Ekrad ve İsmail Hakkı Bursevi tefsiri.jpg

Facebookta bir tartışma: 

https://www.facebook.com/notes/med-zehra/osmanl%C4%B1ya-ba%C4%9Fl%C4%B1-medreselerin-temel-ders-kitab%C4%B1-olan-r%C3%BBhul-bey%C3%A2n-adl%C4%B1-eserde-yaz%C4%B1/474667986690

Osmanlı'ya bağlı medreselerin temel ders kitabı olan "Rûhu'l-Beyân" adlı eserde yazılan Kürtlere yönelik ırkçı ifadeler....[düzenle | kaynağı değiştir]

21 Aralık 2010, 23:09

Kürtler talancı, çapulcular. Bırakın onları İslam'ın ümmetinden saymayı, onlar insan bile değil..." 300 yıl boyunca Osmanlı'ya bağlı medreselerin temel ders kitabı olan "Rûhu'l-Beyân" adlı eserde yazılan Kürtlere yönelik ırkçı ifadelerden sadece birkaçı.

İsmail Hakkı Bursevî'nin 1700'lerin başında yazdığı tefsir kitabının orijinaline ulaşan ilahiyatçı emekli din adamı Mehmet Sena Karakaş'a göre Kürtlere yönelik "kuyruklu ve mağaralılar" şeklindeki iftiralar böyle başlamıştı.

"Kürtlere kuyruklu derler, yalan/Kuyrukları yok./Yalnız çok asi, çok fakir insanlar./ Zenginleri de var ama az..." Nazım Hikmet, bir şiirinde Kürtlere ilişkin çevresinden duyduğu iftiraları böyle anlatıyordu. Hatta 1950'liler başında Anadolu'ya okuma giden Musa Anter gibi Kürt aydınlarının da kuyruklarının olup olmadığı dahi kontrol edildiği söyleniyor.MEVLANA MESNEVİSİNİN BÜYÜK ŞAİRİ!

Ancak Kürtlere yönelik aşağılayıcı ifadelerin sadece 20. yüzyıl ile sınırlı olmadığı ortaya çıktı. Zaten uzun zaman Kürtlere "dağlılar, eşkıyalar, çapulcular, kırolar, mağaradan gelmişler" şeklindeki iddiaların tam olarak kaynağının ne olduğu bilinmez. Fakat 1653-1726 yılları arasında yaşayan İsmail Hakkı Bursevî'nin "Rûhu'l-Beyân" adlı eserinde açıkça Kürtlere yönelik ağır ithamlar yer alıyor.

Aynı zamanda Mevlana mesnevisinin en büyük şairi görülen İsmail Hakkı Bursevî, Osmanlı'da önde gelen din adamları arasında kabul edilir.

Hatta II. Viyana seferinde Osmanlı askerine vaaz ve nasihat etmek üzere görevlendirilen Bursevî, Celvetiyye Tarikatı şeyhlerindendi ve 100'den fazla İslami esere imza atmıştı.

10 yıldan fazla üzerinde çalıştığı ve 1705 yılında bitirdiği "Rûhu'l-Beyân" eseri ise 300 yıl boyunca Osmanlı medreselerinde Kuran-ı Kerim tefsirinin ders kitabıydı.

'KÜRTLERİN YAŞADIĞI BÖLGELERDEN BİLE GEÇMEYİN'

12 ciltten oluşan eserin 5. cildinin 497. sayfasında Bursevî, sözü dönüp dolaştırıp, Kürtlere getiriyor ve ağır hakaretlerde bulunuyor. Hz. İbrahim'in yakılmak istendiği anlatılan Kuran-ı Kerim'in Enbiya Süresinin 68. Ayeti'ni inceleyen ve tefsir eden Bursevî

"Zaten Hz. İbrahim'i ateşe atılma fikri Kürtlerden geldi. Hz. Ömer'in oğlu Abdullah da tefsirinde böyle söylüyor" diyor. Ancak Hz. Ömer'in oğlu Abdullah'ın gerçekten bu iddiada bulunup bulunmadığı yada kimden duyduğuna dair herhangi bir kaynak yok. Kürdistan dışında bütün Osmanlı medreselerinde temel eğitim kitabı olan ve Arapça yazılan "Rûhu'l-Beyân"da Bursevî, bu iddiadan yola çıkarak Kürtlere yönelik ırkçı hakaretlerde bulunuyor.

Kürdistan'a gitmeden, Kürtleri tanımadan Bursevî'nin Kürtler hakkındaki bazı iddiaları şöyle:

"Ömrüme, hayatıma, canıma varlığıma yemin olsun ki İbrahimi milleter içinde Kürtler kadar bozguncu, cefa eziyet veren yoktur. Onlar kadar başka kötüsü olan yoktur. Ahlaksızlar, davranışları Müslümanların mallarını talan etmektir. Bildikleri zülümdür, hırsızlıktır, yol kesiciliktir, insan öldürmektir. Muhamed'in ümmetinde bunlar gibi bir millet yoktur. Allah onları insanlar içinde çoğaltmasın, onların en salihlerinden bile kendinizi koruyunuz ve onların yaşadığı bölgelerden bile geçmeyiniz."

