FANDOM


Bakınız

İstiklal Marşı/Azerice
İstiklal Marşı/Dünya Dillerinde

İstiqlal Marşı, Türkiyə RespublikasıŞimali Kipr Türk Respublikasının dövlət himnidir. Sözlərinin müəllifi Mehmet Akif Ərsoy, musiqisi isə Osman Zəki Üngörə məxsusdur.


Türk dili Edit

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.
Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl!
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
Garbın âfakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyet! dediğin tek dişi kalmış canavar?
Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.
Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı:
Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.
Ruhumun senden, ilâhi, şudur ancak emeli:
Değmesin mâbedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.
O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerihamdan, ilâhi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden nâ'şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl!

Azərbaycan dili Edit

Qorxma, sönməz bu şəfəqlərdə süzən al sancaq;
Sönmədən yurdumun üstündə yanan ən son ocaq.
O mənim millətimin ulduzudur, parlayacaq;
O mənimdir, o mənim millətimindir ancaq.
Çatma qurbanın olum, çöhrəni ey nazlı hilal!
Qəhrəman xalqıma bir gül! Nə bu şiddət, bu cəlal?
Sənə olmaz tökülən qanlarımız sonra halal...
Haqqıdır, haqqa tapan, millətimin istiqlal!
Mən əzəldən bəridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hansı çılğın mənə zəncir vuracaqmış, çaşarım!
Kükrəmiş sel kimiyəm, bəndimi çeynər, aşarım.
Yırtaram dağları, ənginlərə sığmam, daşarım.
Qərbin afaqın sarmışsa polad zirehli divar,
Mənim iman dolu köksüm kimi sərhəddim var.
Ulusan, qorxma! Necə belə bir imanı boğar,
Mədəniyyət dediyin tək dişi qalmış canavar?
Dostum! Yurduma alçaqları uğratma saqın.
Sipər et sinəni, dursun bu həyasızca axın.
Doğacaqdır sənə vəd etdiyi günlər Haqqın...
Kim bilir, bəlkə sabah, bəlkə sabahdan da yaxın.
Bastığın yerlərə “torpaq” deyərək keçmə, tanı:
Düşün altında minlərcə kəfənsiz yatanı.
Sən şəhid oğlusan, incitmə, yazıqdır atanı:
Vermə, dünyaları alsan da, bu cənnət vətəni.
Kim bu cənnət vətənin uğrunda olmaz ki fəda?
Şühəda fışqıracaq torpağı sıxsan, şühəda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın bu xuda,
Etməsin tək vətənimdən məni dünyada cüda*.
Ruhumun səndən, ilahi, budur ancaq diləyi:
Dəyməsin məbədimin köksünə naməhrəm əli.
Bu azanlar ki, şəhadətləri dinin təməli,
Əbədi yurdumun üstündə mənim inləməli.
O zaman vəcd ilə min səcdə edər varsa daşım,
Hər cerihəmdan, ilahi, quruyub qanlı yaşım,
Fışqırır ruhi mücərrəd kimi yerdən nəşim;
O zaman yüksələrək ərşə dəyər bəlkə başım.
Dalğalan sən də şəfəqlər kimi ey şanlı hilal!
Olsun artıq tökülən qanlarımın hamsı halal.
Əbədiyyən sənə yox, xalqıma yox bil ki, zaval:
Haqqıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyyət;
Haqqıdır, Haqqa tapan, millətimin istiqlal!
  • cüda-didərgin

3'lü sunumu :Aslı , Azericesi, İngilizcesiEdit

Şiir Metni
Azerice
İngilizce tercüme

İstiklâl.............................Marşı

Kahraman Ordumuza

İstiklal...................................................Marşı......

Kahraman Ordumuza

Independence March
To our brave army

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır parlayacak!
O benimdir, o benim milletimindir ancak!

Qorxma , sönməz bu şəfəq lərdə üzən al bayraq ;
Sönmədən yurdumun üstündə yanan ən son ocaq .
O mənim millətimin ulduz udur, parlayacaq ;
O mənimdir, o mənim millətimindir ancaq .

Don't fear'!' The crimson flag(sancak) that proudly ripples in this glorious dawn, shall not fade,

Before the last fiery hearth that is ablaze
within my nation is extinguished.
That is the star of my nation,
and it will forever shine;

It is mine; and solely belongs to my valiant nation.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül... ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal.
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal

Çatma qurbanın olum, çöhrəni ey nazlı hilal!
Qəhrəman xalqıma bir gül! Nə bu şiddət, bu cəlal?
Sənə olmaz tökülən qan larımız sonra halal...
Haqqıdır, haq qa tapan, millətimin istiqlal !

