FANDOMİsmail Hakkı Bursevi İsminin Hat sanatıyla yazılışı

İsmail Hakkı Bursevi isminin hat sanatıyla meşk edilmesi

Bakınız

Şablon:İsmail Hakkı Bursevi d


İsmail Hakkı Bursevî Ismail Haqqi al-Barousawi Ismail Haqqi al-Barsawî شيخ اسماعيل حقي البرسوي İsmail Hakkı Tekkesi
Milletlerarası İsmail Hakkı Bursevi Sempozyumu Dosya:Sayi 4 makale 16.pdf İsmail Hakkı Bursevî Uluslararası Sempozyumu II [1]
Ruh-ul Beyan Tafsir Ruh al-Bayan The Kernel of the Kernel
Google books : Online Tefsir - Mevzu zannedilen hadisler çıkarıldı deniliyor. [2] ........ okuma [3] Tafsir Ruh al-Bayan تفسير روح البيان Author: Ismail Haqqi al-Barousawi (died 1127 AH) شيخ اسماعيل حقي البرسوي Tafsir Ruh al-Bayan is one of the famous Sufi Tafsirs of Quran, popular in Sunni scholars and often quoted from. Arabic version contains 10 volumes. It has also been translated in Urdu by Mufti Faiz Ahmed Owaisi The author Sheikh Ismail Haqqi was a great sheikh of Celveti Mujaddidi order. One of his Turkish books has been translated into English with the name "Kernel of kernels" The Kernel of the Kernel
Allah converses in Persian when content and in Arabic when angry ???[4] The Sunni scholar Imam Ismail Haqqi al-Barousawi (died 1127 AH) in his esteemed commentary of the Holy Quran, namely Ruh al-Bayan, Volume 10 page 480 under the commentary of Surah al-Qadr states: وفى بعض الاخبار ان الله تعالى اذا تكلم بالرحمة تكلم بالفارسية والمراد بالفارسية لسان غير العرب سريانيا كان او عبرانيا واذا تكلم بالعذاب تكلم بالعربية "And some narrations state that when Allah (swt) converses in kindness He does so in Farsi (Persian), Farsi meaning a language other than the language of the Arabs; be it Syrian or Hebrew, and when He makes reference to punishment, He converses in Arabic". Bazı haberlerde gelmiştir ki Allahü Teala rahmeti ile tekellüm edeceği zaman Farisiyle tekellüm eder; Farisi'den murad Arab lisanın gayrı Suryanice veya İbranice olur. Ve azap ile tekellüm edeceği vakit Arabi tekellüm eder.
Şablon:İsmail Hakkı Bursevi

İsmail Hakkı Bursevi Sempozyumu ve İsminin Hat sanatıyla yazılışı

İsmail Hakkı Bursevi/BeyitEdit

“Her nefeste bir tecellî-i Hüdâ ister gönül
Kendine bu gurbet içre bir âşinâ ister gönül.”
“Zikr ü fikrin daima Hak eyle dilden Hakk’ı sür
Hak ila hâk olmadır hakk u hakikatten garaz.”
“Canımın cânânı sensin yâ Muhammed Mustafa
Derdimin dermânı sensin yâ Muhammed Mustafa.
Çıkmadı bahr-i muhitte senin gibi cevher
İlm ü hikmet kânı sensin yâ Muhammed Mustafa”.


İsmail Hakkı Bursevi/BeyitEdit

(1135) senesinde tekrar Bursa'ya teşrif ile halen günümüzde mevcut bulunan Dergah-ı Şerifeyi on kese akçe sarfı ile inşa etmişler, manevi bir işaret üzerine Cami-i Muhammed-i olarak tesmiye etmişlerdir.Şu tarih-i beyitleri söyleyerektevhidhane kapısı üzerine ta'lik eylemişlerdir.

Kale İsmailü'l-Hakkıyyi'l-Münzevi
Fi makam-ı salikıhül kadhedev
Celvetiyyü'l-intisabi fi't-tariki
Ekberu's-sırri fi men Ürşidü
Veffekalahül kerim el'müstean
Men yedi kad tame haze'l-meşhedü
Bel sivel faalü la fihi şerikün Vahhidullahe teala vahhidü Vefalü'l-hayra, recen lil felahi Vezkürullahe kesiran tehtedü
Eyyülhe's-safiyyeh ehlüls sefa İn eradtüm, iktiraben

fescüdü Kale li't-tarihi banihi'l-fakiri Temme beytullah-i sallu va'budu..


Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.