KİTAP KÜRDİSTAND'DAKİ MEDRESELERE GİRMEDİ

Bursevî'nin ırkçı fikirlerinin yer aldığı, hatta Kürtlerin katliama uğramasını normal karşılayan "Rûhu'l-Beyân", Kürdistan'daki medreselerde okutulmamıştı. Çünkü Cumhuriyet'in kurulmasıyla yasaklanan Kürdistan'daki medreselerde her zaman eğitim dili Kürtçe'ydi. Daha çok Kadi ve Celaleleyen gibi Arap alimlerinin tefsir kitapları okutuluyordu.

"DİN ADAMLARI BURSEVÎ'NİN SÖZLERİYLE YETİŞTİRİLDİ"

"Rûhu'l-Beyân" eserindeki o sayfayı ortaya çıkaran ise Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu emekli imam Mehmet Sena Karakaş. 2005 yılında Marmara bölgesinde imamlık yaptığı sırasında bir arşivde eserin orijinaliyle karşılaştığını söyleyen Karakaş, sözkonusu sayfanın fotokopisini ise 2007 yılında çekmiş.

ANF'ye bilgi veren Karakaş, yıllarca elindeki sayfa ile "Rûhu'l-Beyân"daki Kürtlere yönelik iddiaları başta Türk müftüleri olmak üzere birçok alime göstermiş. Özellikle de Hz. İbrahim'in Kürtler tarafından yakılmak istenmesine yönelik iddiayı araştırmış.

'OSMANLININ KÜRTLERE BAKIŞINI ANLATAN EN ÖNEMLİ BELGE'

Belgeyi "Osmanlı'nın Kürtlere karşı olan resmi ideolojisini gösteren en güzel kanıt" olarak nitelendiren araştırmacı din adamı Karakaş'ın konuya ilişkin yorumu ise şöyle:

"Eğitim sisteminin resmi ideolojisini bu fikirle beslenilen bir halk İslam dininin insanları birbirine kardeş kılma düşüncesine tam tersidir. Bu nedenle tarih boyunca resmi medreselerde bu gibi tefsirleri okuyarak yetişen Osmanlı din alimleri Kürtlere hep art niyetle bakmışlar, onları küçük düşürmüşler, aşağılamışlar ve Kürtlere bu gözle bakılmasını reva görmüşler.

Oysa İslam dini insanları birbirine kardeş edinmiş, hiçbir milletin kavmin diğerinden üstün olmadığını bildirmiş. hatta peygamberimiz Riyaldu salihin hadis kitabında 1580 nolu hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur: "İnsanlar, iki davranışından dolayı küfre girer; bir; bir insanı ırkından dolayı küçük düşürmek, ikincisi; ölünün arkasından bağırıp çağırarak ağıt yakmak."

NEMRUT KÜRT, YAKMAK İSTEYEN KÜRT, PEKİ HZ. İBRAHİM?

Peygamberlerin gönderilen kavimden olduğuna dikkat çeken Karakaş, Kuran-ı Kerim'in İbrahim Süresi 4. ayetinden şu örneği veriyor:

"Allahın emirlerini onlara iyice açıklasın diye her peygamberi yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik." Hz. İbrahim'in Mezopotamya'nın tarih boyunca değişmeyen yerli kavmi olan Kürtlerden olduğunu belirten araştırmacı-yazar Karakaş'a göre, sadece Nemrut ve onun yakılmasını öneren kişinin Kürt olarak kabul edilmesi, Kürtlere yapılmış büyük bir haksızlık.

Peygamberlerin gönderildiği toplumu ıslah etmek amacıyla görevlendirildiğini hatırlatan Karakaş "İbrahim eleysuselam da Kürt idi. Onu inkar edenler de yine Kürtlerden bazılarıydı; Nemrut gibi. Elbette ateşe yakma fikrini veren o milleten olacak ve Kürt olacaktı. Sadece ateşe yakma fikrini verenlerden zikir etmek, konuyu çarpıtmaktan başka bir şey değildir" diyor.

KÜRTLER BİRARAYA GELMESİN BEDDUASI NEREDEN GELİYOR?

Zaten Karakaş, "Rûhu'l-Beyân"daki o sayfayı görünce, gençlik yıllarında duyduğu ve Hz. İbrahim'in söylediği iddia edilen "Yarabbi Kürtler devamlı bir araya gelmekten yoksun bırakılsın, birliktelikleri hiçbir zaman sağlanmasın" bedduasının kökeninin nereden geldiğini daha iyi anlamış.

