FANDOMİstiklâl Marşı
.......................................
מילות השיר
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır parlayacak!
O benimdir, o benim milletimindir ancak!
אל חשש! דגל הארגמן, המתנוסס בגאווה, לעולם לא ייעלם,
לפני שהגחל הבוער האחרון שבוער בתוך אומתי יתכלה.
שכן הדגל הוא כוכב אומתי, והוא יזרח לנצח.
הוא שלי ושייך בלעדית לאומתי האמיצה

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! Kahraman ırkıma bir gül... ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal

אל תזעף, מתחנן אני בפניך, הוי חצי סער ביישןŞablon:הערה

חייך בפני הגזע ההרואי שלי! מדוע הכעס, מדוע הזעם?


שאם לא כן, הדם ששפכנו עבורך היה לחינם
שכן החירות היא הזכות המוחלטת של אומתי יראת האל.
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım;
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

הייתי חופשי תמיד ולנצח אמשיך להיות היכן המטורף אשר יכבול אותי בשלשלאות? אני שולל את עצם הרעיון! אני כמו שיטפון מהדהד. רב עוצמה ועצמאי אני אקרע את ההרים, אתנשא במרומיםŞablon:הערה, ועדיין אתפרץ החוצה

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar.
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar,

Medeniyyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?
אדמות המערב אולי מוקפות חומות של פלדה

אך לי יש גבולות המוגנים בעוצמתו הרבה של המאמין הכר בכוחך המולד, ידידי! וחשוב: הכיצד זה תוכל אמונה פועמת שכזו להיכחד אי פעם?

על ידי אותה מפלצת מוכה, בעלת שן אחת, שאותה אתה מכנה "ציוויליזציה
Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.

Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın,
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

ידידי! פן תפקיר את מולדתי בידי רשעים הפוך את חזך לשריון ואת גופך למחפורת! עצור את החיפזון, ממיט הקלון הזה שהרי בקרוב יבואו ימים עולצים של הבטחה אלוהית

מי יודע? אולי מחר? אולי אף מוקדם יותר
Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı.
Verme, dünyâları alsan da bu cennet vatanı.

אל תראה באדמה עליה אתה מהדס עפר גרידא, הכר בה! וחשוב אודות האלפים העירומים אשר קבורים בכבוד תחתיך אתה הבן האציל של קדוש מעונה, התבייש, אל תפגע באבותיך!

אל תוותר על גן העדן של המולדת, אפילו אם תקבל בתמורה עולם ומלואו.
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!

Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.

איזה אדם יבחר שלא למות עבור פיסת אדמה שמיימית זו? קדושים מעונים היו פורצים החוצה אילו היה ניתן לסחוט את האדמה! קדושים מעונים, מי יתן ואפילו אם ירצה האל לקחת את כל אהובי ונכסי ממני

יותיר לי את אומתי היחידה האמיתית עלי אדמות
Rûhumun senden İlahî, şudur ancak emeli:
Değmesin ma'bedimin göğsüne nâ-mahrem eli!
Bu ezanlar-ki şehâdetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

הוי אל רב פעלים, משאלת הלב היחידה של לבי הפצוע היא שאף יד כופר לא תיגע בחזה של מקדשי האד'אנים והשהאדות ששמיעתי כבר מורגלת בהם, הם יסודות דתי.

מי יתן וצלילם האצילי יחלוש ברוב עוצמה על מולדתי הנצחית
O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım.
Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım;
Fışkırır rûh-ı mücerred gibi yerden na'şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım!
שכן רק אז, מצבתי התשושה, אם תהיה כזו, תיפול ארצה אלף פעמים באקסטזהŞablon:הערה

ודמעות של דם גועש ישצפו החוצה מכל אחד מפצעי וגופי חסר החיים יבקיע מהאדמה כרוח נצחית

אולי רק אז, אעלה בשלווה ואגיע לאחר המתנה ארוכה לגן העדן
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.

Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;

Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet,

Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl!
לכן התנופף כמו השמיים הבוהקים, הוי חצי סהר רב תהילה

כך שכל טיפת דם אחרונה שלנו לא תהיה לחינם לא אתה ולא הגזע שלי לא תוכחדו לעולם! שכן החופש הוא זכות מוחלטת של הדגל החופשי שלי

שכן החופש הוא הזכות המוחלטת של אומתי יראת האל
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.