FANDOM


Bakınız

Şablon:Eğitim kurulları - d {{Eğitim kurulları}}


Eğitim kurulları Eğitim komisyonları
İl İzleme ve Koordinasyon Kurulu İzinsiz Eğitim ve Öğrenci Barınma Faaliyeti Gösteren Yerleri İzleme İl Koordinasyon Komisyonu Okul Dönüşümleri İl Çalışma Komisyonu Bursa MEM/Değerlendirme Komisyonu
Sınav komisyonu
Sözlü Sınav Komisyonu Eğitim Kurumları Yöneticileri Sözlü Sınav Komisyonu
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu
İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu
Ücretsiz Ders Kitapları Muayene ve Kabul Komisyonu
Okul Zümre Başkanları Kurulu
İl Danışma Komisyonu veya İl Milli Eğitim Danışma Kurulu yönetmelikte komisyon olarak geçen haliyle İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu Bu doğrusu İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa Bu doğrusu. İl Milli Eğitim Danışma Kurulu/Bursa Bu yanlış kullanım 2013-2014 İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/Toplantısı İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/4 Haziran 2013 toplantısı İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/26 Haziran 2014 Toplantısı Sunumu İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/Aralık 2013 toplantısı İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa/20.11.2012 Toplantısı
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Danışma Komisyonu/Bursa toplantısı 2014 Haziran
İlçe Danışma Kurulu İlçe Milli Eğitim Danışma Kurulu İlçe Milli Eğitim Danışma Kurulu/Büyükorhan
İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu İl Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu
İl Görev Yeri Belirleme Kurulu İl Görev Yeri Belirleme Kurulu/Bursa İl Milli Eğitim İl Görev Yeri Belirleme Kurulu İşletmelerde Mesleki Eğitim (İşletme Belirleme Komisyonu)
eğitim bölgesi danışma kurulu eğitim bölgesi müdürler kurulu
Sınav komisyonları İl Değerlendirme ve Sınav Kurulu Sınav Organizasyon Komisyonu
Disiplin kurulları İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu Öğrenci Üst Disiplin Kurulu
HBÖ komisyonları Hayat Boyu Öğrenmeye Katılım Oranlarının Artırılması Komisyonu
Mevzuat İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgesi ve Eğitim Kurulları Yönergesi [Http://www.mevzuat.meb.gov.tr/html/49.html]
Atama İl Milli Eğitim Atama Kurulu
Özel eğitim İl Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu
Şablon:Kurul Şablon:Eğitim kurulları Şablon:Eğitimbakınız Şablon:Bursa MEM Şablon:MİA başkanlığındaki kurul ve komisyonlar

T.C.

MERSİN VALİLİĞİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü


Sayı : 47955063-<...>-E.<...> <...>

Konu : İzinsiz Eğitim ve Öğrenci Barınma Faaliyeti Gösteren Yerler


DAĞITIM YERLERİNE


İlgi :

a) 25/05/2015 tarihli ve 5361317 sayılı genelge

b) 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu

c) 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu

d) Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği

e) İş Yeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik


Resmi, özel ve gönüllü her kuruluşun eğitimle ilgili faaliyetleri ile öğrencilerin yurt hizmetleri, Milli Eğitimin amaçlarına uygunluğu bakımından, Milli Eğitim Bakanlığının iznine ve denetimine tabidir.

Ancak, bazı iş yerlerinin gerekli izinleri almadığı veya aldığı izin ve ruhsatın çalışma konusu dışında faaliyet yürüttüğü bilgilerinin edinilmesi üzerine; Anayasanın, kanunların ve bunlara dayalı çıkarılan diğer mevzuat hükümlerinin sağlıklı işletilmesi, Devletin düzenleme ve denetim yetkisinin yerinde ve etkili kullanılarak sorumluluğunu yerine getirmesini sağlamak amacıyla yayınlanan ilgi (a) Genelge'ye göre;

İlgi (e) Yönetmelikte belirtilen yetkili idareler tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsatları verilirken tereddüt halinde, yürütülecek faaliyetin, ilgi (b), (c) kanunlar ile (d) Yönetmelik kapsamında olup olmadığı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne sorulacaktır.

Aynı yetkili idarelerce ve Valiliklerce ruhsat verilen iş yerlerinde, verilen ruhsata aykırı eğitim ve/veya öğrenci barınma faaliyetlerinin yürütüldüğünün tespiti halinde, ivedilikle yasal işlem yapılacak, gerektiğinde bu yerler kapatılacak, ruhsatları iptal edilecektir. Diğer bakanlıkların denetim elemanlarınca iş yerlerinde yapılan denetimlerde, iş yerlerinin ilgi (b) ve (c) Kanunlar ile ilgi (e) Yönetmelik kapsamına giren faaliyetleri sürdürdüğü tespit edildiğinde veya kanaati oluştuğunda İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve ilgi (e) Yönetmelikte belirtilen yetkili idarelere bilgi verilecektir.

Belediye Zabıtaları ve kolluk güçlerince iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının olup olmadığı kontrol edilecek ve gerektiğinde ilgili makamlara bilgi verilecektir.

İlgi (c) Kanunun 9. maddesinde sıralanan görev ve yetkiler kapsamında, kurumlar arası koordinasyonunun sağlanması amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Defterdarlık, SGK İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü temsilcilerinin yer aldığı, "İl İzleme ve Koordinasyon Kurulu" oluşturulacaktır. Bu kurulda görevlendirilecek idarenizde görevli, yönetici vasfındaki bir asıl ve bir yedek üyenin iletişim bilgilerinin ekli forma işlenerek ivedilikle gönderilmesini, ayrıca ilçelerde oluşturulacak olan komisyonlar ile ilgili gerekli kolaylığın ve desteğin sağlanması amacıyla her idarenin kendi ilçe temsilciliklerine, gerekli bilgilendirmeyi yapmasını önemle rica ederim.


Eyüp Sabri KARTAL

Vali a.

                                               Vali Yardımcısı

Ek:


Genelge (Sayfa)


Tablo (Sayfa)


Dağıtım:


Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Defterdarlık

SGK İl Müdürlüğü

İl Emniyet Müdürlüğü

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.