FANDOM


İsmail Hakkı Bursevi Sempozyumu ve İsminin Hat sanatıyla yazılışı

* http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/anasayfa/Halklailiskiler/ilahiyat-semp-program.pdf


İsmail Hakkı Bursevi İsminin Hat sanatıyla yazılışı

İsmail Hakkı Bursevi isminin hat sanatıyla meşk edilmesi

Bakınız

Şablon:İsmail Hakkı Bursevi d


İsmail Hakkı Bursevî Ismail Haqqi al-Barousawi Ismail Haqqi al-Barsawî شيخ اسماعيل حقي البرسوي İsmail Hakkı Tekkesi
Milletlerarası İsmail Hakkı Bursevi Sempozyumu Dosya:Sayi 4 makale 16.pdf İsmail Hakkı Bursevî Uluslararası Sempozyumu II [1]
Ruh-ul Beyan Tafsir Ruh al-Bayan The Kernel of the Kernel
Google books : Online Tefsir - Mevzu zannedilen hadisler çıkarıldı deniliyor. [2] ........ okuma [3] Tafsir Ruh al-Bayan تفسير روح البيان Author: Ismail Haqqi al-Barousawi (died 1127 AH) شيخ اسماعيل حقي البرسوي Tafsir Ruh al-Bayan is one of the famous Sufi Tafsirs of Quran, popular in Sunni scholars and often quoted from. Arabic version contains 10 volumes. It has also been translated in Urdu by Mufti Faiz Ahmed Owaisi The author Sheikh Ismail Haqqi was a great sheikh of Celveti Mujaddidi order. One of his Turkish books has been translated into English with the name "Kernel of kernels" The Kernel of the Kernel
Allah converses in Persian when content and in Arabic when angry ???[4] The Sunni scholar Imam Ismail Haqqi al-Barousawi (died 1127 AH) in his esteemed commentary of the Holy Quran, namely Ruh al-Bayan, Volume 10 page 480 under the commentary of Surah al-Qadr states: وفى بعض الاخبار ان الله تعالى اذا تكلم بالرحمة تكلم بالفارسية والمراد بالفارسية لسان غير العرب سريانيا كان او عبرانيا واذا تكلم بالعذاب تكلم بالعربية "And some narrations state that when Allah (swt) converses in kindness He does so in Farsi (Persian), Farsi meaning a language other than the language of the Arabs; be it Syrian or Hebrew, and when He makes reference to punishment, He converses in Arabic". Bazı haberlerde gelmiştir ki Allahü Teala rahmeti ile tekellüm edeceği zaman Farisiyle tekellüm eder; Farisi'den murad Arab lisanın gayrı Suryanice veya İbranice olur. Ve azap ile tekellüm edeceği vakit Arabi tekellüm eder.
Şablon:İsmail Hakkı Bursevi

İsmail Hakkı Bursevi Sempozyumu ve İsminin Hat sanatıyla yazılışı

İlki 26-27 Mayıs 2000’de düzenlenen İsmail Hakkı Bursevî Sempozyumu’nun ikincisi Vali yardımcısı Eyüp Sabri Kartal'ın ortaya attığı önerinin Vali Şehabettin Harput tarafından kabulüyle ve Başbakanlık Tanıtma Fonundan alınan maddi destekle 1-3 Kasım 2013 tarihlerinde Bursa’da gerçekleştirildi.

Osmanlı alimi, mutasavvıf ve müfessir İsmail Hakkı Bursevî, Bursa Valiliği ve Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği sempozyumla anıldı. Sempozyuma, yurtiçinden ve yurtdışından otuza yakın akademisyen ve araştırmacı katılarak Bursevî’nin hayatı, eserleri ve faaliyetlerine ilişkin bildiriler sundu.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Hüdavendigâr Salonu’nda düzenlenen sempozyumun açılışında, Bursa Valisi Münir Karaloğlu ve Rektör Prof. Dr. Kâmil Dilek’in yanı sıra, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. H. Kâmil Yılmaz, UÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Aydınlı, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Salih Çift birer konuşma yaptı.

