FANDOM


WikiProject Scouting fleur-de-lis trefoil svg

İzcilik
Kuruluş Tarihi:1907

Bakınız

Şablon:İzcilikbakınız - d


İzci - İzcilik - Scouting
İzcilik türleri
Deniz İzcileri
Kara İzcileri

İzcilik ilkeleri - İzcilik türeleri
İzcilik vecizeleri
İzcilik kitapları
İzcilik liderleri

İzcilik Yavrukurt Egzersiz Planı - Eagle
Dünya'daki meşhur izciler

İl İzci Kurulu -
Bursa İl İzci Kurulu Başkanı - [[ ]]
Mersin İl İzci Kurulu başkanı : Beşir Yavuz
Millî Eğitim Bakanlığı İzcilik Yönetmeliği
mevzuat.meb.gov.tr/html/27628_0.html - Translate this pagei) İl izci koruyucu başkanı: İl millî eğitim müdürünü,. j) İl izci kurulu başkanı: İl izcilik genel kurulunca seçilen, il izci yönetim kurulunun kendi içinden seçtiği ... Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe İzci Kurulları Yönergesi
mevzuat.meb.gov.tr/html/2643_2.html - Translate this pageMADDE 3-(1) Bu Yönerge, 14.06.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile ... İl izci kurulu, İzci Önderlerinin görevleri ve yapılacak faaliyetler. İl izci ...
Mahalli İzci Yaz Kampı
İzcilik federasyonu
TİF- Türkiye İzcilik Federasyonu

Dünya İzcilik Teşkilatları
Dünya İzci Hareketi Teşkilatı

Türkiye'de izcilik

WOSM - Dünya Kız İzci Teşkilatı
WAGGGS - İzcilik/Scouting and guiding
--- İzcilik/VP - İzcilik/WP
İzcilik/VECİZELER
Yenişehir'de izcilik

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI İZCİLİK YÖNETMELİĞİ 1992
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İZCİLİK YÖNETMELİĞİ 2010
Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe İzci Kurulları Yönergesi İzcilik Yönetmeliği
İl ve İlçe İzci Kurulları Yönergesi
Şablon:İzcilik


İzcilik; din, dil, ırk, cinsiyet ve benzeri hiçbir ayrım gözetmeyen, herkese açık, gönüllü, politik olmayan, eğitim amaçlı, üniformalı bir gençlik hareketidir.

Izci

SORUNLAR:
* PDR cilere izcilik ve kamplarda görev verilemiyor. Neden? Sebep: PDR yönetmeliğine göre nöbet, geçici görev verilemez.
* Erkek çocukların arkadaşlıkları artsın diye aynı yatağa iki kişi koyuyorlar, Niyet iyilik . Ama hiç biri PDR eğitimi almamış. Cinsel gelişim hakkında bilgi sahibi değil.

İzciliğin tarihçesiEdit

Baden-Powell USZ62-96893 (retouched and cropped)

İzciliğin kurucusu Robert Baden-Powel

İzcilik dünyada ilk defa 1907 yılında Britanya ordusundan emekli olan korgeneral Robert Baden-Powel tarafından kurulmuştur. Baden-Powel'in 1908 yılında yazdığı Erkek Çocuklar İçin İzcilik kitabı bütün dünyada büyük bir ilgiyle karşılandı ve izciliğin temelini oluşturdu. 1920 yılında İsviçre'nin Cenevre kentinde World Organization of the Scout Movement (Dünya İzcilik Örgütü), 1928 yılında ise World Association of Girl Guides and Girl Scouts (Dünya Kız İzcileri Derneği) İngiltere'nin Londra kentinde kuruldu. Baden-Powel 8 Ocak 1941'de öldüğünde izcilik Türkiye dahil birçok dünya ülkesine yayılmıştı.

Türkiye'deki izciliğin tarihi ise 1910 yıllarına kadar uzanmaktadır. İlk önceleri Galatasaray Lisesi' nde Ahmet Robenson önderliğinde başlayan izcilik daha sonra Edirne İttihat Mektebi, Manastır Öğretmen Okulu ve İstanbul Lisesi, Darrüşşafaka gibi kurumlarda Türkiye'de de hızla yayılmıştır. Dünya Savaşı yıllarında aksayan izcilik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de katkılarıyla Cumhuriyet döneminde tekrar hız kazanmıştır. Cumhuriyet döneminde izcilik, teşkilatlanma açısından Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı, sonraları da Gençlik Spor ve Milli Eğitim Bakanlıkları bünyelerinde ayrı ayrı yürütüldü. Günümüzde Türkiye'deki izcilik, Milli Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi, spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı ile Türkiye İzcilik Federasyonu 1992 tarafından yürütülmektedir.

Türkiye İzcilik Federasyonunun yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerine devam eden okul izci grublarıda izcilik çalışmalarına devam etmektedir.100.000 üzerinde izcisi bulunmaktadır; ve Türkiyede ki en büyük yapıya sahiptir. İzci dernekleri Federasyonu ise 5 il düzeyinde TİF den bagımsız izcilik yapmaktadır. İzci Gönüllüleri derneği TİF den bagımsız 2 ilde faaliyetlerine devam etmektedir. Türkiye Kız izciler derneği ise faaliyetlerine TİF den bagımsız Ankarada 1 grup olarak devam etmektedir.

Türkiyede (5) ayrı teşkilat olarak izcilik çalışmaları sürdürülmektedir. Dünya İzcilik Teşkilatı Türkiye İzcilik Federasyonunu tanımaktadır.


İzciliğin Dünyada 1907 yılında kurulmasının akabinde Türkiye'de izciliğin 1910 yıllarında kurulduğunu biliyoruz. 1904 Yılında O zamanlar bize ait olan Beyrut'ta Tevfik Efendi tarafından izciliğin temeli sayılabilecek bir teşkilatın kurulduğuna dair belgelere de sahibiz.

İzcilik zaman içinde Gençlik Spor ve Milli Eğitim Bakanlığınca yürütüldü.

1989 da her iki teşkilatta da kuruldu.

Bunun ardından Türkiye İzcilik Federasyonu, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde 1992 yılında kuruldu. 14 yıl Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren federasyonumuz, 02 Şubat 2006 tarihinde özerk statüye kavuşarak, bağlı kurum vasfından çıktı. Özerklik kararı ile federasyonumuz özel hukuka tabi tüzel bir kişilik halini aldı. Türkiye İzcilik Federasyonu Dünya İzci Hareketi Teşkilatı (WOSM) ve Dünya Kız İzci Teşkilatı (WAGGGS) üyesi Türkiye'de tek teşkilattır.

MİSYONEdit

İzci Andı ve Türesine dayanan bir değer sistemi aracılığı ile gençlerin eğitimine katkıda bulunmak, insanların bireyler olarak isteklerini gerçekleştirdikleri daha iyi bir dünyanın inşaasına yardımcı olmak ve toplumda yapıcı bir rol oynamaktır.

VİZYONEdit

İkinci yüzyılında izcilik Kendini; güvenilir, değer odaklı, eğitsel dinamik ve yenilikçi, toplumun her kesiminden kız - erkek çok sayıda genci kapsayan, tüm kültürlerde kadın - erkek bütün yetişkinler için cazip, daha iyi bir dünya inaşaasına gerçekten katkı sağlayan hareket olarak görmektedir.

İzci andı Edit

Tanrıya ve Vatanıma karşı vazifelerimi yerine getireceğime, izcilik türesine uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlâkça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine ant içerim.

İzci Türesi Edit

Izciselami

İzcilik selamı

 • İzci, sözünün eridir. Şeref ve haysiyetini her şeyin üstünde tutar.
 • İzci, yurduna, milletine, ailesine ve izci liderlerine sadıktır.
 • İzci, başkalarına yardımcı ve yararlı olur.
 • İzci, herkesin arkadaşı ve bütün izcilerin kardeşidir.
 • İzci, herkese karşı naziktir.
 • İzci, bitki ve hayvanları sever ve korur.
 • İzci, büyüklerinin sözünü dinler, küçüklerini sever ve korur.
 • İzci, cesurdur, her türlü şartlar altında neşeli ve güler yüzlüdür.
 • İzci, tutumludur.
 • İzci, fikir, söz ve hareketlerinde açık ve dürüsttür.

İzci parolaları Edit

İzci basamaklarına göre belirlenmiş izci parolaları şunlardır.

Yavrukurt parolası
Yavrukurt çok çalışır.
İzci parolası
İzci daima hazırdır.
Ergin izci parolası
Ergin izci topluma hizmet eder.

Türe: Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından telâffuz edilmiş ve "ilke" kelimesine karşılık olan bir kelimedir. İzciler tarafından o zamandan beri kesintisiz olarak kullanılmıştır. Töre kelimesi ile ilgisi yoktur.

Parmakların anlamlarıEdit

1.Başkalarına her zaman yardımda bulunmak.

2.İzcilik türesine uymak.

3.Tanrıya ve vatana karşı görevleri yerine getirmek.

4.Küçüklerin byüklere saygısı ve bağlılığı.

5.Büyüklerin küçükleri sevmesi ve koruması.

6.Tüm dünya izcilerinin kardeş olduğu ve kopmaz bir bağ ile birbirlerine kenetlenmesi.

Küçük izci gelenekleri Edit

Küçük İzci Andı Edit

Cub Scouts of Hong Kong at Scout Rally

Hong Kong'lu Küçük izciler

Küçük izciler aşağıdaki andı içer

Tanrıya ve Vatanıma karşı vazifelerimi yerine getireceğime, yavrukurt türesine uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlâkça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine ant içerim.

Küçük İzci Türesi Edit

Küçük izci türesi aşağıdaki gibidir.

 • Küçük izci, izcinin izinden gider ve her gün bir iyilik yapar.
 • Küçük izci çalışkandır, işinde bıkkınlık ve bezginlik göstermez.

İzci parolalarıEdit

İzci basamaklarına göre belirlenmiş izci parolaları şunlardır.

Yavrukurt parolası :Yavrukurt çok çalışır

İzci parolası : İzci daima hazırdır

Ergin izci parolası :Ergin izci topluma hizmet eder

Türe: Atatürk tarafından telâffuz edilmiş ve "ilke" kelimesine karşılık olan bir kelimedir. İzciler tarafından o zamandan beri kesintisiz olarak kullanılmıştır. Töre kelimesi ile ilgisi yoktur. Yalnız Türe kelimesinin Urumeli türkçesiyle teleffuzu "türe"dir.


Dış bağlantılar Edit


Şablon:İzcilik

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.