FANDOM


Sempozyumda, Prof. Dr. Yaşar Aydınlı’nın başkanlığında;
Prof. Dr. Mustafa Tahralı’nın başkanlığında gerçekleştirililen oturumda ise

Ruhul Beyan tefsirinin tercümeleri ve mütercimlerin listesiEdit

Ömer Faruk Hilmi

Ruhu'l-Beyan tefsirinin onuncu cüzü, ayın günleri içinde bin yüz Hicrî: 1100 senesinin Zil-Hicce ayının ikinci günü Bursa şehrinde Vakıa evinde tamam oldu.


Allâhü Tealâ hazretleri Bursayı korusun.


Allâhü Teâlâ hazretlerine hamd-ü senalar olsun


Mübarek Ruhu'l-Beyan tefsirinin onuncu cüzünün tercümesi, ne güzel tevafuk ki, Hicrî 1426'nın Zilhicce ayının ikisinde Mekke-i Mükerreme'de tamam oldu.


Allâhü Teâlâ hazretleri Mekke-i mükerremeyi her türlü noksan¬lıklardan muhafaza etsin. Onu korusun


Allâhü Teâlâ hazretlerine hamd-ü senalar olsun.


Mütercim: Ömer Faruk Hilmi.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.