Ardından Prof. Dr. Mustafa Kara, “Buhara-Bursa-Bosna” hattını esas alan bir sunumla sempozyumu başlattı.

Sempozyumda, Prof. Dr. Yaşar Aydınlı’nın başkanlığında

Başkanlığını Prof. Dr. Erhan Yetik’in yürüttüğü bir oturumda,

Prof. Dr. Osman Türer’in başkanlık ettiği oturumda ise, Bursevî’nin “Rûhu’l-beyân” isimli tefsiri irdelendi. Bu bağlamda,

Prof. Dr. Mustafa Tahralı’nın başkanlığında gerçekleştirililen oturumda ise

Değerlendirme Oturumu’nda Prof. Dr. Yaşar Aydınlı, Prof. Dr. Andrew Rippin, Prof. Dr. Laila Khalifa, Prof. Dr. Mustafa Kara ve Prof. Dr. Mustafa Tahralı söz aldılar. Programın amacına ulaştığını belirten konuşmacılar, İsmail Hakkı Bursevî’nin eserlerinin ve fikirlerinin daha spesifik bağlamlarda hazırlanacak sempozyumlarla gündemde tutulmasıyla, Bursa’nın ulusal ve uluslararası platformlarda daha ileri düzeyde tanıtılmasına ciddi katkılar sağlanacağına dikkat çekti.

İSMAİL HAKKI BURSEVÎ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU - II

Tarih ve Yer Edit

Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi, Hüdavendigar Salonu

BURSA INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ISMAIL HAQQI BURSAWÎ - II

PROGRAM / PROGRAMME

İSMAİL HAKKI BURSEVÎ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU-II

1-3 Kasım 2013 / Bursa / Türkiye (Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi)

DÜZENLEYEN KURUMLAR / ORGANIZERS Edit

Bursa Valiliği Uludağ Üniversitesi

BAŞKAN / PRESIDENT Edit

PROF. DR. Kamil Dilek (Uludağ Üniversitesi Rektörü)

DÜZENLEME KURULUEdit

DÜZENLEME KURULU BAŞKANI / CHAIRMAN OF THE ORGANIZING COMMITTEE Edit

DOÇ. DR. Salih Çift (U.Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)


01DÜZENLEME KURULU / ORGANIZING COMMITTEE Edit

 • Prof. Dr. Yaşar Aydınlı
 • Doç. Dr. Salih Çift
 • Doç. Dr. Abdullah Kartal
 • Doç. Dr. Abdurrezzak Tek
 • Yard. Doç. Dr. Murat Yurtsever

BİLİM KURULU / SCIENTIFIC COMMITTEE Edit

 • Prof. Dr. Erhan Yetik
 • Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
 • Prof. Dr. Mehmet Demirci
 • Prof. Dr. Mustafa Kara
 • Prof. Dr. Mustafa Tahralı
 • Prof. Dr. Osman Türer
 • Prof. Dr. Süleyman Uludağ
 • Yard. Doç. Dr. Süleyman Sayar
 • Yard. Doç. Dr. Ali Namlı
 • Hümeyra Uludağ

SEMPOZYUM PROGRAMI PROGRAMME Edit

(09:30 - 10:30)

AÇILIŞ / OPENNING Edit

 • Protokol Konuşmaları / Protocol Speeches

(10:30 - 11:15)

 • Açılış Tebliği / Keynote Speech
 • Prof. Dr. Mustafa Kara
 • Öğle Yemeği / Lunch (11.15 – 13.30)
 • 1 Kasım 2013 Cuma / 1 November 2013 Friday

04(15:00 - 15:30) Ara / Break (13:30 - 15:00)

