FANDOM


İstiklal Marşımızın Sol Minör ve Mi Minör Tonunda İcra Edilmiş Dört Değişik VersiyonuEdit

Sözleri Mehmet Akif Ersoy’a, bestesi Osman Zeki Üngör’e ait İstiklal Marşımızın sol majör ve mi minör tonunda icra edilmiş dört değişik versiyonunu içeren kayıtlar, başta her kademedeki eğitim ve öğretim kurumlarımız olmak üzere tüm kişi, kurum ve kuruluşların rahatça ulaşabilecekleri bir ortama kavuşturulmuştur.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen bu çalışma, Şef Rengim Gökmen yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Devlet Çok Sesli Korosu’nun icrasıyla TRT Ankara Radyosu Büyük Stüdyoda kaydedilmiştir.

Bu sitede yer alan İstiklal Marşımızın yeni kayıtları ile ilgili teknik açıklama aşağıdadır.

1.İstiklal Marşı/sol minör tonunda (koro ve orkestra)

2. İstiklal Marşı /sol minör tonunda / Orkestra(Gerektiği zaman canlı ses topluluklarına eşlik olarak kullanılabilir.)

3. İstiklal Marşı / mi minör tonunda / Koro ve Orkestra ( Genç koro veya ses topluluklarının tiz seslerde zorlanmaları durumunda bu kayıttan yararlanılabilir.)

4. İstiklal Marşı / mi minör tonunda / Orkestra (Özellikle sesleri mutasyon dönemindeki genç ses topluluklarının tiz seslerde zorlanmadan söylemeleri için kullanılabilir.)

Çoğunlukla öğrencilerin ve gençlerin eğitiminde kullanılması planlanarak bu çalışma ile, Milli Marşımızın özellikle genç kuşak tarafından doğru ve temiz söylenmesine katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.