FANDOM


İsbat Doğruyu delil göstererek meydana koymak. Delil ve şâhitle bir fikrin sıhhatını göstermek. İtiraf, ikrar ve tasdik etmek.

Sabit ve muhkem kılmak.

Bâki ve pâyidar eylemek.

Delil. Bürhan. Şâhit. (Bak: İman-ı bil-âhiret)

İsbat Bir hastalığın devamlı olması, müzmin oluşu, ayak kaydırma.

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] Ispat

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] ispat, kanıt, tanıt
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.