I. OTURUM / SESSION Edit

Başkan / Chair : Süleyman Uludağ

 • “XVII. Asır Azerbaycan’da Tasavvuf ve Tarikatlar” Hanımağa İsmailova
 • “Osmanlı Tasavvufunun Kuşatıcı Siması Olarak İsmail Hakkı Bursevi” Salih Çift
 • “The Influence of Ismail Haqqi Bursawi on Bosnian Sheikhs” Kazim Hacimezliç
 • “The Role of Sufism in the Philosophy of Seventeenth Century Islam” Konul Bunyadzade
 • 1 Kasım 2013 Cuma / 1 November 2013 Friday
 • 05(15:30 - 17:00)

II. OTURUM / SESSION Edit

Başkan / Chair : Erhan Yetik

 • “Müellifinin Anlatımıyla Rûhu’l-beyân’ın Yazılma Hikayesi ve Özellikleri”

Ali Namlı

 • “Rūh al-bayān and the Scholarly Genealogy of Quranic Exegesis“

Adrew Rippin

 • “Bursevî’de Akıl ve Aklîlik“

Veysel Kaya

 • “İsmail Hakkı Bursevî Tarafından İlk Sûfîlere Yapılan Atıfların Tasavvuf Düşüncesi

Bakımından Anlamı Üzerine“ Zafer Erginli

 • 1 Kasım 2013 Cuma / 1 November 2013 Friday

III. OTURUM / SESSION Edit

Başkan / Chair : Osman Türer

 • “From Ibn al-Arabî to Ismâîl Haqqi, According to the Rûh al-bayân” - Denis Gril
 • “Seyyid Muhammed Nâsır ve Subhatü’s-sâlikîn’i”

Murat Yurtsever Laila Khalifa Walizar Jahantab

 • 2 Kasım 2013 Cumartesi / 2 November 2013 Saturday
 • (11:00 - 12:45)

IV. OTURUM / SESSION Edit

Başkan / Chair : Mustafa Tahralı

 • “[[Bursalı İsmail Hakki as Commentator: An Examination on the Tefsîr Rûhü’l-beyân and

the Rûhü’l-Mesnevî]]" - Jamal Elias

2 Kasım 2013 Cumartesi / 2 November 2013 Saturday

Ara / Break (14:00 - 15:45)

V. OTURUM / SESSION Edit

Başkan / Chair : Mustafa Kara

 • “Ibn al-Arabî’s Five Divine Presence Reception in the Anatolian and Ottoman World”

Victor Palleja de Bustinza

 • “Rûhu’l-beyân’da Yahudîlik ve Yahudîler”

Süleyman Sayar

 • “Hikmetî Mehmed Efendi ve Terekesi”

Ali İhsan Karataş

 • “İsmail Hakkı Bursevî Tekkesi ve Haziresindeki Mezar Taşları”

Hicabi Gülgen

 • “İsmail Hakkı Bursevî’nin Eserlerinde Derviş Çeyizi ve Celvetiyye Geleneği”

Hümeyra Uludağ

 • 2 Kasım 2013 Cumartesi / 2 November 2013 Saturday

(16:15 - 17:30)

DEĞERLENDİRME OTURUMU / EVALUATION Edit

KATILIMCILAR / PARTICIPIANTS Edit

 • Andrew Rippin
 • Mustafa Kara
 • Mustafa Tahralı
 • Liala Khalifa
 • Süleyman Uludağ
 • Abdurrezzak Tek (Bursa)
 • Ali İhsan Karataş (Bursa)
 • Ali Namlı (İstanbul)
 • Andrew Rippin (Kanada)
 • Denis Gril (Fransa)
 • Erhan Yetik (Samsun)
 • Hanımağa İsmailova (Azerbaycan)
 • Hasan Kâmil Yılmaz (Ankara)
 • Hicabi Gülgen (Bursa)
 • Hümeyra Uludağ (İstanbul)
 • Jamal J. Elias (ABD)
 • Kadir Gömbeyaz (Bursa)
 • Kazim Hacımezliç (Bosna Hersek)
 • Konul Bünyadzade (Azerbaycan)
 • Liala Khalifa (Ürdün)
 • Masataka Takeshita (Japonya)
 • Murat Yurtsever (Bursa)
 • Mustafa Kara (Bursa)
 • Mustafa Tahralı (İstanbul)
 • Osman Türer (Kilis)
 • Salih Çift (Bursa)
 • Süleyman Sayar (Bursa)
 • Süleyman Uludağ (Bursa)
 • Tawfiq Subhani (İran)
 • Veysel Kaya (Bursa)
 • Victor Palleja de Bustinza (İspanya)
 • Walizar Jahantab (Afganistan)
 • Yaşar Aydınlı (Bursa)
 • Zafer Erginli (Rize)

