Yenişehir Wiki
Advertisement

İstiklal Marşı Belgeseli < En kötü okuyan yaşlı < En güzel okuyan minik < Nevit Kodallı Lisesinin çok sesli istiklal marşı icrası

Türk Milli Marşları İstiklâl Marşı
Mehmet Akif Ersoy
İstiklâl Marşı/Bestesi
İstiklâl Marşı, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC'nin milli marşıdır. Güftesi Mehmet Âkif Ersoy tarafından yazılan İstiklâl Marşı, 12 Mart 1921'de resmi olarak "Milli marş" olarak kabul edilmiştir.
İstiklâl Marşı
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır parlayacak!
O benimdir, o benim milletimindir ancak!
Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül... ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal.
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım;
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar.
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar,
'Medeniyyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?
Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın,
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.
Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı.
Verme, dünyâları alsan da bu cennet vatanı.
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.
Rûhumun senden İlahî, şudur ancak emeli:
Değmesin ma'bedimin göğsüne nâ-mahrem eli!
Bu ezanlar-ki şehâdetleri dinin temeli-
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.
O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım.
Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım;
Fışkırır rûh-ı mücerred gibi yerden na'şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım!
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet,
Hakkıdır,Hakk'a tapan milletimin istiklâl!

Safahat logo.jpg

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Vikisözlükten alıntı kodlu[]

