Yenişehir Wiki
Advertisement

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

9 Aralık 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27780

BAKANLAR KURULU KARARI


Karar Sayısı : 2010/1126


İstiklal Marşı’nın, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan mali haklara konu edilmemesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Kültür ve Turizm Bakanlığının 3/12/2010 tarihli ve 244972 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 6/12/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.Abdullah GÜLCUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN


Başbakan


C. ÇİÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı


H. YAZICI F. N. ÖZAK M. Z. ÇAĞLAYAN F. ÇELİK


Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı


E. BAĞIŞ S. A. KAVAF C. YILMAZ S. ERGİN


Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı


M. V. GÖNÜL B. ATALAY A. DAVUTOĞLU M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı


N. ÇUBUKÇU M. DEMİR R. AKDAĞ R. AKDAĞ


Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı V.


M. M. EKER Ö. DİNÇER N. ERGÜN T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                        E. GÜNAY                              V. EROĞLU
                   Kültür ve Turizm Bakanı                    Çevre ve Orman Bakanı

6/12/2010 TARİHLİ VE 2010/1126 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR


MADDE 1 –(1) İstiklal Marşı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan mali hakların konusunu oluşturmaz; hiçbir gerçek ya da tüzel kişi, kurum, kuruluş veya birlik tarafından İstiklal Marşı’nın çoğaltılması, yayılması, temsili ve işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimi karşılığında bedel talep edilemez.


MADDE 2 –(1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

      MADDE 3 –(1) Bu Karar hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
Advertisement