Karakaş, Bursevî'ye ait bedduanın ağızdan ağzı dolaşarak Hz. İbrahim'e mal edildiğini görmüş. Şu anda emekli olan ancak özellikle İslam kaynaklarında Kürt düşmanlığı konusuna yönelik araştırmaya çalışan Karakaş o sayfayı gördüğünde hissettiklerini şöyle anlatıyor:

"Marmara bölgesindeki görevim sırasında bazı hoca arkadaşlarla birlikte tefsir dersini işlerken okuduğumuz kitabın mezkur olan ayetin tefsirine bakınca konun ne kadar acayip bir şekilde çarpıtıldığını gördüm ve gerçekten çok rahat ettim. Çünkü o zamana kadar Kürtler hakkında ululazım (büyük) bir peygemberin söylediği iddia edilen bedduanın bir peygamberden değil de ırkçı bir müfessirin yaptığını görmüştüm."

"Rûhu'l-Beyân"ın şimdiye kadar Türkçe'ye çevrilen eserlerinde Kürtlere yönelik ifadelerin çıkartıldığını belirten Karakaş, kitapların hem Arapçasını ve hem Türkçesini karşılaştırarak izlemeye devam ediyor.

Ancak www.sorularlaislamiyet.com adli internet sitesinde 15 Kasım 2010 günü bir okuyucu "İbrahim Hakkı Bursevî´nin Ruhu'l-Beyan adlı tefsirinde

'Vallahi Kürtler Müslüman değildir. Sakın bunların en salihleriyle bile arkadaşlık etmeyin ve bunların bastığı toprağa da basmayın' diye bir ifade geçiyor mu?" sorusunu yöneltmişti.

Türk din adamı editörün verdiği yanıt ise oldukça ilginç. Bursevî'nin savunması şöyle yapılıyor: "Kürt milletinin tamamına bu tarzda hücum etmek ve özellikle de "Kürtlerin salih olanlarıyla bile arkadaşlık, yakınlık kurulmamasını" tavsiye etmek, fevrî bir hareketin, duygusal bir yaklaşımın ortaya çıkardığı bir durumdur. Allah taksiratını affetsin."

http://www.gazetekurd.net/index.php/kultur-edebiyat/5552-meger-kuyruk-bursevininmis

İsmail Hakkı Bursevî'ye gelince Müslüman Kürd'ü aşağılayıcı ve müslümalığını red edici bir tavrın O'na ait olamayacağı bedahat ifade eder ve tümüyle merduddur!!!... Ortaya konan vesika(!nın) hiç bir hükmü yoktur. Siz Muhiddin-i Arabî Hazretlerinin kaç çeşit Füsussu olduğunu ve bazılarında ne türlü fecaatlerin yazılı olduğunu bilseydiniz vesika diye pislik sokuşturulmuş şeyleri bayraklaştırmakta bu derece ayarı kaçık bir tavrı sergilemezdiniz...

Diğer bir konu, İttihad ve Terakkî'nin ve Cumhuriyetin Müslüman Türk'ten Kâfir Türk imal etme baskı ve zorbalığına rağmen, eğer müslüman türk hala "kardeş" gördüğü müslüman kürde sarılıyorsa, bu İslam terbiyesinden geçmiş Osmanlı'nın eseridir.. Ve Kürd'e sırf Kürt olduğu için yönelen nefret küfrün Osmanlı'nın şahsında birleşmiş tüm islam milletlerine yönelmiş KÜFRÜN NEFRETİDİR, müslüman türk'ün değil!!..

Diğer bir konu, TC nasıl müslüman olmayan Türklük tezinin temsilcisiyse, PKK'da müslüman olmayan KÜRTLÜK Tezinin temsilcisi.. Birisi Şeyh Saidi İngiliz uşağı diye sunar, diğeri de İsmail Hakkı Bursevî'nin eserine sokuşturulmuş bir pislikle Kürt düşmanı diye!... Ve mesele gelir dayanır, müslümanlık da neymiş asıl olan Türklük veya Kürtlüktür noktasına dayanır... İslam itibarsızlaştırılır!.. Müslüman bir delikten iki defa ısırılmaz ve ahmak olmaz...

Osmanlı İslam Devleti idi. Yani müslüman kürdün devleti.. Yani KÜRT DEVLETİ!!!.. müslüman olmayan kürdün de müslüman olmayan türkle beraber Allah belasını versin, neslini kurutsun ve darmadağın etsin!..

Med Zehra'ya hiç yakıştıramadım..22 Aralık 2010, 00:35 · Beğen · 4

 • [5]Abdullah Kuloglu "ALLAH (cc) biz kürtleri türklerin şerrinden korusun..." senin bu yazdığının İsmail Hakkı Bursevî'ye atfedilen çirkinlikten ne farkı var!!!...

Kürtler İslamiyeti daha önce kabul etti diyorsun ve ne güzel?!!.. Araplarda hepsinden önce kabul etti ne güzel!.. Kabul edenleri var etmeyenleri var ayrı mesele ama güzel yani... Türkler en geç kabul edeniyle, onlardan önce kabul etmiş tüm müslümanların kardeşidir!.. Biz müslüman olmayan şahsı, İslam'ın ölçülerine girmeyen fikri, ideolojiyi, rejimi, devleti red ederiz!.. ÖLÇÜ İSLAM, Farz-ı Muhal Türkler'e de peygamber gelmiştir, ayet böyle diyor. Kabul edeni oldu, etmeyeni oldu!.. Kabul eden makbûl, kabul etmeyen merdud oldu!.. 

