Şablon:Dilekçebakınız - D Dilekçe . İstida. Ariza . Arzuhal . Arzuhâl Arzuhâlci . Tercümeleri en: Petition. ar: عريضة. Yaşama dilekçeleri Dilekçe Komisyonu Başkanlığı. TBMM/Dilekçe Komisyonu Başkanlığı Yargı dilekçeleri İdari İşlemin İptali Davası Dilekçesi YD dilekçesi İcrai dilekçeler


3091 dileçeeleri
3091 dilekçeleri

İstidâ, Osmanlı Devleti'nde resmi işlerle ilgili yazışmaların memuriyet, maaş, rütbe vs. istekleriyle ilgili olanlarına verilen isim.

Elkab yazılır, mühür ve imza konulması ise serbesttir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.