Yenişehir Wiki
Advertisement

Şablon:İstiklal - d


İstiklal

Bağımsızlık - Kurtuluş - Özgürlük

İstiklal - İstiklâl

İstiklal Marşı
İstiklal Savaşı
İstiklal Harbi - İstiklal Savaşı
İstiklal Marşı
İstiklâl Harbi
İstiklal Marşı/İstiklal
"İstiklal Harbi yılları" - "İstiklal muharebesi yılları" kullanımı yanlış

Bağımsızlık
Bağımsızlık Savaşı
Bağımsızlık Harbi

Kurtuluş
Kurtuluş Savaşı
Mersin'de Kurtuluş Günleri
Türkiyi'de Kurtuluş Günleri
Dünya'da Kurtuluş Günleri

Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri Ve Tarihi Günlerde Yapılacak Törenler Yönetmeliği

İstiklal Takvimi [1]

Kurtuluş ve İstiklâl ve Bağımsızlık kavramları[]

İstiklâl[]

Bağımsızlık[]

Kurtuluş[]

Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri Ve Tarihi Günlerde Yapılacak Törenler Yönetmeliği[]

Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri Ve Tarihi Günlerde Yapılacak Törenler Yönetmeliğinde şöyle geçer:

Madde 7 - Mahalli kurtuluş günleri aşağıdaki şekilde kutlanır:

a. Atatürk Anıtlarına veya Büstlerine çelenk koyma töreni ve İstiklal Marşı ile göndere bayrak çekilmesi,

b. (Değişik bent : 9/8/2010-2010/800 B.K.K. ) Mülki İdare Amirinin tebrikleri kabul töreni,

Mülki idare amiri, garnizon komutanı veya temsilcisi ve belediye başkanı ile birlikte ek (l)'deki listede gösterilen sıraya göre tebrikleri makamında kabul eder. Ancak tebriklerin kabulünde, TBMM Başkanı, Başbakan veya Bakan bulunması durumunda bu kişiler tebrikatı mülki idare amiri ile birlikte kabul ederler ve mülki idare amirinden önce yer alırlar.

c. Türk Silahlı Kuvvetlerine şükran ziyaretinde bulunulması, Belediye Başkanı, yanında il genel meclisinin törenin yapıldığı ilçeden seçilmiş üyeleri ile belediye encümen üyeleri olduğu halde garnizon komutanlığını ziyaret ederek, garnizon komutanının şahsında Türk Silahlı Kuvvetlerine şehir halkının şükran duygularını iletir.

d. Kurtuluş gününün kutlanması, Mülki idare amiri yanında garnizon komutanı veya temsilcisi ve belediye başkanı olduğu halde tören geçişine katılanların ve halkın kurtuluş günlerini kutlar. Kutlama esnasında sağda mülki idare amiri, ortada garnizon komutanı veya temsilcisi, solda belediye başkanı bulunur.

e. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması, Kutlama komitesince seçilecek bir kişi tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılır. Konuşma metni törenden üç gün önce kutlama komitesi başkanlığına verilir, kutlama komitesince uygun görülmesi halinde konuşma yapılır ve konuşma metninin bir sureti dosyasında saklanır.

f. (Değişik bent : 9/8/2010-2010/800 B.K.K.) Tören geçişinin yapılması,

Tören geçişi mülki idare amiri, garnizon komutanı veya temsilcisi ile belediye başkanı tarafından şeref tribününde ayakta kabul edilerek selamlanır. Ancak tören geçişinde TBMM Başkanı, Başbakan veya Bakan bulunması durumunda, bu kişiler tören geçişini mülki idare amiri, garnizon komutanı ve belediye başkanı ile birlikte şeref tribününde ayakta kabul ederek selamlar.

Şeref tribününde, mülki idare amiri, garnizon komutanı ve belediye başkanından başka, ek (l)'deki listede yer alan kişilere, şeref tribününün durumuna göre, sıra ile yer verilir. Ancak TBMM Başkanı, Başbakan veya Bakan bulunması durumunda bu kişiler şeref tribününde mülki idare amirinden önce yer alırlar. Ek (l)'deki listede yer alan kişilere mülki idare amiri, garnizon komutanı ve belediye başkanından sonra şeref tribününün durumuna göre, sıra ile yer verilir.

g. Programda yer alan diğer faaliyetler uygulanır.

Advertisement