Şimdi sana birşey söyleyeyim... Ben müslüman kürd'ün İslam dışı Türklük bahanesiyle zulme uğraması karşısında, müslüman türk'ü yine İslam ölçüsüyle ihtar ederim... 150 yıllık "Asimilasyon" Müslüman Türk üzerinden tezgahlanıyor ve kafa kaldıran herbirinin kellesi alınıyor, alındı!!!... Osmanlı'nın çöküş yıllarında müslüman türk beldeleri "analar diyarı"na döndü!... Sırf Hicaz savunmasında 600,000 baba,abi,kardeş gömüldü!... Anadolu'nun nüfusu 12,000,000 o gün!!!... Yorgun bitik ve batılı küfür sürülerinin ezdiği ekseriyeti ilim bilmez bitikler yurduna döndü Anadolu!!!... Ve bu bitik milletin tepesine kabûs gibi çöktü DEVŞİRMELER!!! Devşirmeler Ziya Gökalpinden tut, İnönü'ye kadar Kürt, Türk ne çeşit arıyorsan var!.. Türk devletleri derken?!... TC müslüman türk'e rağmen ve ona karşı bir devlettir!... Osmanlı ise müslüman türk'ten neşet etmiş ve vücud bulmuştur... İslam Devletidir!... Fakat bu demek değildir ki, Osmanlı müslümanlık bakımından idealdir. Fakat bağlı olduğu itikad devlet çapında ortadadır. Günahsız değildir ama müslümandır. Müslüman Kürt Devleti Eyyubiler, müslüman kürd'ü temsil eder. Eyyubiler dikkat et ne dediğime, "BENİM DEVLET"imdir. Allah Rasul'ünün kurduğu "İDEAL DEVLET" tüm islam milletlerinin ve toplulukalarının kurduğu İSLAM DEVLET"lerine ölçüdür, misaldir, örnektir. Peygamber benim Peygamberimdir der tüm müslümanlar!.. Sen şunu diyebilirsin. Müslüman Türk'ün, kavim yönünden gelen şu zaafları vardır, şu noksanları vardır..vs. Kürd'ün de vardır, Arabın da vardır.

Eğer bugün Kürtler, Şeyh Sait'in izinden giderek "Silahlarını" İslam için çekme çizgisini südürerek, PKK değilde Partia İslamika Kürdistan PİK olsaydı, ancak ancak 1960'lardan sonra yetiştirilmesi mümkün olabilmiş evlatlarıyla müslüman türk'ün de desteği ile TC sahte rejiminin işi bitirilmiş olurdu... Sen PKK'nı PİK'e çevirmeye bak, asıl olan budur... TC'nin bizim için asıl mesele olması gibi!.. Sen daha doğudan ve batıdan gelen iradenin adresini fark etmemiş ve kendini hedeflendirememişsin güyya türke, senin zihniyetindeki türklerde kürde laf sokuyor!.. Ve bu zihniyetin temsilcileri olarak iki taraf da Türk ve Kürt, biz çoğunluk ise ne türk ne kürt!!!!... 

Türk de benim, Kürt de!!!.. Ne şeyh said'i feda ederim, ne de İskilipli Atıf'ı!!!... Birisi 80 yıllık, diğeri onun aksi sedası halinde 30 yıllık nev-zuhurlara bırakacak değiliz İslam topraklarını!..22 Aralık 2010, 01:48 · Beğen · 5

 • [6]Zamanın Zeynebi "Biz, Fatih Sultan Mehmed Hân Kadar Türk, Said Nursî Hz. Kadar da Kürdüz! Ve Hepimiz Aynı Kilimin Desenleriyiz .! .. M.YAZICIOĞLU...22 Aralık 2010, 13:02 · Beğen · 1
 • [7]MED ZEHRA Selamun Aleykum Umeyr kardeş. Öncelikle yazınızda büyük bir öfke olduğunu görüyoruz. Ve hissiyatın daha ağır bastığını maalesef görüyoruz. Bir şeyi inkar etmek için onu çürütecek bir delil veya bir belgeye sahip olmanız gerekir. Varsa buyurun söyleyin. Yoksa kabullenmemekle inkar edemezsiniz. veya olmadığını ispatlayamazsınız. 