Don't frown! I beseech you, oh thou coy crescent,
But smile upon my heroic race!
Why the anger, why the rage? ¹
This blood of ours which we shed for
you shall not be blessed otherwise;
For Freedom is the absolute right of
my God-worshiping nation.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım;
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Mən əzəldən bəridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hansı çılğın mənə zəncir vuracaqmış, şaşarım!
Kükrəmiş sel kimiyəm, bəndimi çeynər, aşarım.
Yırtaram dağları, ənginlərə sığmam, daşarım .

I have been free since the beginning
and forever shall be so.
What madman shall put me in chains!
I defy the very idea!
I'm like the roaring flood;
powerful and independent,
I'll tear apart mountains,
exceed the heavens ² and still gush out!Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar.
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar,

Medeniyyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?

Qərb in afaqın sarmışsa polad zirehli divar,
Mənim iman dolu köksüm kimi sərhəddim var.
Ulusan, qorxma! Necə belə bir imanı boğar,
Mədəniyyət dediyin tək dişi qalmış canavar?

The lands of the West may be armored with walls of steel,
But I have borders guarded by the mighty chest of a believer.

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın,
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Dostum! Yurduma alçaqları uğratma saqın.
Sipər et sinəni, dursun bu həyasızca axın.
Doğacaqdır sənə vəd etdiyi günlər Haqqın...
Kim bilir, bəlkə sabah, bəlkə sabahdan da yaxın.


Recognize your innate strength, my friend!
And think: how can this fiery faith ever be killed,
By that battered, single-fanged
monster you call "civilization"? ³

Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı.
Verme, dünyâları alsan da bu cennet vatanı.

Bastığın yerlərə “torpaq” deyərək keçmə, tanı:
Düşün altında minlərcə kəfənsiz yatanı.
Sən şəhid oğlusan, incitmə, yazıqdır atanı:
Vermə, dünyaları alsan da, bu cənnət vətəni.

View not the soil you tread on
as mere earth - recognize it!
And think about the shroudless
thousands who lie so nobly beneath you.
You're the noble son of a martyr,
take shame, hurt not your ancestor!
Unhand not, even when you're promised
worlds, this paradise of a homeland.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.

Kim bu cənnət vətənin uğrunda olmaz ki fəda?
Şühəda fışqıracaq torpağı sıxsan, şühəda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın bu xuda,
Etməsin tək vətənimdən məni dünyada cüda*.

What man would not die for
this heavenly piece of land?
Martyrs would gush out should
one simply squeeze the soil! Martyrs!
May God take my life, all my loved ones
and possessions from me if He will,
But may He not deprive me of
my one true homeland for the world.

Rûhumun senden İlahî, şudur ancak emeli:
Değmesin ma'bedimin göğsüne nâ-mahrem eli!
Bu ezanlar-ki şehâdetleri dinin temeli-
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

Ruhumun səndən, ilahi, budur ancaq diləyi:
Dəyməsin məbədimin köksünə naməhrəm əli.
Bu azanlar ki, şəhadətləri dinin təməli,
Əbədi yurdumun üstündə mənim inləməli.

Oh glorious God, the sole wish of
my pain-stricken heart is that,
No heathen's hand should ever
touch the bosom of my sacred Temples.
These adhans, whose shahadahs
are the foundations of my religion,
May their noble sound last loud
and wide over my eternal homeland.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım.
Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım;
Fışkırır rûh-ı mücerred gibi yerden na'şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım!

O zaman vəcd ilə min səcdə edər varsa daşım,
Hər cerihəmdan, ilahi, quruyub qanlı yaşım,
Fışqırır ruhi mücərrəd kimi yerdən nəşim;
O zaman yüksələrək ərşə dəyər bəlkə başım.

For only then, shall my fatigued tombstone,
if there is one, prostrate
a thousand times in ecstasy,
And tears of fiery blood shall
flow out of my every wound,
And my lifeless body shall gush out
from the earth like an eternal spirit,
Perhaps only then, shall I peacefully
ascend and at long last reach the heavens.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet,
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl!

Dalğalan sən də şəfəqlər kimi ey şanlı hilal!
Olsun artıq tökülən qanlarımın hamsı halal.
Əbədiyyən sənə yox, xalqıma yox bil ki, zaval:
Haqqıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyyət;
Haqqıdır, Haqqa tapan, millətimin istiqlal!

So ripple and wave like the bright dawning sky,
oh thou glorious crescent,
So that our every last drop of blood
may finally be blessed and worthy!
Neither you nor my race
shall ever be extinguished!
For freedom is the absolute right of my ever-free flag;
For independence is the absolute right of my God-worshiping nation!


Safahat logo

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.