FANDOM


"ius gentium, o kadar basit ve o kadar makul olan kuralları içerir ki, bunların herkes tarafından her yerde kabul edildiği farz edilmelidir.

roma düşüncesi makul olanı, aklın bir gereği olanı, hukuk addeden tabii hukuk anlayışına yabancı değildir.

bu nedenle imparatorluk içinde bütün halklara uygulanan hukuk olan ius gentium ile, aklın bir gereği olan ideal tabii hukuk, zamanla eş anlamda kullanmaya başlanmıştır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.