FANDOM


Köy bilgileriEdit

Şehir merkezinin 16 km kuzeyinde 900 rakımlı yazlık evleri çokça olup, 200 hane ve 150 nüfusludur. Ana geçim kaynağı hububat, bağcılık ve hayvancılıktır. Köyümüzde ilköğretim okulu bulunmayıp taşımalı eğitim yapılmaktadır.

İnsu KöyüEdit

MuhtarEdit

İhtiyar HeyetiEdit

ÜretimiEdit

Ana madde:

BağcılıkEdit

HayvancılıkEdit

DiğerEdit

EğitimiEdit

TurizmiEdit

İnsu Köyünden ManzaralarEdit

İnsu Köy gezileriEdit

İnsu Köyü haberleriEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.