Ve buradaki taarruz bir şahsa ve devletedir İslama Bayraktarlık yapılan bir millete değil.dir. OSMANLI DEVLETİ ŞERİAT-I GARRA NIN VE MUTLAK MANADA ÜMMETÇİLİĞİN HAKİM OLDUĞU BİR DEVLET DEĞİLDİR. OSMANLININ ŞERİATA VE ÜMMETÇİLİĞE TERS DÜŞEN NOKTALARI SİZDE TASDİK EDERSİNİZ Kİ ÇOKTUR.  SAHABE ŞERİATA TERS OLDUĞU İÇİN GEREKTİĞİNDE KILIÇ ÇEKMİŞTİR. BIRAK BİZDE BİRAZ ELEŞTİRELİM... VE ÜSTAD'IN OSMANLI ZAMANINDA SÖYLEMİŞ OLDUĞU ŞU SÖZ DERİN BİR MANA İÇERİR VE DAVAMIZA BİR BURHANDIR. "DEĞERLİ, SAHİPSİZ BİR KAVMİN-kürtler- REÇETESİ İTTİHAD-I İSLAMDIR" DEMEK OSMANLI ZAMANINDA DA SAHİPSİZDİK.  Teemmel!!!22 Aralık 2010, 13:56 · Beğen · 1

 • [8]MED ZEHRA "ALLAH (cc) biz kürtleri türklerin şerrinden korusun..." diyen kardeş. Bu duayı hiç bir ehl-i insaf kabullenmez.

ALLAH BİZİ TÜRKLERLE, ARAPLARLA ve BÜTÜN İSLAM KAVİMLERİYLE İTTİHAD-I İSLAMDA BULUŞMAYI NASİP ETSİN...22 Aralık 2010, 14:11 · Beğen · 3

 • [9]Yusuf Çarboğa osmanlının niye yıldığı belli Kürtlein ahını almış22 Aralık 2010, 14:29 · Beğen
 • [10]Abdullah Kuloglu Osmanlı zamanında sahipsizdik demeniz boş söz... İttihat Terakki'nin varlığı ile birlikte artık fiilen Kadîm Osmanlı'yı aramayınız... Kaldı ki, Osmanlı'nın tüm uygulamalarının bütün tarihi boyunca eksiksiz olamayacağını da belirttiğimi zan ediyorum... Prensipte tenkid hakkınız baki... Bu müslüman türk olarak benim de hakkım. Osmanlı bugünün ifade kalıpları içinde Türk Devleti diyemeyiz. Müslüman Türk'ten neşet etmiş ve idealini Ümmetin devleti olmakta görmüş diyebiliriz. Yoksa bugün TC'nin benimsediği ve benimsettiği kemalist batı tipi, gayri islami Türkçülük ve ulus devlet hikayeleriyle Türk'e ve Kürd'e topyekûn çıkartılan fatura, ASİMİLASYON'dur...

Ortada bir vesika diye sunduğunuz bir şey var. Ve bu vesika "vesika" olması yönünden, yani tarihi olarak var olan bir şey olabilir. Fakat bunun İsmail Hakkı Bursevî'nin yazdığı orjinali olup olmadığının vesikası değil bu yazdığınız... Acele tavır demem de bu yüzden!..

İkincisi, batı tipi türk milliyetçiliği ile zihinleri yaralanmış türk imamlar sözü yerinde bir tenkiddir... Eyvallah derim buna. Bu mesele bugün 150 yıllık bir asimilasyon ve dönüştürme faaliyetinin bir parçası olarak müslüman türk'e sızmış ve tesir etmiştir. Zaten bunu diyorum, aynısı şimdi, müslüman türk'e güyya İslamî soslarla yutturulduğu gibi müslüman kürte de yapılmaya çalışılıyor, çalışılacaktır. 

Demek ki mesele şurda düğümleniyor İslam'da milliyet, kavim hakikati davasının diğer tüm dünya meseleleriyle birlikte ölçülendirmeleri ne olmalıdır?

Bugün ister müslüman türk isterse müslüman kürt olsun, demokratik düzen ve hukuk dışı, kendi teşkilat fikriyle var mıdırlar?... Kendi meselesini dahi konuşurken, fikren ve zımnen mahkûmu olduğumuz durum ortadadır. Türk imam veya müslümanlar zihniyet olarak yamultulurken, müslüman kürdün "demokratik" temelli veya sosyalist temelli veya bilmem şu bu temelli yamulmasına ne diyeceğiz..

Her neyse meramım anlaşılmışdır umarım. 

Baki selam ve dua ile!..22 Aralık 2010, 15:00 · Beğen

sanki hiç olmamış yada hiç olmayacak bişeymiş gibi tuhaf karşılamaniz çok garip... Kürt halkına yapılan bu tarz tacizleri tarihin her sayfasında rastlamak pek mümkün. Sadece kürtlerle sınırlı kalmayıp müslüman arap kardeşlerimize de yapılan çok saldırılar vardır. Emsalleri cogaltabiliriz.. Eminim yavuzun muş'taki çeşme hadisesini inkar etmeyeceksiniz. Örnekleri çoğaltabiliriz.... Diğer bir husus, faşizmin ve nazizmin tellalığını, zalimlerin amatör irgatliğini yapan İT'çilerin(ittihat ve terakı) zehirli ağacın semeresi olan, laikligin ve faşizmin gayri meşru çocuğu olan TC'ye toz kodurmamaniz ne garip.....22 Aralık 2010, 20:49 · Beğen · 1

 • [16]MED ZEHRA Umeyr kardeş. Bize yapılan zulümler dile getirildiği zaman ve Bazı şahısların Kürtlere yaptığı zulümler dile getirildiği zaman niçin Başka Milletlerin çektiği sıkıntılar hemen dile getirilmek isteniyor anlamış değilim. Konumuz Türklerin bu yüzyılda mar...Daha Fazlasını Gör22 Aralık 2010, 21:42 · Beğen · 2
 • [17]Abdullah Kuloglu Med Zehra kardeşim, tam tersine böyle olmaması garip olurdu... Bu yukarıdaki yazımda ifade ettiğim şekliyle " doğudan ve batıdan" türk ve kürdün aynı kader çizgisine mahkûm edilmek istenmesinden belli, BİR VE AYNI görüldüğünün -düşman gözünde(!)- en bü...Daha Fazlasını Gör22 Aralık 2010, 22:11 · Beğen
 • [18]MED ZEHRA Büyüklerimizden sohbetler kardeş. Gerçi isim garip oldu ama neyse 

İfrat ve tefrit islamda yoktur. "Eğer gerçekten bursevi hazretleri böyle ifadeler kullanmışsa (ki hiç sanmıyorum) elimde bursevi'ye ait ne kadar kitap varsa hepsini yakacam. " Bir kitabı bir cümleden dolayı yakmak kitaptaki diğer hakikatlere karşı bir saygısızlık olur. Yanlış varsa orayı çizin ve diğer hakikatlrden mahrum kalmayın. Ve ayrıca "henüz islami mahiyetine sıkı sıkı sarılan kürt kardeşlerimizi önce türkiyeden sonra da dinlerinden ayırmak için yapıldığını düşünüyorum" İslami mahiyete sıkı sıkı sarılmamız henüz değil, asırlar önce olmuştur. Siz gidin sorun. Tabi doğru cevap alacağınıza kalbiniz tam manasıyla tatmin ise..? ÜSTELİK BİZ BU TÜR SÖZLERİ SÖYLEYEN ŞAHISLAR İÇİN ÜMMETİ OLUŞTURAN MİLLETLERDEN OLAN TÜRKLERLE DÜŞMAN OLACAK TA DEĞİLİZ. SALİH BİR TÜRK, BİN RAFİZİ KÜRTTEN DAHA EVLA OLDUĞU GİBİ; SALİH BİR KÜRD, BİN RAFİZİ TÜRKTEN DAHA EVLADIR.22 Aralık 2010, 22:43 · Beğen · 3

BU HAMUR ÇOOK SU GÖTÜRÜR. RABBİM BİZİ HER TÜRLÜ IRKÇI FAŞİZAN EFKARDAN KORUYUP, GERÇEK BİRER MUVAHHİD MÜSLÜMAN KILSIN... SELAM VE DUA İLE ...22 Aralık 2010, 22:45 · Beğen · 2

 • [20]Mehmet Hanefi Kanat Sevgili ümmetci kardeşim, Büyüklerimizden Sohbetler! Evela bulunduğunuz hizmetlerden dolayı Allah razı olsun. Hiç şüphesiz ki hizmetinizin karşılığını alacaksınız.

Benim yazdıklarımdan, ayrılmaya, bölünmeye, parçalamaya, ırkçılığa, ünsiyete, milliyetçiliğe vb. Dair miskal-ı zerre kadar bir anlam çıkardıysan, o senin önyargıların aynasıdır.Bizim gayemiz ayırmak, bölmek parçalamak olmadığının bilmenizi isterim. Bilakis bütün müslüman kardeşlerimizle(sadece kürtler değil), ıslam bayrağı altında bir araya toplamak temennisindeyiz. Ama bu da bir gerçek ki, ıslamın yetim çocukları olan kürtler. her daim ümmet adı altında muhtelif zulümlere maruz kalmışlar. Işi siyasallaştırmak istemiyorum ama 170 yıldır süre gelen ve hale devam eden bu haksızlıklar karşısında neden sesiniz çıkmıyr. Din kardeşinziz düşman değil. Hakkınızı helal edın23 Aralık 2010, 00:29 · Beğen

Fahr olmasın, derim ki: biz kürt'üz aldanıriz fakat daldatmayiz. Bir hayat için yalana tenezzül etmeyiz. Kafirlerin islam üzerinde büyük oyunlar oynadığının farkındayz. ıslamı tahribata, asimilasyona, parçalamaya, bölmeye çalışılması aşikardır. Türk ve Kürt kardeşlerimizin her türlü istibdad, zorlamaya tabi tutulmaları ortadadır. Ama Türlerin bir Kürt'lerin iki ezildiği hiç tartışılmasız. İslami kardeşlik temellerimizi sağlam zemine oturtulmaması halinde daha büyük facialara nden olabileceği unutulmamalı. Mürşit kimliğe sahip, topluma öncü olanmuş, yol gösteren, ıslami ışık tutan bir zatın o talihsiz yorum yapması farklı, kemalist, faşist birinin yorumu elbette farklı değerlendirilir. Bu sayfada paylaşılan ıslam ölçüsü dahilinde olup,ünsiyete, ırkçılıktan çok uzak bazı hakikatleri gösteriliyorsa neresi kôtü.?23 Aralık 2010, 13:30 · Beğen · 1

 • [22]Sevda Bağış hemde medresenin temel ders kitabında yazılmış bu yazılar.=((.insanlar nasıl bu kadar faşizmin kölesi olabiliyorlar.??cehalet bu insanların tüm benliğini sarmış..23 Aralık 2010, 14:46 · Beğen
 • [23]Abdullah Kuloglu Hanefi kardeş kötüsü şurda... bu sözler tahrif edilmiş bir ifadeyi barındırıyor... Bu neye benziyor biliyor musunuz? İncil diye bugün ki kitabı Allah'a atfetmeye benziyor... Mesele bu!.. Aslını göster madem, ispat isteriz deniliyorsa, buyrun İncil'in aslını getirin derler adama..??!!..Allah Kuran'da hıristiyanlar için İNCİL'i alet ederek tahrif olduğu besbelli olan şeyle İFTİRA'ya razı oldukları için (ki onlara göre Allah'ın KELAMI!!!) tehdit ediyor!... Siz felaketi görmüyor musunuz?.. Bu yazıyı müslüman olmayan birisi yazsa yakıştırırım, müslüman kürd kardeşim yazınca tüylerim ürperiyor... 

1400 yıllık EHL-İ TARİK'in çizgisi belli.. olay bedahat olarak ispatlı zaten. İsmail Hakkı Bursevî ehli binlerce tarik'in itibar ettiği bir isim ve bu yeterli..

Said-i Nursi'ye neler dedirttirmediler değil mi?... Süleyman Demirel'e imana kadar vardırtılar değil mi?.. Ki Üstad'ın ebedi aleme gidişinin üzerinden daha ancak 50 yıl geçti!.. 50 tane Üstad ve Risale var!.. Aceleci hüküm dediğim bu ve bu ölmüş bir büyüğü tekrar tekrar öldürmekten beter bir cinayet!.. Müslümana insaf yakışır derim...23 Aralık 2010, 18:12 · Beğen · 1

 • [24]Mehmet Hanefi Kanat Sevgili Umeyr kardeşim, senin ıslami samimiyetinden zerre kadar şek duymuyorum. güzel bakan güzel görür, güzel gören güzel düşünür.

O zatın eserlerinin Tahrifata uğradığını kanaatindesin (Inşallah öyledir). Ama söz konusu böyle bir vesikanın olması bizi suçlama hakkını vermez. Ama bu gününün alimlerinden (şarlatan) bile bu tür vakalar malesef vuku buluyor. Aliminden, dindarından, dinsizinden tut ta faşistine kadar kürtlere karşı art niyetli olduğunu görmen gerek. Nitekim her yerde karşılaşıyoruz bu tür hadiselerle.  Cemaat kökenli ıslami forma giyen kanal7 haber yazarinin yorumunu Bak med zehra kardeşimin paylaştğı bir yorumunu oku ve gör. Küfürün tek millet olduğunu biliyoruz. Ve buna malesef toplumda itibar kazanmş kişilern icraatları ortada. Hepsini Allah'a havale ediyoruz. Ve senden intikam alacak da değilm, zira düşmanım değilsn (zira müslümanlr ancak kardştr). Cephe alacağım biri varsa oda şeytan ve cehaletir. Söz konusu din ise, biz her aman dine Kur'an'a hizmetkarız. Kafiri kafirin silahı ile cevap verirz, ama sözkonusu müslüman kardeşim ise onu yine iyilikle ihtar ederim. biz burada birini hedef tahtası yapmıyoruz. Böyle badire durumlarda bize yardımcı lazım gelir.  hakkımızda hayırlısı neyse Cenabı Allah onu eylesin. Amin... Muhabbet ve dua ile...23 Aralık 2010, 22:57 · Beğen

 • [25]Feyzi Arslan Allah aşkına ;aptal inançsız,kendince ,adi,müfteri,cahil yorumu ciddiye alıp ilmi yorumlar yapmmışsınız, belkide hayır olmuştur,istifade edilir.islamda suçun şahsiliği vardır,bütün bir millet suçlanır mı?hemde kur'an tefsirinde, buna ancak şeytan inanır.25 Mart 2013, 08:54 · Beğen
 • [26]Imam Hatip Dergi KARDEŞLERİM BU KELİMELERİ BIRAKIN BİR ALİMİ AZ BUÇUK İMANI OLAN DAHİ SÖYLEMEZ... BUNLARI İSMAİL HAKKI BURSEVİ GİBİ BİR ALİMİN TEFSİRİNE İLAVE ETMİŞLERDİR LÜTFEN CİDDİYE ALMAYIN... KURAN ANCAK MÜMİNLER KARDEŞTİR BUYURUYOR... FAZLA SÖZE NE HACET.. ALLAHA EMANET OLUN4 Haziran 2013, 06:54 · Beğen
 • [27]Mustafa Tekin İsmail Hakkı bursevi hazretleri aynı ifadeleri Türkler için kullansa imanı olan her Türk ALLAH'ım beni Türk milletinden çıkar sevdiğin bir millet içine koy diye yalvarırdı. Çünkü imanı olan herkes bilirki Hz.ALLAH ın herşeye gücü yeter.Bir ALLAH dostu gece kürt olarak yattım sabah Arap olarak kalktım diye beyanı vardır.Irkçılık davasına bir evliyaya hakaret edilmesi ne denli haklı olduğunun göstergesidir.5 Ağustos 2013, 13:57 · Beğen · 3
 • [28]Ilhan Güden abdullah kuloğlu senin faşist duyguların kabardı galiba.önce bi araştır ondan sonra kabullenme.inanın bu yazıyı okuduktan sonra (bende 10 cilt ruhul beyan tefsiri var.yani bu ırkçı zatın yazdığı)5.cilt 497.sayfanın başlarında baktım kelimesi kelimesine yazıyor arapça olarak.10 Eylül 2014, 01:30 · Beğen
 • [29]Uğur Sürmeli Doğru yazmış! Bugün bile karı satmak, mafya, uyuşturucu ticareti, kadınlarını başlık parasına satmak, terör vs. bunlarda değil mi? Soydur çeker boktur kokar!  Şaşırmadım ben 9 Ekim 2014, 18:51 · Beğen · 1
 • [30]Ahmet Korkmaz Yazıklar olsun,İsmail Hakkı Bursavinin adı geçen eseri,18-22 cilt sayıdadır.Bir İslam alimi asla böyle birşey yazmaz söylemez.Ruhul Beyan da,birçok dini kitap gibi,değiş zamanlar da farklı baskılarla tahrif edilmiştir.5.cildin o sayfasındaki ilgili bölümü buradan paylaşacağım....9 Ekim 2014, 22:05 · Düzenlendi · Beğen · 1
 • [31]Ahmet Korkmaz Haberin,paylaşımın doğruluğuna bakmadan,yorum yazan arkadaşlar,birbirinize düşmeyin....bi zahmet araştırın....9 Ekim 2014, 22:07 · Beğen · 1
 • [32]Yunus Şevik med zehra denilen şahıs allah doslarına kötü zanda bulunup durma ismail hakkı bursevi k.s 7 kıtanın evliyasıdır bursa bile onun duası ile kıyamete kadar yeşil kalacaktır senin gibiler hep allah doslarına dil uzatanlardır senin zihniyetin belli zaten25 Aralık 2014, 14:46 · Düzenlendi · Beğen · 1
 • [33]Muhammed Civelek Bende Bursa İsmail Hakkı Tekkesinde Hafızlığımı bitirdim Tekkeden mezun olmuş bir insanım. hazretin manevi himmetini bircok kez Hafızlık yaparken yaşamış bir insanım. Hazreti tanımadan donem donem değişikliğe uğramış eserini iyice anlamadan kendisine laf atanlar el insaf diyorum Hazretin hayatını ilk once araştırın. hazret ruhul beyan basta olmak üzere 130 adet eser yazmıştır ve hepsini 23 senede tamamlamıştır. tıpkı kuranın 23 senede tamamlanması gibi. Mısırlı alim niyazi mısri hazretleri ile aralarında yaşanan şu olayı aktararak bitirmek istiyorum ; "İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerine sorarlar sigara haram mı? Eğer iman edecekseniz (uygulayacaksanız) cevap vereceğim der. Evet cevabı alınca şunları söyler:" Evet sigara haramdır." der.

Bunu Mısır'da yaşayan, Niyazi Mısri Hazretleri duyar. Niye haram olsun ki tütün(çubuk) der. Çünkü tütünü çok sevmektedir. Rüyasında N.Mısrî cennete gider. Yer içer. Sonra melekler sorarlar:" Başka istediğin var mı?" diye. Hazret de tütün ister, getirirler. Yakmak için tütün çubuğunu ateş ister. Melekler de cennette ateş olmaz. Git cehennemden yak gel derler. Yakıp gelir. Dönüşte cennetin kapılarının kapandığını görür. Uykudan uyanır. Pişman olur. Yollara düşer . Bursa'ya gelir. Dergahın alt katından Bursevi hazretlerinin yanına merdivenlerden çıkarken, yukarıdan kalp gözü açık olan Bursevi yüksek bir sesle aşağıya misafiri Niyazi Mısrî'ye seslenir:

"Cennetin kapıları kapanmasa gelmiyecektin değil mi?"...Daha Fazlasını Gör5 Ocak, 12:30 · Beğen

 • [34]Aliye Şahin insan kendi ırkını kendi seçemez, bu doğuştan kazanılmış bir haktır. Dinde de ırkçılık yoktur müslim ve gayri müslüm vardır. şayet bu yazılanlar doğruysa ya takvada sorun var ya şahsi bir sorun var. ilginç bir tezat hem Hz. ibrahimin kürt olduğunu kabul ediyor buna iman ediyor hemde kürtlere beddua ediyor7 Ocak, 12:18 · Beğen
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.