FANDOM


Bakınız

Şablon:Vecd -d


Mülk vecdi
Lika vecdi
Mevacid
Vacid
Tevacüd

Vecd, vecit ya da ekstaz, kimi sözlüklerde Ruhun dünyevi gerçeklikten kurtulduğu kendinden geçme ve coşkunluk hali olarak tanımlanmakta olup, kişinin bilinci ve hafızası yerinde olmakla birlikte kendisine (dünyevi-fiziksel varlığına, duyumlara) ilişkin hiçbir algılamasının olmadığı ve kişinin tümüyle kendisi haricindeki bir nesne ya da varlıkla (hayal, ruh, ilah vs.) ilgi kurduğu nadir şuur hallerinden biridir. Parapsikoloji’de « değişik şuur halleri»nden biri olarak ele alınan vecd, spiritüalist sözlüklerde ise «ruh ile beden ilişkisinin belirli bir dereceye kadar gevşediği, dış dünya ile bağların kesildiği özel bir hal, bir degajman hali» olarak tanımlanır.

Şamanlar vecd tekniğini en iyi uygulayanlar arasında yer alırlar. Vecd haline daha çok, çeşitli gevşeme teknikleri kullanan şamanlarda ve mistiklerde rastlanmakla birlikte, vecd hali histerik afeksiyonlar, spazmodik hastalıklar, aşırı oruçlar, uzun tefekkürler, bazı bedensel egzersizler sırasında kendiliğinden de oluşabilir. Metapsişik deneylerde vecd hali manyetizma yoluyla yapay olarak oluşturulabilir. Manyetik vecd, manyetik hipnozun «en yüksek manyetik aşama» adı verilen halidir.

Vecd hali sırasında kişide bedensel hareketsizlikle birlikte, solunum ve dolaşımın yavaşlaması gözlemlenir. Mistikler, özellikle Sufiler, duyumsal uyaranlarla uyarılmamanın sözkonusu olduğu vecd sırasında yaşadıklarını «benliğin yok olması, şaşkınlık, sevinç, aşk, mutluluk» gibi sözcüklerle ifade etmeye çalışmışlarsa da, yaşadıkları deneyimin sözlerle ifade edilemeyeceğini, ancak bizzat yaşanılarak anlaşılabileceğini bildirmişlerdir. Vecd halindeki kişilerin kimi zaman rüyet denilen vizyonlar gördükleri de belirtilir.


Vecd Ne Demek?Edit

Ico libri Anlamlar

[1] Coşma, kendinden geçme, yüksek heyecan.

Nuvola apps bookcase Köken

[1] Arapça kökenli olup Osmanlıcaya geçmiş, oradan da Türkçeye geçmiştir.

TasavvuftaEdit

Sıkça zikredilen bir kelime olan vecd, ilahi aşkın insandaki tecellisine denir. Yani Allah aşkı insanı coşturur, kendinden geçirir.

Psikolojik tanımdaEdit

Ruhun dünyadan kurtulması ve insanın kendisini tanımamasıdır.

İstiklal MarşımızdaEdit

“O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım” dizesinde Mehmet Akif Ersoy, zafere binaen şükür olarak vecd kelimesini kullanmıştır.

O zaman vecd ile bin secde eder- varsa- taşımEdit

Bu mısrada şair kendini anlatıyor. Eğer uç farklı bir bakış açısıyla bakarsak bu mısra ve kıtayı yorumlayabiliriz. Şair önceki kıtalarda Türk milleti ve devletinin bağımsızlığını kaybetmesi işgale uğraması tehlikesinden sıkça söz ediyor. Bu tehlikeye şiir boyunca değiniliyor.

O kişiye uyarılar hatırlatmalar yapılıyor o kişiye sesleniliyor. Şair sekizinci kıtada o kişiden bir istektedilekte bulunuyordu. Mısranın başında ‘O zaman’ ifadesi kullanılıyor bu ifadeyle şairin sekizinci kıtadaki dileği isteği gerçekleşince yani bağımsızlık korununca demek isteniliyor.

Demek ki şairin isteği o kişi tarafından yerine getirilecek şairin dileği karşılık bulacak.

Mısranın devamında ilahi aşk şiddetli dini heyecanla secde eden bir nesneden ya da nesnelerden söz ediliyor. Belki de bu mısrada belirtilen anlam:

Şair vefat etmiş olmasına rağmen şairin amel defteri kapanmamış şairin ruhu ibadete Allaha yakarışa devam ediyor ya da şairin mezar taşı şair adına Allah’a secde ediyor ya da ülkemizde yaşayan Hak’ka tapan halkımız milletimiz bu mısrada dile getiriliyor mısranın genelinde belki de şairin o an yaşadığı ilahi aşkheyecan anlatılmaya çalışılıyor. Şair bu mısrada kabirdeki halinden ölümünden sonraki bir zamandan söz ediyor.

Mısranın düzyazıyla açılımını yaparsak ‘Eğer benim senden istediğim dileğim gerçekleşirse gerçekleştiği zaman’ şeklinde özetleyebiliriz.

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.