İster İdim Allah'ı


İster idim Allah'ı buldum ise ne oldu

Ağlar idim dün ü gün güldüm ise ne oldu


Erenler meydanında yuvarlanır top idim

Padişah çevganında kaldım ise ne oldu


Erenler sohbetinde deste kızıl gül idim

Açıldım ele geldim soldum ise ne oldu


Âlimler ulemalar medresede buldusa

Ben harabat içinde buldum ise ne oldu


İşit Yunus'u işit yine deli oldu hoş

Erenler manisine daldım ise ne oldu


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.