Yenişehir Wiki
Advertisement
İstiklâl Marşı
....................................
คำแปล

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır parlayacak!

O benimdir, o benim milletimindir ancak!
อย่ากลัวเลย! ธงแดงซึ่งโบกสะบัดอย่างภาคภูมิในราตรีอันรุ่งโรจน์จะไม่จางหาย'ก่อนที่ไฟแห่งสุดท้ายที่เผาผลาญชาติของข้าจะดับสิ้น'นี่คือดวงดาราแห่งชาติของข้า และจะจรัสแสงไปชั่วนิรันดร์ สิ่งนั้นเป็นของข้า และของชาติอันหาญกล้าของข้าเท่านั้น

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül... ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal.

Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal
อย่าได้นิ่วหน้าเลย ข้าขอวิงวอนท่าน ดวงจันทร์เสี้ยวที่รักเอย'จงยิ้มต่อเชื้อชาติแห่งวีรชนของข้าเถิด จะกริ้วโกรธและเดือดดาลด้วยเหตุใดเล่า?'เลือดของพวกเราที่รินหลั่งเพื่อท่านจะไม่ไหลเพื่อผู้อื่นใดทั้งสิ้น แด่เอกราช อันเป็นสิทธิสมบูรณ์ของชาติของข้าซึ่งพระเจ้าทรงยกย่อง!
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım;
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
ข้าเป็นอิสระมาตั้งแต่ตน และจะเป็นเช่นนี้ตลอดไป
อ้ายพวกคนบ้ากล้าดีจับข้าใส่ตรวนได้อย่างไร! ข้าขอท้าทายจนถึงที่สุด!
ข้านี้เป็นดั่งอุทกภัยที่คำรามกึกก้อง ทรงพลังและเป็นอิสระ
ข้าจะฉีกขุนเขา ไปให้เกินกว่าสวรรค์ และพุ่งทะยานออกไป!

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar.
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar,

'

Medeniyyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?
แผ่นดินอัสดงคตหุ้มเกราะไว้ด้วยกำแพงเหล็ก
แต่ข้าได้พิทักษ์พรมแดนไว้ ด้วยทรวงอันทรงพลังของเหล่าผู้ศรัทธา
จงตระหนักถึงพลังโดยกำเนิดของท่านเถิด สหายเอ๋ย ศรัทธาอันแรงกล้านี้ถูกทำลายเสมอได้อย่างไร
ก็ด้วยปีศาจกรงเล็บเดียวผู้ทารุณที่มีนามว่า "อารยธรรม" มิใช่หรือ?

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın,

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.
เพื่อนเอย! อย่าให้มาตุภูมิของพวกเราอยู่ในมือคนชั่วได้!
จงใช้ทรวงของท่านเป็นเกราะ และใช้กายของท่านเป็นรั้วกั้น! จงหยุดยั้งการจู่โจมอันน่าอดสูเถิด!
ไม่ช้าวันอันความปิติแห่งพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์จะมาถึง...
ใครจะรู้เล่า? วันนั้นอาจมาถึงในวันพรุ่งนี้? อาจมาถึงในเวลาอันสั้นยิ่งก็ได้!

Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı.

Verme,

dünyâları alsan da bu cennet vatanı.
จงโบกสะบัดดังท้องฟ้ายามรุ่งอังสว่างไสวเถิด ธงจันทร์เสี้ยวอันเรืองรุ่ง
เลือดที่รินหลั่งจนหยดสุดท้ายของเราในที่สุดจักได้รับการอวยพรและยกย่อง!
มิว่าท่านหรือชาติพันธุ์ของข้า ก็จักมิมีวันสูญสิ้น!
แด่อิสรภาพ อันเป็นสิทธิสมบูรณ์ของธงแห่งข้าซึ่งเป็นไทเสมอ
แด่เอกราช อันเป็นสิทธิสมบูรณ์ของชาติของข้าซึ่งพระเจ้าทรงยกย่อง!

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda

cüdâ.
Güncel Türkçesi Buraya

Rûhumun senden İlahî, şudur ancak emeli:
Değmesin ma'bedimin göğsüne nâ-mahrem eli!
Bu ezanlar-ki şehâdetleri dinin temeli-

Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.
Güncel Türkçesi Buraya
O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım.
Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım;
Fışkırır rûh-ı mücerred gibi yerden na'şım;

O zaman yükselerek

arşa değer belki başım!
Güncel Türkçesi Buraya
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet,
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl!
Güncel Türkçesi Buraya
Advertisement