FANDOM


İstiklâl Marşımızın Anlamı İle İlgili Bir Köşe Yazısı

Bağımsız her milletin bir millî marşı vardır. Milli marş, mensup olduğu milletin değerlerini ve istiklâlini simgeler.


“Memleketi bu müessir telkin ve tehyic vasıtasından mahrum bırakmamak için”İstiklâl Marşı'nı yazan Âkif, şiiri kahraman ordumuza ithaf etmiştir. Bu marş, 12 Mart 1921 'de Mustafa Kemal Atatürk 'ün başkanlığını yaptığı TBMM tarafından ittifakla ve büyük bir heyecanla  “milli marş” olarak kabul edilmiştir.

İstiklal Marşı'nı yazma karşılığında verilecek 500 liralık büyük mükâfatı (bugünkü para ile milyarları) almayan Mehmet Akif, bu parayı fakir kadın ve çocuklara iş öğretmek maksadıyla kurulan Dar-ül-Mesâi adlı teşekküle bağışlamıştı. Âkif, o sırada büyük mâli sıkıntı içindeydi ve giyecek bir paltosu bile yoktu; ceketle dolaşıyor, fazla soğuklarda arkadaşı Baytar Şefik Kolaylı 'nın muşambasını giyiyordu. Mehmet Âkif , bu sırada Burdur milletvekiliydi. 

Şair “korkma” diye seslendiği, özelde Türk ordusu,  genelde Türk milletidir. O günlerde memleket işgal altında ve millet kan ağlıyordu. Bazı mandacılar ve millete yabancılaşanlar, millete sürekli ümitsizlik telkin ediyorlardı. O ıstırap yıllarında güneş batarken bu endişeyi duyan millete karşı Âkif'in ümitvar yüreğinden yükselen erkek sesi, umutları yeşerterek endişeleri yok etmiştir. Burada ayrıca, hicret esnasında korkan Hz. Ebu Bekir 'e karşı “Korkma!” diyen Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) 'in sözüne telmih (hatırlatma) vardır.

Şair ,  ilk kıtada bayrağımızın sembolü olarak kullandığı sancak kelimesini şehitlerimizin kanının rengi olan “al” ile tavsif etmiştir. Birinci dörtlükte bayrağı karanlıkları aydınlatan “yıldız”a benzeten şair, ikinci kıtada ise “hilâl” mecazıyla ona seslenmiştir. Hilâl, şairin Çanakkale şehitlerinde: “Bir hilâl uğruna yârab, ne güneşler batıyor!” dizesinde ifade ettiği gibi İslâm 'ın, Allah 'ın sembolüdür. Prof. Dr. Emin Işık 'ın ifade ettiği gibi: “Hilâl, gökyüzündeki hilâl şeklinden dolayı değil, yazılışındaki harflerden dolayı kutsal bir anlam taşır. Çünkü hilâl kelimesi, Allah isminin harfleriyle yazılır. Her iki ismin ebced hesabıyla sayısal değeri de eşittir… Hilâlin kucağındaki yıldız ise doğrudan doğruya Muhammed imlâsının şeklinden alınmıştır. Çünkü sülüs yazısıyla Muhammed yazılınca ortaya beş köşeli bir yıldız çıkar… İslâm'ın beş şartının da böyle ifade edilmiş olduğu unutulmamalıdır.”

İstiklâl Marşı 'mızdaki “Çatma, kurban olayım, çehreni, ey nazlı hilâl!/ Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl” ifadesinde şair, bayrağın şahsında aynı zamanda Allah'a seslenmektedir. Allah'ın “celâl” ismini de zikreden Âkif, Allah'ın bu millete artık“rahmet” ve “merhamet” ile muamele etmesini dilemektedir.

Bestelenmiş iki kıtanın sonunda terennüm edilen “Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklâl!” mısrası, en önemli mısra (ana fikir) olduğu için şiirin sonunda da tekrarlanmıştır.“Hakk” kelimesi tevriyelidir. Birinci anlamı “Allah”, ikinci anlamı “hukuk ve adalet”tir. Bu mısrada “istiklâl”in, Allah'a ve adalete bağlı milletin hakkı olduğu hakikati veciz bir şekilde dile getirilmektedir.  Allah'a bağlı olan, ondan başkasından da bağımsız olur. 

Vatan ; tarih , din ve milletin kaynaştığı; şehitlerin kanlarıyla değerli ve aziz kılınan yerdir. İstiklâl Marşı'mıza asıl ruhunu veren “istiklal , bayrak , millet , din, Hakk , ezan , şehadet , hilâl , yurt ” gibi kavramlardan rahatsızlık duyan, bu marşı laikliğe aykırı bulupOnuncu Yıl Marşı ”nı baş tacı edenler, milleti millet yapan ebedi ve manevi değerlere yabancılaşmış kişilerdir. 

Bize düşen vazife, İstiklâl Marşı'nı sadece okuyup ezberlemek değil; “milli mutabakat metnimiz”in mânâ ve ruhunu anlayıp hissetmek ve yaşatmaktır.

“Allah, bir daha bu millete bir İstiklâl Marşı yazdırmasın!” (Mehmet Akif)Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.