İstiklâl Marşı
<a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/korkma" title="korkma">Korkma</a>, sönmez bu <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/%C5%9Fafak" title="şafak">şafaklarda</a> yüzen <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/al_sancak" title="al sancak">al sancak</a>
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/ocak" title="ocak">ocak</a>.
O benim <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/millet" title="millet">milletimin</a> <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/y%C4%B1ld%C4%B1z" title="yıldız">yıldızıdır</a> <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/parlamak" title="parlamak">parlayacak</a>!
O benimdir, o benim milletimindir ancak!
<a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/%C3%A7atma" title="çatma">Çatma</a>, <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/kurban" title="kurban">kurban</a> olayım, <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/%C3%A7ehre" title="çehre">çehreni</a> ey nazlı <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/hilal" title="hilal">hilal</a>!
<a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/kahraman" title="kahraman">Kahraman</a> <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/%C4%B1rk" title="ırk">ırkıma</a> bir <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/g%C3%BCl" title="gül">gül</a>... ne bu <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/%C5%9Fiddet" title="şiddet">şiddet</a>, bu <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/cel%C3%A2l" title="celâl">celâl</a>?
Sana olmaz dökülen <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/kan" title="kan">kanlarımız</a> sonra <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/helal" title="helal">helal</a>.
<a class="new" href="http://tr.wiktionary.org/w/index.php?title=Hakk&action=edit&redlink=1" title="Hakk (sayfa mevcut değil)">Hakkıdır</a>, <a class="new" href="http://tr.wiktionary.org/w/index.php?title=Hakk&action=edit&redlink=1" title="Hakk (sayfa mevcut değil)">Hakk</a>'a tapan <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/millet" title="millet">milletimin</a> <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/istiklal" title="istiklal">istiklal</a>
Ben <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/ezel" title="ezel">ezelden</a> beridir <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/h%C3%BCr" title="hür">hür</a> yaşadım, hür yaşarım;
Hangi <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/%C3%A7%C4%B1lg%C4%B1n" title="çılgın">çılgın</a> bana <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/zincir" title="zincir">zincir</a> vuracakmış? <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/%C5%9Fa%C5%9Fmak" title="şaşmak">Şaşarım</a>!
Kükremiş <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/sel" title="sel">sel</a> gibiyim, bendimi çiğner, <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/a%C5%9Fmak" title="aşmak">aşarım</a>.
<a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/y%C4%B1rtmak" title="yırtmak">Yırtarım</a> <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/da%C4%9F" title="dağ">dağları</a>, <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/engin" title="engin">enginlere</a> sığmam, taşarım.
<a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/garp" title="garp">Garbın</a> âfâkını sarmışsa <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/%C3%A7elik" title="çelik">çelik</a> <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/z%C4%B1rh" title="zırh">zırhlı</a> <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/duvar" title="duvar">duvar</a>.
Benim <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/iman" title="iman">iman</a> dolu <a class="new" href="http://tr.wiktionary.org/w/index.php?title=g%C3%B6%C4%9Fs%C3%BCm&action=edit&redlink=1" title="göğsüm (sayfa mevcut değil)">göğsüm</a> gibi <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/serhad" title="serhad">serhaddim</a> var.
<a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/ulumak" title="ulumak">Ulusun</a>, <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/korkma" title="korkma">korkma</a>! Nasıl böyle bir <a class="new" href="http://tr.wiktionary.org/w/index.php?title=im%C3%A2n&action=edit&redlink=1" title="imân (sayfa mevcut değil)">imânı</a> <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/bo%C4%9Fmak" title="boğmak">boğar</a>,
'<a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/medeniyet" title="medeniyet">Medeniyyet</a>!' dediğin tek <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/di%C5%9F" title="diş">dişi</a> kalmış <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/canavar" title="canavar">canavar</a>?
<a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/arkada%C5%9F" title="arkadaş">Arkadaş</a>, <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/yurd" title="yurd">yurduma</a> <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/al%C3%A7ak" title="alçak">alçakları</a> <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/u%C4%9Fratmak" title="uğratmak">uğratma</a> <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/sak%C4%B1n" title="sakın">sakın</a>;
<a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/siper" title="siper">Siper</a> et gövdeni, dursun bu <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/hay%C3%A2" title="hayâ">hayâsızca</a> akın.
<a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/do%C4%9Fmak" title="doğmak">Doğacaktır</a> sana <a class="new" href="http://tr.wiktionary.org/w/index.php?title=va%27d&action=edit&redlink=1" title="va'd (sayfa mevcut değil)">va'dettiği</a> günler <a class="new" href="http://tr.wiktionary.org/w/index.php?title=Hakk&action=edit&redlink=1" title="Hakk (sayfa mevcut değil)">Hakk</a>'ın,
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.
Bastığın yerleri '<a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/toprak" title="toprak">toprak</a>' diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/kefen" title="kefen">kefensiz</a> yatanı.
Sen <a class="new" href="http://tr.wiktionary.org/w/index.php?title=%C5%9Fehid&action=edit&redlink=1" title="şehid (sayfa mevcut değil)">şehid</a> oğlusun, incitme, yazıktır, <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/ata" title="ata">atanı</a>.
Verme, <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/d%C3%BCny%C3%A2" title="dünyâ">dünyâları</a> alsan da bu <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/cennet" title="cennet">cennet</a> <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/vatan" title="vatan">vatanı</a>.
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/feda" title="feda">feda</a>?
<a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/%C5%9F%C3%BChed%C3%A2" title="şühedâ">Şühedâ</a> fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
<a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/c%C3%A2n" title="cân">Cânı</a>, <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/c%C3%A2n%C3%A2n" title="cânân">cânânı</a>, bütün varımı alsın da <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/Hud%C3%A2" title="Hudâ">Hudâ</a>,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/c%C3%BCd%C3%A2" title="cüdâ">cüdâ</a>.
<a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/ruh" title="ruh">Rûhumun</a> senden <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/%C4%B0lah%C3%AE" title="İlahî">İlahî</a>, şudur ancak <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/emel" title="emel">emeli</a>:
Değmesin <a class="new" href="http://tr.wiktionary.org/w/index.php?title=ma%27bed&action=edit&redlink=1" title="ma'bed (sayfa mevcut değil)">ma'bedimin</a> göğsüne <a class="new" href="http://tr.wiktionary.org/w/index.php?title=n%C3%A2-mahrem&action=edit&redlink=1" title="nâ-mahrem (sayfa mevcut değil)">nâ-mahrem</a> eli!
Bu ezanlar-ki <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/%C5%9Feh%C3%A2det" title="şehâdet">şehâdetleri</a> dinin temeli-
<a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/ebed%C3%AE" title="ebedî">Ebedî</a> yurdumun üstünde benim inlemeli.
O zaman <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/vecd" title="vecd">vecd</a> ile bin <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/secde" title="secde">secde</a> eder -varsa- taşım.
Her <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/cer%C3%AEha" title="cerîha">cerîhamdan</a>, <a class="new" href="http://tr.wiktionary.org/w/index.php?title=%C4%B0l%C3%A2h%C3%AE&action=edit&redlink=1" title="İlâhî (sayfa mevcut değil)">İlâhî</a>, boşanıp kanlı yaşım;
Fışkırır <a class="new" href="http://tr.wiktionary.org/w/index.php?title=r%C3%BBh-%C4%B1_m%C3%BCcerred&action=edit&redlink=1" title="rûh-ı mücerred (sayfa mevcut değil)">rûh-ı mücerred</a> gibi yerden <a class="new" href="http://tr.wiktionary.org/w/index.php?title=na%27%C5%9F&action=edit&redlink=1" title="na'ş (sayfa mevcut değil)">na'şım</a>;
O zaman yükselerek <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/ar%C5%9F" title="arş">arşa</a> değer belki <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/ba%C5%9F" title="baş">başım</a>!
Dalgalan sen de <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/%C5%9Fafak" title="şafak">şafaklar</a> gibi ey şanlı <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/hil%C3%A2l" title="hilâl">hilâl</a>!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/hel%C3%A2l" title="helâl">helâl</a>.
<a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/ebediyyen" title="ebediyyen">Ebediyyen</a> sana yok, <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/%C4%B1rk" title="ırk">ırkıma</a> yok <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/izmihl%C3%A2l" title="izmihlâl">izmihlâl</a>;
<a class="new" href="http://tr.wiktionary.org/w/index.php?title=Hakk%C4%B1&action=edit&redlink=1" title="Hakkı (sayfa mevcut değil)">Hakkıdır</a>, <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/h%C3%BCr" title="hür">hür</a> yaşamış, bayrağımın <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/h%C3%BCrriyet" title="hürriyet">hürriyet</a>,
<a class="new" href="http://tr.wiktionary.org/w/index.php?title=Hakk%C4%B1&action=edit&redlink=1" title="Hakkı (sayfa mevcut değil)">Hakkıdır</a>, <a class="new" href="http://tr.wiktionary.org/w/index.php?title=Hakk&action=edit&redlink=1" title="Hakk (sayfa mevcut değil)">Hakk</a>'a tapan <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/millet" title="millet">milletimin</a> <a href="http://tr.wiktionary.org/wiki/istikl%C3%A2l" title="istiklâl">istiklâl</a>!
Advertisement