for no reward nor thanks from you;
Çünkü biz rabbımızdan korkarız, bir suratsız kara günden (derler)
Zaprawdę, obawiamy się ze strony naszego Pana Dnia mrocznego, nieszczęsnego." ) I Bóg ustrzegł ich od zła tego Dnia, i dał im spotkać jasność i radość.
Lo! we fear from our Lord a day of frowning and of fate.
Allah da onları o günün şerrinden korur ve kendilerini bir parlaklıkla bir sürûre indirir
I wynagrodził ich za to, że byli cierpliwi - Ogrodem i jedwabiem.
Therefor Allah hath warded from them the evil of that day, and hath made them find brightness and joy;
Ve sabırlarına mukabil onlara bir Cennet ve bir harîr verir
Będą oni tam przebywać wyciągnięci wygodnie na sofach; nie będą tam widzieć słońca ani zimna.
And hath awarded them for all that they endured, a Garden and silk attire;
Orada erîkeler üzerine dayanmışlardır ne Güneş görürler onlarda ne de zemherîr
Blisko nad nimi będą ich cienie i pochylą się do nich nisko grona owoców.
Reclining therein upon couches, they will find there neither (heat of) a sun nor bitter cold.
Üzerlerine o Cennet gölgeleri sarkmış ve devşirimleri mebzûl mebzûl önlerine konmuştur
I będą krążyć pośród nich naczynia ze srebra i puchary z kryształu;
The shade thereof is close upon them and the clustered fruits thereof bow down.
Hem dolaşılır üzerlerine gümüşten kaplar ve küplerle ki billûrlar
- Z kryształu i srebra dokładnie wymierzonego.
Goblets of silver are brought round for them, and beakers (as) of glass
Gümüşten billûrlar, onları türlü türlü biçime koymuşlardır
Napoją ich tam z pucharu napojem z domieszką imbiru;
(Bright as) glass but (made) of silver, which they (themselves) have measured to the measure (of their deeds).
Ve orada bir kadeh sunulur ki katgısı olmuştur zencefil
Ze źródła zwanego Salsabil, które się tam znajduje.
There are they watered with a cup whereof the mixture is of Zanjabil,
Bir çeşme ki denir selsebîl
I będą krążyć pośród nich młodzieńcy nieśmiertelni; kiedy ich zobaczysz, uznasz ich za rozsypane perły.
The water of a spring therein, named Salsabil.
Ve dolanır etraflarına muhalled evlâdlar, görünce onları sanırsın saçılmış inciler
A kiedy popatrzysz, zobaczysz tam szczęśliwość i wielkie królestwo.
There serve them youths of everlasting youth, whom, when thou seest, thou wouldst take for scattered pearls.
Ve gördüğün zaman orada bir na'îm ve pek büyük bir mülk görürsün
Będą odziani w szaty zielone z atłasu i brokatu; będą strojni w bransolety ze srebra. Napoi ich Pan napojem czystym.
When thou seest, thou wilt see there bliss and high estate.
Üstlerinde bir sündüs esvab yem yeşil ve kalın istebrak, gümüşten bileziklerle süslenmişler, rabları onlara bir şarabı tahûr sonmaktadır
"Zaprawdę, to jest dla was zapłata, wasz wysiłek otrzymał podziękę!"
Their raiment will be fine green silk and gold embroidery. Bracelets of silver will they wear. Their Lord will slake their thirst with a pure drink.
Şöyle diye ki işte bu sizin bir mükâfatınızdı, sa'yiniz meşkûr oldu
Zaprawdę, My zesłaliśmy tobie Koran zesłaniem rzeczywistym!
(And it will be said unto them): Lo! this is a reward for you. Your endeavour (upon earth) hath found acceptance.
Filhakika biz indirdik biz sana Kur'anı ceste ceste
Bądź więc cierpliwy do rozstrzygnięcia twego Pana! Nie słuchaj ni grzesznika, ni niewdzięcznego spośród nich! Wspominaj imię twego Pana rankiem i wieczorem!
Lo! We, even We, have revealed unto thee the Qur’an, a revelation;
O halde sabret rabbının hukmünü vermesi için de itaat etme onlardan bir âsime veya nanköre
I nocą wybijaj Mu pokłony! I długo nocą Go wysławiaj!
So submit patiently to thy Lord's command, and obey not of them any guilty one or disbeliever.
Ve rabbının ismini an hem irken hem ikindiyin
Zaprawdę, oni kochają to, co przemijające, nie zwracają uwagi na ciężki Dzień.
Remember the name of thy Lord at morn and evening.
giceden de ona secde et ve tesbih et ona uzun gece
My stworzyliśmy ich i związaliśmy mocno ich członki. Ale jeśli zechcemy, zamienimy ich na im podobnych zamianą całkowitą.
And worship Him (a portion) of the night. And glorify Him through the livelong night.
Çünkü onlar pîşini severler ve önlerindeki ağır bir günü bırakırlar
Zaprawdę, to jest napomnienie! Przeto kto chce, niech podejmie drogę do swojego Pana.
Lo! these love fleeting life, and put behind them (the remembrance of) a grievous day.
Biz yarattık onları ve kundaklarını biz bağlâdık, dilediğimiz vekıt de kılıklarını tebdil ederiz.
Lecz wy nie zechcecie, jeśli nie zechce Bóg. Zaprawdę, Bóg jest wszechwiedzący, mądry!
28. We, even We, created them, and strengthened thee frame. And when We will, We can replace them, bringing others like them in their stead.
İşte bu bir tezkiredir, dileyen rabbına bir yol tutar
On wprowadza, kogo chce, do Swego miłosierdzia. A dla niesprawiedliwych przygotował karę bolesną.
Lo! this is an Admonishment, that whosoever will may choose a way unto his Lord.
Maamafih Allah dilemeyince dilemezsiniz, çünkü yegâne alîm, hakîm Allahdır
Yet ye will not, unless Allah willeth. Lo! Allah is Knower, Wise.
O dilediğini rahmeti içine kor, zalimlere ise elîm bir azâb hazırlamıştır
0
He maketh whom He will to enter His mercy, and for evil doers hath prepared a painful doom.

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri