FANDOM


İzzettin Çağpar

1939-1940 yılları arasında Siirt, 1940-1945 yılları arasında Tokat, 1945-1946 yılları arasında Konya, 1946-1948 yılları arasında Ankara, 1948-1950 yılları arasında Samsun valilikleri yapmış bürokrattır.

Köyde Hakiki Reform ve İdeal Köycülük isimli bir kitap yazmıştır.

Önce gelen:
Fuat Tuksal
Konya valisi</br>1945 - 1946 Sonra gelen:
Necmettin Ergin
Önce gelen:
Osman Sabri Adal
Ankara valisi</br>1946 - 1948 Sonra gelen:
Avni Doğan
<</div></div>
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.