FANDOM


Dücâne Cündioğlu - CNN Türk Soru-Yorum (23 06 2012)

Dücâne Cündioğlu - CNN Türk Soru-Yorum (23 06 2012)

Dücâne Cündioğlu - CNN Türk Soru-Yorum (23 06 2012) - Yazarlığı neden bıraktım? Baba Aziz filminden sonra Babamı ayağa kaldırmak için .. İslam babamız ayağa kaldırmamak için aşamak lazım. Günlükten çıkmak lazım... 193 sayfa Ayıntabi Mehmet Efendi. Ebul Ducane Peygambere oklar gelmesin için sarılıyor. Kız ismi... aslında...

Bakınız

Şablon:İsimbakınız - d


İsim - Ad - name
Müsemma - İsim, müsemmayı belirler
http://www.kabalarians.com
Şablon:İsim

Elmalı Hamdi Yazır'ın etimolojik izahıEdit

"İsim" aslında sözlük anlamıyla bir şeyin zihinde doğmasını sağlayan işaret ve alâmet demektir.

Örfte tek başına anlaşılır bir mânâya delalet eden kelime diye tarif edilir ki, o mânâya veya onun dışta veya zihinde gerçekleşen asıl şekline müsemmâ denilir.

Yaygın görüşe göre, ismin aslı "sümüv = yücelik" maddesidir. "Vesm = damgalama"den olması da mümkündür.

Fakat çoğulu "esma" veya "esâmî" gelir ve bunlar tamamen dilimize mal olmuş kelimelerdir.

Sıfatlar da aslında ismin kısımlarındandır.

Bunun için isimler özel isim veya cins ismi veya umuma delalet eden isim diye kısımlara ayrıldığı gibi zat ismi veya sıfat ismi diye de birbirinden ayrılır.

Yüce Allah'ın Esmâ-i Hüsnâ'sında bu farkın önemi vardır.

İsim, aslında "ad" ve "nam" ile eşanlamlı olmakla beraber dilimizde biz bunları ince farklarla kullanırız. "Ben bu işi falan kimse namına yapıyorum." yerinde "falancanın adına veya ismine yapıyorum" diyemiyoruz. Aynı şekilde "insan bir isimdir" deriz de "bir addır, bir namdır" demeyiz.

Öyle zaman olur ki "o adamın adı" yerine "o zatın ismi" demeyi tercih ederiz.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.