FANDOM


Kanun Numarası : 5649

Kanun Kabul Tarihi : 04/05/2007

Resmi Gazete Tarihi : 10/05/2007

Resmi Gazete Sayısı : 26518

Madde 1 - (1) Her yıl 12 Mart, İstiklal Marşının kabul edildiği günü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günüdür. Anılan günde bütün kamu kurum ve kuruluşlarının öncülüğünde, halkımızın ve sivil kuruluşların iştiraki ile anma törenleri düzenlenir.

Madde 2 - (1) İstiklal Marşının kabul edildiği günü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma törenleri ile ilgili yönetmelik, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren dört ay içinde İçişleri, Millî Eğitim ile Kültür ve Turizm bakanlıklarınca müştereken çıkarılır.

Madde 3 - (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 - (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Safahat logo

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.