Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.596
pages
Olacak_O_Kadar_Suçlusun_Ayağa_Kalk_Özel_Bölüm-1

Olacak O Kadar Suçlusun Ayağa Kalk Özel Bölüm-1

Bunca yıllık hakimim, gerçek suçluyu ben ne zaman gördüm ki kısmı enteresan. Bir de avukatın itiraz ediyorum yani objection demesi çok hoş. şu anda mahkemelerde itiraz ediyorum diyebilecek bir savunma sesi bile yok.


CEVAP (Fr. Râponse au fond - İng. answer). Hukukta davacının davada ileri sürdüğü olay ve iddialara karşı davalının hakime yaptığı yazılı veya sözlü beyandır. Bu beyan çeşitli şekilde olur.

1) İptidai itiraz : Davanın esasının tetkikine mani hal ve durum bulunduğunu iddia etmek. (HUMK. 187 196).

2) Esasa cevap : Davacının ileri sürdüğü olaylarla hukuki sonuçlarının red ya da kabulunun münakaşasını ihtiva eden cevap. (HUMK 195 -198)

3) İkrar: Olayların ve hukuki sonuçların kabulünü bildiren cevap. (HUMK 87, 251, 234. 236, 287. 299. 330. 347, 408).

4)İtiraz: Olayların hukuki sonuçlrının doğru olmadığını bildiren cevap, (HUMK. 7. 23, 36, 66, 107, 218. 221, 373. 402 406, 428, 436, 442, 563, 564)

5) Defi • Olaylar kabul edilmekle beraber diğer bir takım olaylar sebebiyle iddia edilen hakka itirazı kapsıyan cevap. (HUMK. 150, 209, 337).

6) Mütekabil dâva: Takas ve mahsup talebi veya davacıya karşı açılmış diğer bir davayı ihtiva eden cevap. (HUMK. 5 - 14, 207, 480, 481),

CEVAP ALEL CEVAP : (Fr. Replique, Duplique) (Cevaba cevap» taraflardan birinin cevabına karşı taraftan verilen cevap. (HUMK. 208, 505).

CEVAP LÂYİHASI : Bir dava sebebiyle davalının cevabını ihtiva eden ve usulüne uygun olarak tanzim edilip yargı organına verilen dilekçe. (HUMK. 187, 196, 197, 199, 203, 207, 208, 209, 210).

CEVAP MÜDDETİ : Karşılık süresi. (HUMR. 208, 505).

CEVAP VE DÜZELTME HAKKI: Bir kişinin saygınlığına ve onuruna dokunan veya kendi yararlarını çiğneyen gerçeğe aykırı bir yayın yapılması halinde, aleyhine yayın yapılan kimsenin üç ay içinde bu yayına cevap vermek ve düzeltmeyi istemek hakki vardır (Basın Ka, 19). Tekzip ve yalanlama hakkı.

CEVAP VE DÜZELTME HAKKI: Bkz. Düzeltme ve cevap hakkı

Advertisement