2 Kasım 2013 Cumartesi / 2 November 2013 Saturday


DeğerlendirmelerEdit

Osmanlı alimleri arasında eserlerinin çokluğu ile tanınan İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri, ikincisi düzenlenen sempozyumla anıldı.

Bursa Valiliği ve Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde ortaklaşa düzenlediği '2. Uluslararası İsmail Hakkı Bursevi Sempozyumu'na, Vali Münir Karaloğlu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hasan Kamil Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ödünç, UÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Dilek, Bursa Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, dünyanın bir çok ülkesinden akademisyenler ve davetliler katıldı.

Büyük İslam alimi İsmail Hakkı Bursevi’yi anmak için düzenlenen uluslararası sempozyum hakkında bilgi veren Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Salih Çift, İsmail Hakkı Bursevi’nin tek başına bütün bir Osmanlı düşüncesini temsil edebilecek güçte bir mütefekkir olduğunu ifade etti. Bu düşünceden yola çıkarak, bu kuşatıcılığı aktaracak bir organizasyon yaptıklarını dile getirdi.

YILMAZ: BİZ BURSEVİ’Yİ KONUŞTUKÇA, O BİZİ DÜNYAYA HAYKIRIYOREdit

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hasan Kamil Yılmaz ise şöyle konuştu: “İnsanlar vardır memleketleri ile milletleri ile övünürler. İnsanlar vardır, memleketleri, şehirleri ve milletleri onlarla övünür. Bursevi bunlardan biridir. 2007 yılı UNESCO tarafından Mevlana yılı olarak kutlanmıştı. O zaman biz güya Mevlana’yı tanıtıyorduk ama belki aslında Mevlana bizi yani Türkiye’yi dünyaya anlatıyordu. Aslında Bursevi’yi konuştukça aslında Bursevi bizi, Bursa’yı, Türk ve İslam kültürünü dünyaya haykırıyor demektir.” Vali Münir Karaloğlu da bazı insanların kandil gibi etrafına ışık saçtığını, kutup yıldızı gibi yön bulunmasına yardımcı olduğunu belirterek, “İnsanlar vardır bahri ummanlar gibi mana denizinde inci mercan çıkarırlar. Hayatını gönül fukuhatına adamış İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri de bu coğrafyanın yetiştirdiği mutasavvıflardan birisidir.” diye konuştu.

KARA: AMERİKA’DAN BURSEVİ’NİN KABRİNİ ZİYARET ETMEYE GELİYORLAREdit

Sempozyumun açılış tebliğini sunan Prof. Dr. Mustafa Kara, 10 sene önce başından geçen bir olayı anlattı. Amerika’dan bir grubun Bursa’ya geldiğini, ellerinde İsmail Hakkı Bursevi’nin bir kitabını gösterdiklerini ifade eden Kara, şunları dile getirdi: “Aslında kitabın yazarı Abdullah Bosnevi ama zuhulen İsmail Hakkı Bursevi yazılmış. Onlar da kalkmışlar Amerika’dan, bu kitabını okudukları kişinin kabrini ziyaret etmeye gelmişler. Müslüman değiller. Ama kitabını okudukları bir adamın kabrini ziyaret etmek için Amerika’dan kalkıp Bursa’ya geliyorlar. Ey hala Bursevi’nin kabrini ziyaret etmeyenler, hala Molla Fenari’nin kabrini bilmeyenler, selam olsun.”

Dış linklerEdit

Dosya:İlahiyat-semp-program.pdf

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.